2020


Bestyrerparet Ann Helen og Morten Lindhjem vil inntil videre bli værende i Israel for å ta seg av nødvendige oppgaver. Det er også viktig at deres datter ikke får avbrudd i skoleundervisningen og kontakten med sine klassevenner. For tiden skjer undervisningen via fjernundervisning som følge av myndighetene sine skjerpede tiltak mot koronasmitte.

Ekstraordinær gave kan betales til
Bank Knt. 2801 48 31977 eller via VIPPS #508516

På forhånd hjertelig takk

Styret for Hjerte for IsraelENDELIG - SÅ ER DEN NYE BILEN HER!!


Ann-Helen og Morten Lindhjem tilbake i Norge


Da har bestyrerparet vårt i Israel Ann-Helen og Morten Lindhjem, sammen med datteren Julianne også kommet seg hjem til Norge noen måneder tidligere enn tenkt og uten å få si ordentlig farvel til alle de har lært å kjenne og jobbet sammen med i Israel pga Koronaviruset. 

Tre års tjeneste for arbeidet vårt er over og mange volontører har i denne tiden fått oppleve deres varme og omsorg. 

Takk for deres tjeneste og Herren velsigne dere

Her kommer en liten hilsen fra reisesekretæren.....

Det er dramatiske tider nå. Men vi får feste lit til at "arbeidsgiveren" ordner tingene. Har ikke han sagt at Han som begynte skal også fullende???
Derfor kan vi være trygge.
Nå er det ikke bare folks helse korona'en griper inn i, men også folks økonomi.

Vi i "Hjerte for Israel" er så takknemlig for alle givere - det er det som bærer arbeidet. Spesielt under disse tider!!
Vi får ekstra uttellinger, og har allerede hatt det, -vi har jo kalt hjem alle volontørene (10stk). Dette medfører ekstra kostnader. Håper dere husker på arbeidet litt ekstra.
Ikke bare økonomisk, men også i dine bønner.

Kan du avse litt ekstra kan din gave sendes til 28014831977 eller via VIPPS #508516