Kontakt:


Leder, Hjerte for Israel:

Jarle Sortland
Tlf: 469 44 311

E-post: leder@hjerte-for-israel.no

Reisesekretær for Hjerte for Israel og redaktør for bladet Hjerte for Israel:

Jon Erling Henriksen
Tlf: 412 93 327

E-post: reisesekretaer@hjerte-for-israel.no

E-post: redaktoer@hjerte-for-israel.no

Administrasjons koordinator og kasserer Hjerte for Israel:

Anita Sølvi Breivik
Tlf: 476 63 291

E-post: post@hjerte-for-israel.no

E-post: kasserer@hjerte-for-israel.noHjerte for Israel sine representanter/Bestyrerpar i Israel:

Ailen og Frode Myrli Wisnæs
Pobox 584, Kalanitstr. 26
Mevaseret Ziyyon 9070626, ISRAEL

Mobil Frode: +972 58 687 4970, (bruk Messenger dersom mulig)
Mobil Ailen: +972 58 687 4971, (bruk Messenger dersom mulig)


E-post:
beitbetania@hjerte-for-israel.no

Ansvarlig for nettside:

John Levi Weløy
Tlf.nr: 911 60 852


E-post:
administrator@hjerte-for-israel.no

Volontørtjenesten:

For mer informasjon om volontørtjenesten kontakt:

Magne Haugen
Tlf: 906 01 464

E-post: frivillig@hjerte-for-israel.no

For mer informasjon om volontørtjenesten kontakt:

Ninni Dorthea Åsheim
Tlf: 917 61 730

E-post: frivillig@hjerte-for-israel.no

Ansvarlig for flybilletter og forsikring: 

Truls Jacobsen
Tlf: 415 13 847

E-post: frivillig@hjerte-for-israel.no


Adresse:

Evangeliesalen-Berøa, Oslo
Postboks 179 Sentrum,
0102 Oslo.


BANK KONTO 2801 48 31977

VIPPS #508516

ORGANISASJONS NR 923 954 937