Eitanim


JERUSALEM MENTAL HEALTH CENTERE

Jerusalem Mental Health Centre består av de psykiatriske sykehusene Eitanim og Kfar Shaul. De er eid og drevet av den Israelske staten og er underlagt det Israelske Helsedepartement. Sykehusene er ledende innen banebrytende forskning når det kommer til den nyeste medisinske teknologien og medisinering. De gir eksepsjonell omsorg til pasienter som lider av en rekke psykiske tilstander, og de har førsteklasses spesialister. Der er jødiske og arabiske pasienter, og leger, sykepleiere, kokker og andre ansatte er jøder og arabere som jobber side om side.

Sykehuset tilbyr tjenester til befolkningen i hele Jerusalem-distriktet og er blant de største psykiatriske sentrene i Israel. De gir behandling til psykiske lidelser for alle aldersgrupper. Sykehusene har til sammen 333 senger og 10 bydelsklinikker. Senteret omfatter også en nasjonal avdeling for voksne autister.

Sykehuset Kfar Shaul ble grunnlagt i 1950 i en liten landsby i Jerusalem. Hoveddelen av pasientene ved oppstart var Holocaust overlevende.

Eitanim ligger ca. 2 mil utenfor Jerusalem og startet i 1950 som ett tuberkulose sykehus, før det ble et psykiatrisk sykehus. De har egne avdelinger for kvinner og menn, og Eitanim er det eneste psykiatriske sykehuset i Israel med en hel avdeling dedikert til behandling av alvorlig autisme hos voksne. Der er også en barneavdeling og en ungdomsavdeling som ligger et stykke unna hoved sykehuset. Dette er fordi de ikke ønsker at barna og ungdommen skal ha voksne psykisk syke rundt seg som forbilder. Ved barne- og ungdomsavdelingen har de egen skole, slik at barna får undervisning mens de er innlagt. De har også en Terapi-dyrehage der traumatiserte og syke barn og ungdom kommer for å kose og snakke med dyrene. Noen ganger kommer det da ut det som de i grunnen ikke klarer å snakke om, og så blir det starten på en helbredelsesprosess.

I 2005 ble Kfar Shaul og Eitanim slått sammen til Jerusalem Mental Health Centre.

Vi i Hjerte for Israel har vært involvert på sykehusene gjennom forskjellige prosjekter helt siden 1990. Da gav vi den første pengegaven. Selv om der er topp doktorer og gode medisiner til pasientene, så er det i Israel som i de fleste land at psykiatrien ikke er en budsjettvinner. Det har vært store behov knyttet til bygningsmassen på sykehuset og vedlikeholdet, og der har vi fått mulighet til å bidra. I 1996 reiste de 3 første volontørene ned til Israel for å jobbe som frivillige. Opp igjennom årene har vi hatt over 450 volontører som har brukt av sin tid for å tjene og vise Jesu kjærlighet gjennom praktiske oppgaver. Det har blitt bygget forskjellige bygninger, pasientrom har blitt pusset opp, hagearbeid har blitt utført og det har blitt gitt hjelp og omsorg inne på avdelingene med pasientene.

Trofaste gode givere her i Norge har gitt penger til arbeidet. Prosjekter har blitt planlagt og utført. Uten alle disse fantastiske giverne og volontørene som har gitt av sin tid og penger, hadde alt dette vært umulig. Vi vet at der er mye forbønn i Norge for sykehuset, volontørene og arbeidet vårt og det setter vi umåtelig pris på. Vi er så takknemlig for at vi får være med på å gjøre livet til de psykisk syke pasientene bedre!

Vår kontaktmann ved sykehuset

David
David

David Batut

Estelle og David Batut
Estelle og David Batut

Svømmebasseng på barneavdelingen på Eitanim

Ferdigstilt i 2000

Svømmebassenget på barneavdelingen gav i penger til, men ble bygget av sykehuset selv. Det har betydd enormt mye for de psykisk syke barna å ha.


Beit Miriam

Ferdigstilt i 2002

Dette var det første huset våre volontører bygget på Eitanim. Det er kalt opp etter Ingrid Surland Hansen som var en av de første utsendingen til Israel arbeidet vårt i Israel. Hun jobbet som sykepleier på et skotsk sykehus i Tiberias. Hun ble senere gift med til Moshe Ben Shmuel og tok navnet  Miriam. Der ifra navnet Beit Miriam.

Aril Edvardsen skrev ei bok som heter «Tilbake til Sion» som omhandler Moshe og Miriams liv.


Arbeidstreningssenter

Ferdigstilt i 2004


Gymsal

Ferdigstilt i 2006


Hus over badebassenget på barneavdelingen

Ferdigstilt i 2008


Ballbinge ved Barneavdelingen


Pårørendesenter

Ferdigstilt i 2018