Hvem og hva er Hjerte for Israel

Hjerte for Israel støtter Israel i disse grunnleggende forhold:


  • Jødene har en historisk, politisk og bibelsk rett til eget hjemland innenfor trygge og annerkjente grenser.
  • Jerusalem er den udelelige hovedstad i staten Israel. Israel har rett til å forsvare sitt landsterritorium.
  • Vi vil støtte prosjekter hvor vi kan vise Jesu neste-kjærlighet enten det gjelder jøder eller araber.
  • Vi tror, med bakgrunn i Guds ord, at jødene har en særskilt plass i Guds frelsesplan og at vår frelser Jesus Kristus er jødenes Messias

Hjerte for Israel har som formål å støtte Israel som land og folk gjennom anerkjente offentlige eller private organisasjoner i Israel. Vår støtte vil være i form av økonomisk støtte og utsending av volontører. Vårt arbeid i Israel skal fortrinnsvis gå gjennom den Israelske stiftelsen Nachamo Ami som er opprettet av Norske Pinsevenners Arbeid i Israel i 2003.


Vårt arbeid er forankret i Pinsebevegelsen i Norge. Hjerte for Israel er et fellestiltak i Pinsebevegelsen og alle pinsemenigheter i Norge kan møte i årsmøtet og har en stemme hver.


Leder for Hjerte for Israel, tidligere kalt NPAI

Her er en presentasjon fra ham:


Hei,

Mitt navn er Jarle Sortland. Jeg er født og oppvokst på Bømlo som er en fantastisk fin øy plassert på kartet midt mellom Bergen og Stavanger. Jeg vokste opp i pinsemenigheten Klippen Bremnes og ble frelst og døpt da jeg var 17 år.
Jeg fant den store lykken i mitt liv, Ragna, som jeg giftet meg med i en alder av bare 20 år. Vi har fått 5 barn sammen og har 4 barnebarne. Fra vi giftet oss og frem til i dag har vi tilhørt Pinsemenigheten Betania Mosterhamn.
Jeg er utdannet som mekaniker og har jobbet i mekanisk / skipsverfts industri i 17 år frem til vi reiste til Israel som Norske Pinsevenners representanter i Israel. I tiden vi hadde i Israel fikk vi være med på mye spennende arbeid for NPAI.
Vi var med på å opprette stiftelsen Nachamo Ami, kjøpe og oppruste huset Beit Betania og startet opp Sosialarbeidet. Vi hadde 9 flotte år i Israel der vi ble kjent med mange flotte mennesker i Israel, og vi møtte også mange kjekke nordmenn enten som volontører eller turister fra Norge som besøkte oss.
Jeg har alltid vært engasjert i menighetsarbeid og jeg ble eldstebror i menigheten Betania Mosterhamn i en alder av 26 år. Da vi kom hjem fra Israel i 2010 ble jeg valgt til menighetens leder. Jeg har funger som leder på fritid i tillegg til fulltids arbeid i et forsikringsselskap.
Høsten 2017 ble jeg valgt til leder for NPAI, et arbeid som jeg er stolt av.

Hjerte for Israel ( Tidl.NPAI) og måten de jobber på er på mange måter unikt sammenlignet med andre som støtter Israel. Hva er det som er så unikt? Jo det er vår volontørtjeneste som er basert på å velsigne Israel gjennom det fysiske vi gjør. Det at vi kan prosjektere og bygge hus selv gjør at vi får mye igjen for de penger som vi samler inn.
Det at vi har volontører som jobber og bor der nede over tid er med på å skape relasjoner til dem som vi velsigner.
Hjerte for Israel har gjennom trofast arbeid i mange år satt spor etter seg i Israel. Det er mange som kjenner til vårt arbeid på sykehuset Eitanim, og arbeidsoppgavene er mange også i årene som kommer. Derfor håper jeg på at dere som har støttet dette arbeidet fortsatt vil støtte det og at vi kan få flere med oss i både volontørtjeneste og givertjeneste. Og selvsagt trenger vi at dere alle er med og ber om Guds velsignelse over arbeidet vårt.


Jarle Sortland
Leder for
Hjerte for Israel.

Nestleder Hjerte for Israel:

Birger Unneland Håvik har sluttet som leder for LU Israel. Han er valgt til nestleder for Landutvalget. Birger Håvik et også representant for Pinsemenigheten Tabernaklet, Haugesund. Han har vært i Israel mange ganger, også som reiseleder for gruppereiser til Israel.
Telefon: 57 71 24 22 / 994 17 645


Reisesekretær Hjerte for Israel og redaktør for bladet Hjerte for Israel (tidl.Sjibbolet):

Fra 1. mars 2009 ble Jon Erling Henriksen tilsatt i 25 % stilling. Vi er takknemlig og glad for at vi har fått i stand denne ordningen. Jon Erling er en dyktig forkynner og er godt kjent med det profetiske ordet og Israel. Han er også en habil sanger og musiker. Målet med stillingen er å spre kunnskapen om vårt arbeid i Israel. Det er dessverre mange menigheter som ikke kjenner til NPAIs engasjement i Israel. Vi ønsker at reisesekretæren også må nå inn til menigheter som ikke er tilsluttet Pinsebevegelsen.

Ønskes besøk av Jon Erling Henriksen;
ta kontakt på mail reisesekretaer@hjerte-for-israel.no
- Mobil 412 93 327

Vedtekter

Funksjoner i Hjerte for Israel

Oppdatert Oktober 2023

Leder Landutvalget for Israel (LU Israel):

Jarle Sortland,
Mobil: 46944311
E-post:
leder@hjerte-for-israel.no

Reisesekretær for Hjerte for Israel og redaktør for bladet Hjerte for Israel (tidligerer Sjibbolet):

Jon Erling Henriksen,
Mobil: 412 93 327
E-post:
reisesekretaer@hjerte-for-israel.no
E-post: redaktoer@hjerte-for-israel.no

Administrasjons koordinator og kasserer Hjerte for Israel:

Anita Sølvi Breivik
Mobil: 476 63 291
E-post: post@hjerte-for-israel.no
E-post: kasserer@hjerte-for-israel.no

Hjerte for Israel sine representanter/Bestyrerpar i Israel:

Ailen og Frode Myrli Wisnæs
Pobox 584, Kalanitstr. 26
Mevaseret Ziyyon 9070626, ISRAEL
Mobil Frode: +972 58 687 4970, (bruk Messenger dersom mulig)
Mobil Ailen: +972 58 687 4971, (bruk Messenger dersom mulig)
E-post:
beitbetania@hjerte-for-israel.no

Tidligere leder for volontørtjenesten, Per Nilsen
Tidligere leder for volontørtjenesten, Per Nilsen

BANK KONTO 2801 48 31977                                  VIPPS #508516

ORGANISASJONS NR 923 954 937