Hilsen fra Volontører

I bladet vårt Hjerte for Israel, som kommer ut 4 ganger i året, har vi gleden av å dele volontørenes egne opplevelser fra tiden sin i Israel. Dette er spennende lesing, for de deler fra hverdagen sin som volontører. Hva de jobber med, felleskap med andre volontører, mennesker de møter og reiser rundt om i landet. Vi håper dette skal være til inspirasjon og glede for alle dere som står med oss i arbeidet, og for de av dere som tenker på å reise ut og jobbe som frivillig.