BANK KONTO 2801 48 31977

VIPPS #508516

ORGANISASJONS NR 923 954 937


Bladet Hjerte for Israel

Her på denne siden kan du finne og lese noen tidligere utgaver av bladet Hjerte For Israel

Bladet vårt, HJERTE FOR ISRAEL kommer ut 4 ganger i året og er gratis å få tilsendt. Har du det ikke allerede og ønsker å få det, kan du sende en mail med navn og adresse til : abonnement@hjerte-for-israel.no

Dersom endring i din adresse eller mailadresse kan dette meldes til samme mailadresse.


Bladet Hjerte For Israel

Artikler du kan lese i årgang 74 - September 2022

 • Fra redaktørens vinkel  - Jon Erling Henriksen
 • I did it - Ailen Myrli Wisnes
 • Sommerstevnet 2022 - Jon Brammer
 • Menigheten og Israelsrikets gjenreisning - Terje Berg
 • En krigsseilers kamp del 1 - Oddvar Shjøberg
 • Den babylonske åndsmakt . Gordon Tobiassen
 • Shalom venner av Hjerte for Israel - Jarle Sortland, Leder Hjerte For Israel

Bladet Hjerte For Israel

Artikler du kan lese  i årgang 74 - Mars 2022

 • En fremmed skal du ikke plage, av redaktør for bladet Jon Erling Henriksen
 • Gled deg i Herren, av Ailen Myrli Wisnæs
 • Vekter, hvor langt på natt?
 • Velkommen til sommerstevne
 • Tilbake i Jerusalem, av Anne-Lise Skarstad
 • Guds pakter med Israel, av David Aanje pastor i Innlandskirken Livets Senter
 • Be om fred for Jerusalem,
 • Hjelp til å hjelpe, samarbeid med den Israelske organisasjonen Ner Yaakov
 • Shalom alle venner av Hjerte for Israel, Hilsen Jarle Sortland Leder Hjerte for Israel

Her kan du lese alle artiklene i bladet Hjerte For Israel - Årgang 74 - Mars 2022. 
Klikk på linken under for å laste ned.


Bladet Hjerte For Israel september 2021


Artikler du kan lese i årgang 73 september 2021

 • Herren blåste på Eitanim - En hilsen fra redaktøren Jon Erling Henriksen
 • POLITIBETJENTER FÅR ÆRESMEDALJE FOR DRISTIG OPPDRAG - THE TIMES OF ISRAEL v/Michael Bachner
 • SOMMERHILSEN FRA NORGE Av Ailen Myrli Wisnæs  
 • Israel, USA og verden etter Trump Av Jon Anders Bregård  
 • ISRAEL ER IKKE FORKASTET AV GUD Av pastor i Pinsebevegelsen, Terje Berg  
 • DEL 2 MENIGHETEN I JERUSALEM OG DENS HISTORIE Av Torolf Karlsen  
 • Tidslinjen fra Judas fangenskap i Babylon til staten Israels gjenopprettelse
 • Del2 Bibelens lære om treenigheten Av Gunnar Harkestad  
 • Shalom_hilsen fra leder Jarle Sortland
 • Historien og sannheten om Jesus Kristus - Bokomtale av Jon Einar Kvåle


Her kan du lese alle artiklene i bladet Hjerte For Israel - Årgang 73 - September 2021.
Klikk på linken under for å laste ned.


Bladet Hjerte For Israel

Årgang 73 - juni 2021

 • Hvordan står det til med vannmagasinene i Israel
 • En hyllest
 • Menigheten i Jerusalem og dens historie
 • Torolf Karlsen 1942 - 2021
 • Opplysningene her og opplevelsene der, stemmer ikke
 • Shalom fra Jarle Sortland