Israelstevnet 15-18 juni 2023

på Sagavoll Folkehøgskole, Gvarv


Torsdag 15. juni kl.19.00 - Møte

Leder for Hjerte for Israel, Jarle Sortland kunne ønske de rundt 200 forventningsfulle stevne deltakerne velkommen til stevnets første dag.

 Lovsangsgruppen i fra Filadelfia-Lovsang, Q42 Kristiansand, (Hans Oskar, Ingeborg og Ingrid) ledet forsamlingen i lovsang og vi fikk høre volontør hilsen fra Jostein Holberg. Han fortalte om hvordan han fikk høre om pinsevennene sitt arbeide i Israel. Hva han hadde jobbet med og om opplevelsen av oppholdet i Israel

Wiggo Skagestad, lokasjons pastor i Oasen kirken i Søgne snakket blant annet om Abraham som ble bedt om å se opp mot himmelens stjerner. Slik skulle hans ætt bli, og vi som ville olje kvister var podet inn i stammen og kunne øse av sevjens rot. 


Fredag 16. juni kl.10.00 - Bibeltime

Møtet ble ledet av reisesekretær Jon Erling Henriksen som inviterte volontør Torleif Jakobsen til å fortelle hvorfor han ble volontør og hva han jobbet med. Torleif fortalte han fikk lyst til å reise til Israel, landet der Jesus hadde gått og valget ble Hjerte For Israel. Han jobbet med vedlikehold, beisning, maling og diverse oppgaver på Eitanim Blant annet arbeid med vaktboden.. Alle ved sykehuset ga uttrykk for takknemlighet og var fornøyd med arbeidet som ble utført. Oppholdet i Israel gav mersmak og han har lyst å reise tilbake. Torleif var imponert over bestyrerparet sin evne til å takle så mange forskjellige folk.

Mark Wootton, forstander i Tabernaklet Haugesund holdt formiddagens bibeltime og talte over Rom. 11,4 og tittel var "Israels fremtidige frelse". Han tok for seg jødenes store plass i bibelen og at Gud har makt til å pode sitt folk inn i oljetreet. Bibeltimen ble avsluttet med tre punkt som vi bør legge oss på minnet og ikke glemme:

 1. Vi kan hvile i at Gud har makt over historien.
 2. Vi kan forstå at frelsen kommer fra Herren.
 3. Vi kan glede oss over at Han har tatt bort mine synder.

Lovsangsgruppen i fra Filadelfia-Lovsang, Q42 Kristiansand ledet oss i lovsang og tilbedelse.

Fredag 16. juni kl.15.00 - "Israel i dag"

Bestyrerparet Ailen og Frode Myrli Wisnæs fortalte om arbeidet i Israe,l og Ailen fortalte om sin oppvekst og at hun hadde vært en kristen så lenge hun kunne huske. Hun vokste opp i en god heim, men foreldrene var ikke kristne. Hvordan var det mulig, hvem var det som hadde bedt for henne? Først mange år senere kom dette for dagen, at fire kristne søstre litt lengre uti familien aldri ga opp å be for henne og hennes familien alle disse årene.
Frode ga oss en presentasjon over mye av det imponerende arbeidet som er blitt utført ved Eitanim og appellerte til de eldre at det fantes ikke pensjonister i Guds rike, bare arbeidere.
Ailen avsluttet med en presentasjon av alle volontørene som hadde vært med i arbeidet. Vi fikk høre Geir Dahl, svoger til Ailen spille på fløyte til vakker bakgrunnsmusikk. Siv Hege Dahl, som er søster til Ailen, fortalte om kamper og at arbeid i Guds rike vil gi motstand. Ingen kamp, ingen seier.

Fredag 16. juni kl.19.00 - Møte

Birger Håvik, nestleder i Hjerte For Israel var møteleder. Før kveldens taler Arvid Bentsen slapp til, fikk vi høre en hilsen fra volontør Joel Runar som fortalte om hvor lei han var hverdagen og reiste like godt til Israel og var der i to perioder, den siste på Eitanim. Oppholdet gav han en fin opplevelse og han fikk tid til å tenke.

Arvid Bentsen åpnet kveldens undervisning med å sitere en norsk biskop; "Jødenes blotte eksistens presser fram Guds nærvær". Han tok utgangspunkt i Rom 15, 4: "Og alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmodet og den trøsten som Skriftene gir". Dette og mange andre skriftsteder ble sitert og underbygget at Gud våker over sitt ord og fullbyrder det.
Laila Holmen sang vakkert til oss akkompagnert av Turid Walaas på piano.


Lørdag 17.juni kl.10.00 - Bibeltime

Møtet ble ledet av Evelyn Frøyshov og innledet med en morsom historie om parkering og veddemål. Vi har mye kunnskap innabords kunne hun fortelle, og fortsetter; tør vi bruke vår kunnskap om Israel? Vi har et ansvar.

Vi fikk lytte til vakker sang fra Laila Holmen akkompagnert av Turid Walaas på piano

Monica Kjellén Runar delte sin volontør hilsen og fortalte om familie, yrke og bakgrunn. Har jobb i Frelsesarmeen og er glad i slagordet "Suppe, såpe og frelse". Følelsen av å komme til Eitanim var som en vind i ansiktet en varm dag.

Leif S. Jacobsen var taler på formiddagsmøtet og fortalte litt om seg selv og familien. Han har vært forkynner i mange år og for tiden prest i en metodist kirke. Jacobsen talte ut fra Rom. 8, 19 og flere andre skrift steder.

Lørdag 17.juni kl.14:30

Jarle Sortland var møteleder og kunne ønske dagens foredragsholder, Halgrim Berg velkommen.

Berg trakk fram 10 punkter om hva Israel har klart å oppnå på sine 75 år som en selvstendig nasjon. Israel har stadig opplevd stygge åtak opp gjennom sin historie, men står i dag frem som et verdiskapende samfunn innen vann, landbruk og teknologi. Israel er den mest vellykkede statsdannelse i moderne tid og nevnte at flere jøder har mottatt flere nobelpriser enn noen andre folkegrupper. Vi fikk også høre Halgrim Berg spille vakkert på seljefløyte.

Lørdag 17.juni kl.17.00

Hilsen fra sykehuset Eitanim og David Batut

Vi fikk igjen lytte til vakker sang fra Laila Holmen akkompagnert av Turid Walaas på piano.

David Batut fortalte om sitt arbeid for Hjerte For Israel i 28 år, og om bestyrere han hadde arbeidet sammen med. Han fortalte at folk sier de elsker Israel, men hva vil det si å elske? Hjerte For Israel viser i handling hva det vil si å elske.
På bildet ser vi David motta en gave fra leder av Hjerter For Israel.

Wolfgang Muller, leder av Jødisk Nasjonalfond også kalt KKL Israel, fortalte om sitt arbeid og samarbeide med Eitanim. Muller nevnte flere prosjekt og blant annet treplanting, oppkjøp av land, vannreservoar og innsamling til sansehage.

Lørdag 17.juni kl.20.00 - Møte

Kveldens møte startet med en sterk musikalsk opplevelse da Liudmyla (Luda) Kravtsuk fra Ukraina gjorde sitt inntog i salen spillende på sin fiolin. Luda sluttet seg til de andre som spilte, Adriana Bjørk på piano og sang, Lucas Aarden på gitar, og Kjetil Holskog på tromme.

Terje Berg var kveldens taler og talte om Løven av Juda stamme fra 1.Mosebok.49v8 og om hva som skal skje i de siste dager. 

Søndag 18. Juni - Nattverds møte

Møtet ble ledet av Jarle Sortland og vi fikk lytte til vakker sang av Laila Holmen akkompagnert av Turid Walaas på piano. Terje Berg som også er en dyktig pianist, ble utfordret til å spille Morgenstemning av Edvard Grieg.

Ove Arnoldsen forrettet nattverden. «For jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til dere, at Herren Jesus den natten da han ble forrådt, tok et brød, takket, brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette til minne om meg! Likeså tok han også begeret etter aftensmåltidet og sa: Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette, så ofte som dere drikker av det, til minne om meg! For så ofte som dere eter dette brødet og drikker av dette begeret, forkynner dere Herrens død, inntil han kommer.» 1 Korinter 11:23-26

Terje Berg fortsatte undervisningen fra lørdag kveld. I sin tale nevnte han beretningen om Elieser som fikk i oppdrag å finne en brud til Isak og etter to døgn kom han hjem med Rebekka. En dag er som 1000 år og 1000 dager som dagen i går.Talere på stevnet

Stevneprogram

Torsdag 15.juni

 • Kl.16.00 - 18.00: Ankomst/innkvartering
 • Kl.17.00-18.30: Kveldsmat
 • Kl.19.00: Møte
 • Taler: Wiggo Skagestad
 • Møteleder: Jarle Sortland
 • Volontørhilsen
 • Sang: Filadelfia-Lovsang, Q42 Kristiansand
 • Kaffe/kaker etter møtet

Fredag 16. juni

 • Kl.08.00: Flaggheising. Andakt: Harald Melås
 • Kl.08.00-09.30: Frokost
 • Kl.10.00: Bibeltime
 • Taler: Mark Wootton
 • Møteleder: Jon Erling Henriksen
 • Volontørhilsen
 • Sang: Anne Britt Holtskog og Jon Erling Henriksen
 • Kl.12.30-14.00: Lunsj
 • Kl.15.00: «Israel i dag» v/Bestyrerparet vårt i Israel,
  Ailen og Frode Myrli Wisnæs
  De forteller fra arbeidet vårt i Israel.
 • Kl.1700: Middag

Kl.19.00 Møte

 • Taler: Arvid Bentsen
 • Møteleder: Birger Håvik
 • Volontørhilsen
 • Sang: Laila Holmen
 • Kaffe/kaker etter møtet

Lørdag 17.Juni

 • Kl.08.00: Flaggheising. Andakt: Harald Melås
 • Kl.08.00-09.30: Frokost
 • Kl.10.00: Bibeltime
 • Tale: Leif S. Jacobsen
 • Møteleder: Evelyn Frøyshov
 • Volontørhilsen
 • Sang: Laila Holmen
 • Kl.12.30-14.00: Lunsj
 • Kl.14.30: Foredrag: Halgrim Berg
 • Kl.16.00: Enkel forfriskning
 • Kl.17.00: Hilsen fra sykehuset Eitanim og David Batut
 • Kl.18.30: Festmiddag

Kl.20.00 Møte

 • Taler: Terje Berg
 • Møteleder: Jon Brammer
 • Sang: Laila Holmen
 • Kaffe/kaker etter møtet

Søndag 18. Juni

 • Kl.08.00: Flaggheising. Andakt: Harald Melås
 • Kl.08.00-09.30: Frokost
 • Kl.10.30: Nattverdsmøte
 • Tale: Terje Berg
 • Møteleder: Jarle Sortland
 • Volontørhilsen
 • Sang: Laila Holmen
 • Forfriskning før hjemreise

Stevnested: 

Sagavoll folkehøgskole, Sagavollvegen 12, 3810 Gvarv 

Neste års Israelstevne, 8-11 august 2024