Hilsen fra Volontører

I bladet vårt Hjerte for Israel, som kommer ut 4 ganger i året, har vi gleden av å dele volontørenes egne opplevelser fra tiden sin i Israel. Dette er spennende lesing, for de deler fra hverdagen sin som volontører. Hva de jobber med, felleskap med andre volontører, mennesker de møter og reiser rundt om i landet. Vi håper dette skal være til inspirasjon og glede for alle dere som står med oss i arbeidet, og for de av dere som tenker på å reise ut og jobbe som frivillig.

ISRAEL HØSTEN 2018 OG VÅREN 2019

Tusen takk til alle som var med å gjorde en innsats for arbeidet i Israel! For en sesong det har vært med mange volontører! Bestyrerparet Ann Helen og Morten Lindhjem har stått i bresjen for arbeidet og volontørene. Høsten 2018 var det 4 volontører og på vår halvåret 2019 var det 16 volontører!
I løpet av perioden var det også 10 frivillige som var og hjalp til over kortere tid, et par dager eller over noen uker. Takk til alle dere som har vært med å be for arbeidet og som har støttet oss okonomisk. For en velsignelse dere alle er!