2021

Her vil du finne artikler og informasjon som har vært publisert på nettsiden vår i 2021

Åpning av nytt venterom til Sykehuset Eitanim

( Januar 2021 )

.

9 januar 2021 ble det første nybygg prosjektet fra bestyrerparet vårt i Israel, Ailen og Frode Myrli Wisnæs overlevert til Sykehuset Eitanim.

Sykehusdirektøren kom og holdt tale og klippet snoren!

Det var tidligere bestyrer Morten Lindhjem som startet prosjektet før de måtte reise hjem til Norge. Venterommet er bygget med midler som dere kjære givere i Norge har gitt til arbeidet vårt!

Tusen takk!!

Her forteller Ailen og Frode hva som er årsaken til at venterommet ble bygget:

Bakgrunnen for at vi bygget ett venterom var at legekontoret ikke hadde venterom.

Alle som blir innlagt på sykehuset må innom dette legekontoret på en eller annen måte.

Der er forskjellig årsaker til at mennesker blir innlagt:

 • de som skjønner de må inn for hjelp og ikke angrer sin beslutning når de kommer til legen.
 • familien skjønner at de må ta grep og bringer familie medlemmet inn til sykehuset. Her kan det bli litt styr.
 • frivillig rus pasienter som er på avrusning.
 • de som blir dømt av rettsvesenet.

Sykehuset får ganske mange pasienter inn som er dømt av rettsvesenet til å være her. Såkalt tvangsinnleggelser. Politiet kommer med disse pasientene. De protesterer ofte høylytt kommer i både håndjern og fotlenker. Disse pasientene er ofte krevende.

Dette er hva dette legekontoret må ta seg av daglig.

Hele tiden vi jobbet med venterommet så vi hvor mange utagerende pasienter som kom, nesten daglig kom det politibiler med pasienter. Ikke lett for leger og sykepleiere å jobbe under slike forhold, så et venterom underletter i allefall litt i en meget krevende hverdag.

På Eitanim er gleden stor for gaven fra Hjerte for Israel.

Mats Johan Bjørk døde brått

( Januar 2021 )

Det er med stor sorg at vi må meddele dere at Mats Johan Bjørk døde brått og uventet mandag 18.01.2021. Mats Johan var sammen med sin kone Adriana vårt bestyrerpar i Israel i 3 år. Våre tanker går til Adriana og den nærmeste familie.

Programleder Shaun Henrik Matheson i NRK P13 anmeldes til politiet for brudd på Straffeloven

( Februar 2021 )

Med Israel for fred (MIFF) anmelder Shaun Henrik Matheson til politiet for hans antisemittiske tirade på radio tirsdag 2. februar. Bak anmeldelsen står også Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (norsk avdeling), Den Norske Israelsmisjonen, Ordet og Israel, Hjerte for Israel - Pinsebevegelsens arbeid i Israel, Norge-Israel Foreningene, Venner av Israel i Norsk Arbeiderbevegelse og JNF-KKL Jødisk Nasjonalfond Norge.

Les anmeldelsen på MIFF sin hjemmeside. Link til MIFF

Avisen Dagen skriver "Dehumaniserende antisemittisme fra NRK"

Over 300 har klaget på innslaget fra NRK P13

Det er på tide å avvikle NRK, sier stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen

VOLONTØRTJENESTEN

( Mars 2021)

Hjerte for Israel har over mange år bygget opp sitt arbeid i Israel rundt volontørtjenesten. Vi er avhengig av å få dyktige volontører som vi kan sende ut, men korona pandemien har satt en brems på vår aktivitet. Vi jobber aktivt med å få starte opp igjen vår volontørtjeneste. Et av de hinder vi møter på er krav om vaksine. Israel ønsker ikke å ta i mot volontører som ikke er vaksinert mot korona. Et annet hinder er reiseforsikring.

Det som er positivt er at Israel har tilbudt alle volontører som allerede oppholder seg i landet gratis vaksine. Vi jobber nå med muligheten å få sende ned volontører som ikke er vaksinert i Norge, men vil få den i Israel når de kommer inn der. Om vi lykkes med dette er vanskelig å si, men vi prøver. Med en slik ordning vil også reiseforsikringen være på plass.

Det som også er nytt i forbindelse med å sende ut volontører er at volontør visum skal utstedes av den Israelske ambassade i Oslo. Dermed vil vi sende alle søknadspapirer som vi får fra dere, til ambassaden og passene deres vil bli stemplet der før avreise. Dette er nødvendigvis ikke vanskeligere en før, men det er nye rutiner som lett kan føre med seg litt annen saksgang. Om ting vil gå raskere eller om det vil ta mer tid er vanskelig å si.

Om du som leser dette ønsker å bli volontør så ta kontakt så ser vi sammen på mulighetene til å få dette til.

Vi ønsker alle å være med og velsigne Israel!

Shalom fra Jarle Sortland, leder Hjerte for Israel

Ny utgave av bladet Hjerte for Israel

( Mars 2021 )

Bladet for Hjertet for Israel har nå blitt sendt ut til abonnenter. Mye bra lesestoff og nedenfor kan du se et lite utdrag fra bladet. Dersom du ikke har mottatt bladet kan du tegne abonnement helt gratis.

abbonement@hjerte-for-israel.no


Så har det skjedd igjen

Redaktøren, Jon Erling Henriksen gjør seg noen betraktninger om president Trump, ikke alt er like greit men likevel ting andre ikke har maktet. Les om profetier, noen går i oppfyllese andre ikke. Vi oppfordres til å prøve budskapene etter "helligdommens vekt" og holde fast på det gode.

Helt ærlig.

Vårt nye bestyrerpar er kommet på plass i Israel og har allerede gjort seg bemerket for sitt arbeid. Les hva Ailen Myrli Wisnæs hadde forestilt seg av arbeid og forventninger, om arbeidet og møte med folket i Israel.

Jesu komme og tiden etter

Finn A. Austdal følger opp med del 2 Daniel sin profeti om de 70 årsuker. Les om hva som skal skje "midt i uken", om perioder på 3,5 år og hva som skjer etter trengsel tiden.

Jesu velsignende hender - vår mulighet

Uverdig, men likevel verdig. Udyktig, men likevel dyktig. Les hva Øyvind Gaarder Andersen skriver om virkningen av Jesu velsignende hender.

Shalom kjære venner.

Leder for Hjerte for Israel skriver om åndsmakten bak fiendskapen mot Israel både i vår tid og i historier fortalt i bibelen. Vi ønsker å velsigne og støtte Israel og mange med oss, kan vi lese og ser muligheten til å sende flere volontører til Israel.

Oppdatering volontørarbeidet

( April 2020 )

Leder for Hjerte for Israel, Jarle Sortland har hatt videomøte med Vois (ansvarlig for volontørprogrammet til den Israelske stat) sin representant i Tel Aviv. Det er fremdeles full stopp på nye volontører inn til Israel, men de jobber aktivt med å få til noe. Der er mange volontør organisasjoner i Israel som venter på å få volontører igjen.

Etter påske skal de i Israel jobbe videre med følgende spørsmål:
1. Skal Israel kreve at alle som kommer må være vaksinert?
2. Vil Israel kunne tilby vaksine til dem som ikke har og hvor lang karantene tid vil dette medføre?
3. Vil Israel akseptere alle typer vaksine, eller bare noen?


Basert på denne informasjonen og alle disse usikkerhetene anser Hjerte for Israel at vi bare må vente med å sende ut volontører i nærmeste framtid.

Vi håper og ber om at vi får sende dere som ønsker det, ut i arbeid til høsten!

Påskehelsing fra Jarle Sortland
Leder Hjerte for Israel

( April 2021)


Se og hør Jarle Sortland sin påskehilsen der han blant annet trekker paralleller mellom den jødiske og kristne påskefeiring

Trykk på link for å høre påskehelsing.

Klager politiets henleggelse til ststsadvokaten

April 2021

Det ble i dag den 7. april besluttet å klage politiets henleggelse av anmeldelsen i saken mot programleder Matheson i NRK P3 til statsadvokaten i Oslo. Bak klagen står Med Israel for fred (MIFF) sammen med en rekke organisasjoner deriblant Hjerte for Israel.
I klagen fremgår det blant annet at denne saken er mer alvorlig enn tilsvarende saker der gjerningsmann er blitt dømt i og med uttalelsen er framsatt i NRK. Det blir også vist til en rekke saker der det er tatt ut tiltale mot gjerningsperson.

Følgende organisasjoner stiller seg bak klagen:

 • Med Israel for fred (MIFF)
 • Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem, norsk avdeling
 • Ordet og Israel
 • Norge-Israel Foreningene
 • Den Norske Israelsmisjonen
 • Hjerte for Israel - Pinsebevegelsens arbeid i Israel
 • Venner av Israel i Norsk Arbeiderbevegelse
 • JNF-KKL, Jødisk Nasjonalfond Norge
 • Stiftelsen Human Rights Ser

Sommerstevne 2021 avlyst

April 2021

Landsutvalget har besluttet å avlyse sommerstevnet på Sagavoll i Gvarv. Årsak er i år som i fjor koronaviruset og de nasjonale anbefalinger og regler som regjeringen har bestemt.

I stedet arbeides det med alternative tiltak som for eksempel digitale løsninger på vår nettside og facebook side. Det kan være seg produksjon av videoer der Guds ord forkynnes, intervju med personer som har gjort tjeneste i Israel eller sang og musikk innslag.

Viser til bibeltimene "Se i begge mine hender har jeg tegnet deg" med vår reisesekretær Jan Erling Henriksen juli 2020. Disse er fremdeles tilgjengelig lenger nede på siden.

Volontør tjenesten i Israel

April 2021


For de som følger vårt bestyrerpar Ailen og Frode Myrli Wisnæs på Facebook siden Beit Betania vil oppdage at det til tross for korona, jobbes aktivt og mye skjer i Pinsevennenes arbeid i Israel. Vi har kopiert noen av deres bilder og videoklipp fra facebook siden og laget en kort video som viser arbeidet med å flytte huset ved den gamle dyrehagen til den nye dyrehagen ved barnesykehuset.

Klikk på linken nedenfor for å se video

Bombeangrep mot Jerusalem

Mai 2021

Frode Wisnæs på videochatt 10 mai
Frode Wisnæs på videochatt 10 mai

Flere medier melder om rakettangrep mot Jerusalem og Israel har svart på angrepet. Styret i Landsutvalget var samlet til styremøte i kveld og fikk på slutten av møtet høre bestyreparet Ailen og Frode Wisnæs fortelle hvordan de opplevde angrepet.

Ansvarlig for nettsiden tok kontakt med Frode Wisnæs i kveld og spurte hvordan de opplevde angrepet og om de er i sikkerhet. Frode forteller at de var i gang med noe arbeid i dyrehagen da angrepet startet, men hadde ingen steder å søke dekning. De hørte og kjente lufttrykket av eksplosjonene, tre eller fire smell og kjente lufttrykket. Det var fortalt at et hus hadde fått blåst inn noen vinduer, men ellers var det ingen skade på bygninger der de var. Frode forteller at nedslaget kunne være ca 500 - 600 meter unna der de befant seg, men de kunne ikke merke frykt blant folket rundt dem.

Videre arbeid i dyrehagen vil bli vurdert i morgen og vil vise nødvendig forsiktighet.

Siste nytt fra Mevaseret Ziyyon

Mai 2021

Ailen Myrlid Wisnæs melder idag 11 mai, at rektor på skolen vil gi dem nøkkel slik at de kan komme seg i sikkerhet dersom de jobber etter kl 1600, noe de ofte gjør. Ailen melder også at de er koblet opp på IDF sin Telegram plattform, slik at de kan følge bedre med selv.

Mange israelere visste om rakettangrepet klokken 18.00 i går fordi myndighetene hadde gått ut med dette. Gaza hadde lovet ild klokken 18.00 om Israel ikke gjorde som de sa.

Det slo ned i dalen foran hovedinngangen til barnesykehuset. Og de kjente godt av luft trykket og et stort smell. Så faller det en rakett ned bak barnesykehuset, i den Kibutzen som er der og en litt lenger bort og en i Mevaseret vest. Helt uvirkelig å stå midt i et rakettangrep.

Klikk på linken under for å se og høre Frode Myrli Wisnæs informerte om situasjonen i Mevaseret Ziyyon

Frode Myrli Wisnæs oppdaterer situasjonen i Mevaseret Ziyyon

Avisen Norge Idag intervjuer bestyrerparet Ailen og Frode Myrli Wisnæs

Mai 2021

Se intervjuet med Ailen og Frode her

Israelstevne 2021 på nett

Av John Levi Weløy 14.05.2021 kl 11:15

Som tidligere opplyst er sommerstevnet på Gvarv avlyst, (se informasjon lenger nede på siden). En redaksjons gruppe på fire personer er opprettet for å utarbeide et program til Israelstevne 2021 på nett.

Gruppen ser for seg et digitalt program som ligger tett opp til det som en etter hvert er blitt vant til på tidligere stevner.

Dato for Israelstevnet 2010 er satt til 13. og 14. august. Programmet vil bli lagt ut på denne siden når den er klar, og kan aktiveres ved å klikke på de ulike programinnslag den aktuelle dato og klokkeslett.

Situasjonsrapport fra Mevaseret Ziyyon lørdag 15.mai

Av John Levi Weløy 14.05.2021 kl 15:10

Frode Myrli Wisnæs gir situasjonsrapport fra Mevaseret Ziyyon lørdag 15.mai.

Klikk på linken under.

Bladet Hjerte For Israel juni 2021

Av John Levi Weløy 09.06..2021 kl 11:45

Alle dem som abonnerer på bladet Hjerte For Israel kan i disse dager glede seg over mye godt lesestoff. Dersom du ikke har mottatt bladet kan du tegne abonnement helt gratis,


Fra redaktøren

Vår reisesekretær og redaktør for bladet Hjerte For Israel, Jon Erling Henriksen skriver om tilstanden med vannmagasinene i Israel og hvilke konsekvenser dette får for landbruk. Jon Erling skriver videre om kvinnen ved brønnen som undrer seg over Jesu ord om det levende vann.

En hyllest!

Ailen Myrli Wisnæs som sammen med sin ektemann Frode Myrli Wisnæs er bestyrpar i Israel, skriver om tur til Eilat og om hvor gått det er med et avbrekk i jobben. Hun skriver om samtalen med sjefen for elektrikerne som skulle sjekke arbeidet som var utført av sine arbeidere, men som undret seg over hvorfor bestyrerparet var i Israel og jobbet. Svaret som Frode ga til mannen og hvordan han reagerte kan du lese i bladet.


Menigheten i Jerusalem og den historie Del 1

Les første del av Torolf Karlsen sin artikkel 0m verden første menighet som ble født i Jerusalem på pinsedagen om lag 32 år etter Kristus.

Bibelens lære om treenigheten Del 1

Gunnar Harkestad tar oss inn i temaet hva bibelen lærer oss om treenigheten. I mange år har det vært strid og uenighet om dette temaet og begrunnelsen har for noen vært at ordet treenighet ikke står i bibelen.

Intervju med tidligere volontører Poul Hansen og Mats Romsdal

For en tid tilbake var Poul Hansen og Romsdal volontører i Israel og forteller om sine opplevelser. De forteller om en fantastisk atmosfære og hvor godt det var å være der.

Torolf Karlsen 1942 - 2021

Les hva Rolf Svellingen skriver om Torolf Karlsen, tidligere redaktør for Hjerte For Israel, (tidligere Sjibbolet) som gikk bort 8. april i år. Torolf Karlsen har sammen med sin hustru Inger hatt et langt oppdrag i misjonens tjeneste og har vært forstander for flere menigheter på Vestlandet. Han var også medarbeider og redaktør i bladet Sjibbolet, (nå: bladet Hjerte For Israel) fra 2008 til 2015.

Hilsen fra Leder for Hjerte For Israel

Jarle Sortland, leder Hjerte for Israel skriver i sin hilsen om Israel som nok en gang er i nyhetene. Denne gang kan en faktisk lese positive nyheter fra Israel, om landet som er kommet lengst i vaksinering. Om land som anerkjenner Israel og inngår avtaler. Sortland nevner også Norge som takket nei til samarbeid og om Danmarks positive holdninger til Israel og viser til den tyske okkupasjonen av Norge og Danmark der det norske politi, i motsetning til Danmark, arresterte og sendte jøder i Norge til utryddelse leirer.

Les bladet Hjerte For Israel på nett. Last opp juni 2021 utgaven nedenfor

Her kan du se Isrealstevnet som vi hadde på nett :