2021

Her vil du finne artikler og informasjon som har vært publisert på nettsiden vår i 2021

Åpning av nytt venterom til Sykehuset Eitanim

( Januar 2021 )

.

9 januar 2021 ble det første nybygg prosjektet fra bestyrerparet vårt i Israel, Ailen og Frode Myrli Wisnæs overlevert til Sykehuset Eitanim.

Sykehusdirektøren kom og holdt tale og klippet snoren!

Det var tidligere bestyrer Morten Lindhjem som startet prosjektet før de måtte reise hjem til Norge. Venterommet er bygget med midler som dere kjære givere i Norge har gitt til arbeidet vårt!

Tusen takk!!

Her forteller Ailen og Frode hva som er årsaken til at venterommet ble bygget:

Bakgrunnen for at vi bygget ett venterom var at legekontoret ikke hadde venterom.

Alle som blir innlagt på sykehuset må innom dette legekontoret på en eller annen måte.

Der er forskjellig årsaker til at mennesker blir innlagt:

  • de som skjønner de må inn for hjelp og ikke angrer sin beslutning når de kommer til legen.
  • familien skjønner at de må ta grep og bringer familie medlemmet inn til sykehuset. Her kan det bli litt styr.
  • frivillig rus pasienter som er på avrusning.
  • de som blir dømt av rettsvesenet.

Sykehuset får ganske mange pasienter inn som er dømt av rettsvesenet til å være her. Såkalt tvangsinnleggelser. Politiet kommer med disse pasientene. De protesterer ofte høylytt kommer i både håndjern og fotlenker. Disse pasientene er ofte krevende.

Dette er hva dette legekontoret må ta seg av daglig.

Hele tiden vi jobbet med venterommet så vi hvor mange utagerende pasienter som kom, nesten daglig kom det politibiler med pasienter. Ikke lett for leger og sykepleiere å jobbe under slike forhold, så et venterom underletter i allefall litt i en meget krevende hverdag.

På Eitanim er gleden stor for gaven fra Hjerte for Israel.

Mats Johan Bjørk døde brått

( Januar 2021 )

Det er med stor sorg at vi må meddele dere at Mats Johan Bjørk døde brått og uventet mandag 18.01.2021. Mats Johan var sammen med sin kone Adriana vårt bestyrerpar i Israel i 3 år. Våre tanker går til Adriana og den nærmeste familie.

Programleder Shaun Henrik Matheson i NRK P13 anmeldes til politiet for brudd på Straffeloven

( Februar 2021 )

Med Israel for fred (MIFF) anmelder Shaun Henrik Matheson til politiet for hans antisemittiske tirade på radio tirsdag 2. februar. Bak anmeldelsen står også Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (norsk avdeling), Den Norske Israelsmisjonen, Ordet og Israel, Hjerte for Israel - Pinsebevegelsens arbeid i Israel, Norge-Israel Foreningene, Venner av Israel i Norsk Arbeiderbevegelse og JNF-KKL Jødisk Nasjonalfond Norge.

Les anmeldelsen på MIFF sin hjemmeside. Link til MIFF

Avisen Dagen skriver "Dehumaniserende antisemittisme fra NRK"

Over 300 har klaget på innslaget fra NRK P13

Det er på tide å avvikle NRK, sier stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen

VOLONTØRTJENESTEN

( Mars 2021)

Hjerte for Israel har over mange år bygget opp sitt arbeid i Israel rundt volontørtjenesten. Vi er avhengig av å få dyktige volontører som vi kan sende ut, men korona pandemien har satt en brems på vår aktivitet. Vi jobber aktivt med å få starte opp igjen vår volontørtjeneste. Et av de hinder vi møter på er krav om vaksine. Israel ønsker ikke å ta i mot volontører som ikke er vaksinert mot korona. Et annet hinder er reiseforsikring.

Det som er positivt er at Israel har tilbudt alle volontører som allerede oppholder seg i landet gratis vaksine. Vi jobber nå med muligheten å få sende ned volontører som ikke er vaksinert i Norge, men vil få den i Israel når de kommer inn der. Om vi lykkes med dette er vanskelig å si, men vi prøver. Med en slik ordning vil også reiseforsikringen være på plass.

Det som også er nytt i forbindelse med å sende ut volontører er at volontør visum skal utstedes av den Israelske ambassade i Oslo. Dermed vil vi sende alle søknadspapirer som vi får fra dere, til ambassaden og passene deres vil bli stemplet der før avreise. Dette er nødvendigvis ikke vanskeligere en før, men det er nye rutiner som lett kan føre med seg litt annen saksgang. Om ting vil gå raskere eller om det vil ta mer tid er vanskelig å si.

Om du som leser dette ønsker å bli volontør så ta kontakt så ser vi sammen på mulighetene til å få dette til.

Vi ønsker alle å være med og velsigne Israel!

Shalom fra Jarle Sortland, leder Hjerte for Israel

Ny utgave av bladet Hjerte for Israel

( Mars 2021 )

Bladet for Hjertet for Israel har nå blitt sendt ut til abonnenter. Mye bra lesestoff og nedenfor kan du se et lite utdrag fra bladet. Dersom du ikke har mottatt bladet kan du tegne abonnement helt gratis.

abbonement@hjerte-for-israel.no


Så har det skjedd igjen

Redaktøren, Jon Erling Henriksen gjør seg noen betraktninger om president Trump, ikke alt er like greit men likevel ting andre ikke har maktet. Les om profetier, noen går i oppfyllese andre ikke. Vi oppfordres til å prøve budskapene etter "helligdommens vekt" og holde fast på det gode.

Helt ærlig.

Vårt nye bestyrerpar er kommet på plass i Israel og har allerede gjort seg bemerket for sitt arbeid. Les hva Ailen Myrli Wisnæs hadde forestilt seg av arbeid og forventninger, om arbeidet og møte med folket i Israel.

Jesu komme og tiden etter

Finn A. Austdal følger opp med del 2 Daniel sin profeti om de 70 årsuker. Les om hva som skal skje "midt i uken", om perioder på 3,5 år og hva som skjer etter trengsel tiden.

Jesu velsignende hender - vår mulighet

Uverdig, men likevel verdig. Udyktig, men likevel dyktig. Les hva Øyvind Gaarder Andersen skriver om virkningen av Jesu velsignende hender.

Shalom kjære venner.

Leder for Hjerte for Israel skriver om åndsmakten bak fiendskapen mot Israel både i vår tid og i historier fortalt i bibelen. Vi ønsker å velsigne og støtte Israel og mange med oss, kan vi lese og ser muligheten til å sende flere volontører til Israel.

Oppdatering volontørarbeidet

( April 2020 )

Leder for Hjerte for Israel, Jarle Sortland har hatt videomøte med Vois (ansvarlig for volontørprogrammet til den Israelske stat) sin representant i Tel Aviv. Det er fremdeles full stopp på nye volontører inn til Israel, men de jobber aktivt med å få til noe. Der er mange volontør organisasjoner i Israel som venter på å få volontører igjen.

Etter påske skal de i Israel jobbe videre med følgende spørsmål:
1. Skal Israel kreve at alle som kommer må være vaksinert?
2. Vil Israel kunne tilby vaksine til dem som ikke har og hvor lang karantene tid vil dette medføre?
3. Vil Israel akseptere alle typer vaksine, eller bare noen?


Basert på denne informasjonen og alle disse usikkerhetene anser Hjerte for Israel at vi bare må vente med å sende ut volontører i nærmeste framtid.

Vi håper og ber om at vi får sende dere som ønsker det, ut i arbeid til høsten!

Påskehelsing fra Jarle Sortland
Leder Hjerte for Israel

( April 2021)


Se og hør Jarle Sortland sin påskehilsen der han blant annet trekker paralleller mellom den jødiske og kristne påskefeiring

Link til påskehelsing.