Støtte til sårede soldater og etterlatte

Etter det som skjedde 7 oktober, har vi i Hjerte for Israel opplevd at Herren har åpnet noen dører vi aldri hadde sett for oss.

Bestyrerparet vårt i Israel og volontører har fått muligheter til å være med inn på militærforlegninger og politistasjoner for å stelle i stand grill-måltider til soldater og spesialstyrker innenfor politiet. Vi i Hjerte for Israel har tatt kostnadene rundt disse måltidene.

Det at vi er kristne og kommer fra Norge for å vise vår støtte og kjærlighet, gjør inntrykk. Når de får høre at bestyrerparet vårt har vært i Israel under hele krigen, og ikke forlatt dem, berører det hjertene deres.

Da leder for arbeidet vårt, Jarle Sortland var i Israel i mars, fikk han telefon med forespørsel om to generaler fra IDF kunne komme og snakke med han og bestyrerparet vårt, Ailen og Frode Myrli Wisnæs

Det var to generaler var fra Brigade 55 som hadde noe på hjertet.

Brigade 55 består av Israels beste fallskjermjegere og er en spydspiss i det Israelske forsvaret. Brigaden er kjent for å være de som frigjorde Jerusalem i 1967. De var også første brigaden som krysset over Suez Kanalen i 1973, og har også vært sterkt til stede i mange andre kriger.

Brigaden er reservetjenestens infanteribrigade, så soldatene lever vanlige liv med jobb og familier.

De var første brigade inn i kibbutzene etter massakren 7. oktober. De var også først inn på Gaza. De har sett og opplevd mye, også at deres egne blir såret og drept i kamp.

De er nå ute av Gaza, men står klare til å rykke inn i Libanon hvis ordrene skulle komme.

Israel er kjent for å ha gode ordninger der de tar vare på sine egne som deltar i krig. Er du i jobb, så dekker arbeidsgiver lønnen din de månedene du er i krig.

Men som i alle samfunn er det alltid noen som faller mellom to stoler. Dette skjer nå også. De legger livene i hendene til hverandre når de går i kamp. Og da kan de i ettertid oppleve at de som er skadet ikke blir ordentlig ivaretatt på grunn av byråkrati. Det klarer ikke generalene å sitte stille og se på. Likedan at etterlatte ektefeller, barn og foreldre ikke blir ivaretatt.

Soldater som driver eget firma, opplever å gå konkurs. Fire måneder fravær for å kjempe i krigen, der avtalte jobber ikke har blitt utført og regninger ikke blir betalt, gjør at da sier det stopp. Dette går utover familiene.

Familier til etterlatte får endret livssituasjon, endrede behov og økonomi.

Sårede soldater trenger hjelp både fysisk, psykisk og økonomisk.

Brigade 55 har startet en stiftelse for å endre på situasjonen og de ber oss om hjelp. Økonomisk hjelp til de som har ofret alt for landet sitt. Ingen i Israel ønsker en krig eller sende sine ektefeller, barn og barnebarn i krigen.

Vi i Hjerte for Israel ønsker ikke å være med å gi hjelp til «kuler og krutt».

Derimot har vi ingen betenkeligheter med å stå opp for mennesker som står først i kampen og nå befinner seg i etterdønningene av krigen som har rammet samfunnet og den Israelske sjelen.

Bestyre Frode Wisnæs sammen med Generalen fra Brigade 55 og kontaktmannen vår, David Batut
Bestyre Frode Wisnæs sammen med Generalen fra Brigade 55 og kontaktmannen vår, David Batut

Vi i Hjerte for Israel har allerede gitt 100 000 nis (ca.300 000 nkr) til stiftelsen til Brigade 55, og ønsker å starte en innsamlingsaksjon for dette. Vi håper å kunne samle inn mer enn disse 100 000 nis da vi opplever behovet så stort.

Vi ønsker å spørre om noen av dere som leser dette, ønsker å delta på denne dugnaden.

Vi vet det er et omstridt område å gå inn på, spesielt med tanke på dragningen som nå finnes i det norske samfunnet. Men vi opplever at Herren har åpnet en dør for oss i disse tider, så vi kan få være med å hjelpe.

Noen dager før Jarle reiste til Israel fikk han et ord i Esters bok som talte til han. Ordet var den hilsningen som Mordechai sendte tilbake til Dronning Ester når hun vegret seg med å gå i forbønn for sitt folk. Da sier Mordechai i Ester 4.14 siste del. Og hvem vet om du ikke nettopp for en tid som denne er kommet til dronningverdighet.

Ordene «for en tid som denne» har talt til Jarle. Israel er kommet inn i en tid som nasjonen Israel ikke har opplevd siden opprettelsen i 1948, Gud ser til dem. Samtidig kaller Gud oss på nytt og utfordrer oss mer enn noen gang til å stå opp for Israel.


Ønsker du å være med å støtte, så kan gave gis til:

Bankkonto 2801 48 31977

Vipps #508516

Merk gaven med «støtte til sårede soldater og etterlatte»