2023

Arkiv


Nyttårshilsen

Shalom til dere alle som støtter Hjerte for Israel.

Vi ha nettopp lagt bak oss året 2022, som har vært et godt og aktivt år for Hjerte for Israel. Bak oss ligger nesten alle frustrasjoner som korona pandemien gav oss, og vi er nå nesten oppe på samme aktivitetsnivået som vi hadde før pandemien rammet oss alle. I året som har gått har vi hatt 21 volontører i Israel, inkludert bibelskoleelevene fra Filadelfia Kristiansand. Vi har 2 volontører som har tilbrakt Jule- og Nyttårshøytiden i Israel i sammen med bestyrerparet vårt, Frode og Ailen. Og en ny gruppe med volontører står klar til å reise ned nå tidlig i januar, for å hjelpe de som allerede er der nede

Når det gjelder Frode og Ailen, så har vi ikke fått fornyet deres oppholdstillatelse i Israel enda. Men vi jobber aktivt med saken. Vår gode venn David Batut gjør en god jobb, men som alltid er det viktig å legge denne saken inn for Herren. Vi i styret pluss noen flere, har tenkt å sette av en dag til bønn og faste. Der vil vi spesifikk be om at Frode og Ailen skal få godkjent sin søknad om oppholdstillatelse. Jeg har derfor lyst til å oppfordre dere alle til å ta en dag i denne første uken av det nye året, der vi går inn for Guds trone med dette bønnebegjæret. Og så har vi tro til Ham som vi tjener, at Han gjør et mirakel i denne saken!

Når det gjelder året som kommer håper vi at arbeidet skal vokse og at gleden med å velsigne Israel skal komme flere til del. Vi trenger flere volontører, og vi trenger flere her hjemme som kan være med å bidra i dette store arbeidet. Har du lyst til å bidra enten som volontør i Israel eller i arbeidet her hjemme, så ta kontakt. Jeg vil også løfte frem både givertjeneste og bønnetjeneste som er meget viktige oppgaver. Sammen så utfyller vi hverandre i dette store oppdraget.

Da vil jeg ønske dere alle et velsignet nytt år, og samtidig takke for det gamle.

Hilsen
Jarle Sortland

Leder for Hjerte for Israel.


Jeg blir trist og lei meg.

En tredjedel av Norges befolkning mener at Israel behandler palestinerne like ille som jødene ble behandlet under 2. verdenskrig. 

Det kommer fram i en rykende fersk rapport som er utarbeidet av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, kjent som HL-senteret. Denne saken ble publisert i Dagen 6. desember 2022, og jeg må si at jeg ble både trist og lei meg når jeg leste denne artikkelen.

Hva er grunnen til at så pass mange av Norges befolkning mener noe så grusomt. Jeg tenker umiddelbart at her har ikke folket kunnskap om hva Jødene opplevde i Holocaust eller hvordan det er å være palestiner i Israel. Når det gjelder Holocaust kunne mange ting vært nemt, men jeg tar bare med meg at 1 500 000 jødiske barn ble drept / utryddet av nazistene under Holocaust og 4 500 000 voksne jøder.

Israel og den arabiske befolkningen ligger i en konflikt som har vart i over 100 år. Selve konflikten ser ikke ut til å ta slutt. Men å sammenligne denne konflikten med det som jødene opplevde under andre verdenskrig er helt utrolig og grenser opp til uforstand og forakt for det jødiske folk. I Norge har vi en dessverre en historisk antisemittisme som har fulgt en del av vårt folk i flere hundre år. Vi hadde som kjent i vår grunnlov av 1814, jøde paragrafen, som var lov nr 2, og som nektet jøder adgang til kongeriket. Det var våre lensmenn og politi som arresterte og fraktet de Norske jødene til frakteskipet Donau som førte dem til utryddings leirene i Tyskland. Jødisk eiendom ble konfiskert under krigen og det gikk flere 10 år før Norge gjorde opp for den urett som var vist mot jødene.

Vi i Hjerte for Israel jobber hver dag for å trøste, støtte og hjelpe det jødiske folk. Og vi tror dette er et kall som alle kristne burde ta del i. Derfor er det trist og leit å se hvordan media sin negative vinkling på konflikten i midt Østen påvirker det Norske folk.

Jeg vil derfor oppfordre enda flere til å melde seg som volontør / frivillig til tjeneste i Israel og på den måten vise jødene at de har venner som støtter dem også i Norge. Samtidig får du en fantastisk mulighet til å oppleve livet i Israel og da skjønner du fort at bilde som media tegner ikke stemmer helt med virkeligheten.

Jarle Sortland

Leder Hjerte for Israel.

Artikkelen er tidligere publisert i avisen Dagen, KS-rapport 6. januar 2023