Brannen på Eitanim mentalsykehus

Klikk på lenken under for å lese artikkel i avisen Dagen

Video som viser brannen på 
The Jerusalem Mental Health Center

Hjerte For Israel har fått tillatelse til å vise video av brannen på Eitanim mentalsykehus den 15. august 2021 på våre digitale plattformer. Klikk på linken nedenfor for å se video.


Tekst på video innledningsvis oversatt til norsk:

Eitanim mentalsykehus ligger på et 780 meter høyt fjell i hjertet av Jerusalem-åsene. Det er omgitt av en naturlig furuskog og er tilgjengelig via en enkelt vei. I 2017 brøt det ut en stor skogbrann i området ved sykehuset. Ledelsen på den tiden forsto risikoen for sykehuset fra fremtidige branner og begynte passende forberedelser.  Som en del av forberedelsene ble hundrevis av trær hugget ned i periferien av sykehuset for å danne en branngate. Brannslukkings systemet ble oppgradert og evakuerings-prosedyrer ble etablert og praktisert.

144 pasienter og ansatte ble trygt evakuert til Øvre Eitanim campus gjennom den tykke brannen. På grunn av de avanserte forberedelsene, og takket være eksepsjonell funksjon av sykehuspersonell og redningsstyrker, endte denne hendelsen uten tap og med minimal skade på eiendom.