REISESEKRETÆREN

Fra 1. mars 2009 har Jon Erling Henriksen vært tilsatt i 25 % stilling. Vi er takknemlig og glad for at vi har fått i stand denne ordningen. Jon Erling er en dyktig forkynner og er godt kjent med det profetiske ordet og Israel. Han er også en habil sanger og musiker. Målet med stillingen er å spre kunnskapen om vårt arbeid i Israel. Det er dessverre mange menigheter som ikke kjenner til Pinsebevegelsen sitt eget engasjement i Israel gjennom HJERTE FOR ISRAEL. Vi ønsker at reisesekretæren også må nå inn til menigheter som ikke er tilsluttet Pinsebevegelsen.


Ønskes besøk av Jon Erling Henriksen;
ta kontakt på mail:
reisesekretaer@hjerte-for-israel.no
- Mobil 412 93 327
Har Israel rett til å eksistere?

Hør tale med Jon Erling Henriksen fra Betania Haukanes, Austevoll 5 mars 2023

Hør talen her:
Hør talen her:

Se i begge mine hender har jeg tegnet deg


8 små betraktninger over Israels historie fra Abraham til i dag
Opptak gjort 13.05.20 i pinsemenigheten ZION Bryne hvor Jon-Erling Henriksen er pastor.


Sang av Jørgen Henriksen: Det er makt + Gud din skjønnhet

Sang av Jørgen Henriksen: Herre ditt navn + Jeg kjenner en som kan

Sanger av Rett Kurs: Det var en tid for meg + Jeg vil prise Jesus

Sang av Monica & Halvard Roaldsnes: El shadai + Kadosj

Sang av Jørgen Henriksen: Salige visshet/Vær frimodig sønn.

Sang av Jørgen Henriksen: Kjenner du han som kan sette deg fri/Jesus er livet for meg.

Sang av Rett Kurs: Hva vil det bli å se Jesus/Ja det er just hva himlen er for meg.


Sang av Jørgen Henriksen: Et under på Golgata hendte/Han er min sang og min glede.