Ner Yaakov - arbeid blant Holocaust overlevende

Det vil snart komme mer informasjon her...

Den internasjonale Holocaustdagen

27.januar 2023

I dag er den internasjonale dagen for å minnes de som ble drept under Holocaust. Under Holocaust døde 3000 jøder hver dag, gjennom fem og et halvt år. For at vi ikke skal tro at dette ikke kan skje igjen, så er denne dagen en viktig påminnelse på hva som den gang skjedde.

Det finnes fremdeles 60 000 gjenlevende etter Holocaust i Israel. Dette er mennesker som har opplevd de mest grusomme traumer et menneske kan oppleve. Men dette er også mennesker som har reist seg, tatt livet tilbake og bygd Israel.

Etter så mange år begynner denne generasjonen å bli eldre. Derfor har vi et samarbeid med Inge Buhs som driver organisasjonen Ner Yaakov. Her får Holocaust overlevende gode opplevelser og bistand til et verdig liv. Det blir arrangert samlinger der Holocaust overlevende holder høytider og ha det festlig sammen. På disse samlingene kommer det også representanter fra politiet innom. De bidrar ofte med gjennomføring av seremonier i de ulike høytidene, spiller piano og synger. Samlingene er preget av mye godt humør og glede. Og det blir mye dans og sang. Det kan tenkes de ikke har det så bra alltid, men det vises ikke.

Maten lager de Holocaust overlevende selv. Spesielt en av dem er veldig dyktig til å lage mat.

Det er alltid en volontør tilstede som steller i stand til samlingene, henter og bringer de overlevende, serverer mat, vasker opp og rydder etter på.

I hverdagen får de bistand av Inge og volontøren til legebesøk, handling og sosialt fellesskap. De er utrolig takknemlig for arbeidet Ner Yaakov driver og tydelig veldig glad i Inge.

At vi også får lov å være med å velsigne disse menneskene gjennom Neer Yaakov, er også til velsignelse for oss.