2021


Volontørene Poul Christian Hansen og Mats Romsdal i samtale med Anita Sølvi Breivik

Klikk på lenken under for å se videoen:


Imponerende innsats av våre volontører 

Etter et lite bildesøk på Beit Betania sin Facebook side kunne en raskt oppdage at våre volontører jobber utrettelig med ulike prosjekt. Vi ser tak blir løftet slik at ingen stanger hodet i taket når en går opp til kontoret på Kfar Sha'ul, krakker, bord, rekkverk, platting og gjerde i KALANITSTEET trengte sårt et strøk med beis og hagene trengte stell. Alle trærne har vokst over seg etter to år uten stell. Korona og rakettkrigen satte en stopper i budsjettet. En imponerende innsats av volontørene Poul Christian Hansen, Mats Romsdal, Natalie Nesgård Nepstad og Filip Nepstad, under ledelse av bestyrerparet Ailen og Frode Myrli Wisnæs. Vi sender en hjertelig takk for innsatsen og ønsker dere en god og velsignet adventstid og julehøytid.


Jarle Sortland i intervju med Norge Idag

For en tid tilbake ble leder for Hjerte For Israel, Jarle Sortland intervjuet av Anita Apeltun Sæle i Norge Idag. Du kan se hele intervjuet her på denne nettsiden. 

Klikk på linken under

Norge Idag intervju med Jarle Sortland


Volontører på plass i Israel

September 2021


Endelig har vi fått ned volontører skriver bestyrer Ailen Myrli Wisnes på FB. Etter lang tid uten volontører er nå Poul Christian Hansen og Mats Romsdal på plass og kan gå i gang med etterlengtet vedlikehold på anlegg og utstyr både på barnesykehuset, Eitanim og Kfar Shaul Jerusalem Mental Hospital. 

Det er et ubegrenset behov for lettere vedlikeholdsarbeid inne og ute på sykehusområdene. Dette består i maling inne og ute, rengjøring av fasader og anlegg, rydding og små utbedringsoppgaver. Videre er det store behov i utearealene som trenger stell. Alt fra beskjæring, gresstrimming, blomsterstell, planting, vanning, rydding og generelt hage/gartner arbeid.


Makor HaTikvah School takker for økonomisk hjelp

Oppdatert 22. september, se årsak til at Makor HaTikvah School  takker for økonomisk hjelp lenger ned i artikkelen.

Rektor Yoel Russu ved Makor HaTikvah School i Jerusalem takker for økonomisk hjelp.. Rektor sier hvilken velsignelse og svar på bønner og det hjelper nesten å lukke gapet. 

Mange nye barn og familier ble med på skolen i år, og det nye klasserommet for første klasse var klar til å ta imot små nye elever i tide. Bildene viser første skoledag, 1. september. 

Rektor sender de varmeste hilsener og takk til alle som er involvert i støtten til den messianske skolen i Jerusalem. Måtte Gud rikelig velsigne dere alle og deres familier. 

Bakgrunn for at Makor HaTikvah School takker for økonomisk hjelp er at  Hjerte For Israel  i LU-møte i Teams mandag 13. september 2021 besluttet å gi en gave på 30 000 shekel til skolen. 

Ansikt til personer på bildet er tilslørt av hensyn til personvern


Eitanim uberørt av skogbrannen

Se artikkel og bilde i Norge i Dag

Avisen Norge i Dag har gjort avtale med fotografen om bruk av bildet og Hjerte For Israel kan vise til artikkel på link nedenfor.

Ariikkel i Norge i Dag


Les hva KARMEL ISRAEL-NYTT og FINNMARKSHILSEN skriver om brannen i Israel

Link til KARMEL ISRAEL-NYTT

Link til Finnmarkshilsen

Les artikkel i Times og Israel

Times of Israel beskriver den dramatiske evakueringen fra Eitanim. Flere av de ansatte ved sykehuset fryktet at de ville bli drept av de intense flammene.

Link til TIMES OF ISRAEL

Av John Levi Weløy 18.08.2021 kl 19:42

Bildet vi har mottatt fra vår kontakt i Israel, David Batut, taler for seg selv. Jerusalem Senter for psykisk helse Eitanim Kfar Shaul var omringet av flammer, men på mirakuløs vis unngikk den flammens rov. 

Vi vet at mange av Israels venner ba inderlig til Gud om å bevare Eitanim mot den dramatiske skogbrannen og bildet viser svartbrent jord på alle kanter, men hele området som utgjør Eitanim er uberørt.  Tydeligere bønnesvar skal du lete lenge etter og vi takker Gud for et soleklart bønnesvar.

Eitanim ligger på toppen av en åsrygg og med min erfaring fra mange år i brann- og redningstjenesten vet at det er svært vanskelig å bekjempe en brann som klatrer opp over en åsside. Mange av de bygninger som Hjerte For Israel har ansvar for ligger i ytterkant av området, men er uskadet. Igjen: TAKK TIL GUD. 


Her vil du finne artikler og informasjon som har vært publisert på nettsiden vår i 2021

Skogbrann nær Eitanim, 

Oppdatert av John Levi Weløy 17.08.2021 kl 11:38

Jerusalem Post melder at skogbrannen har svidd av nærmere 20 kvadratkilometer land. Brannsjef Insp. -Gen. Dedi Simchi uttalte mandag kveld at brannen er på størrelse med brannen på Carmel i Nord Israel i 2010 som kostet 44 mennesker livet. Det er satt inn store ressurser i slokkingsarbeidet og det er anmodet om brannfly fra Hellas, Kypros, Italia, Frankrike og andre middelhavsland.

Oppdatert av John Levi Weløy 16.08.2021 kl 12:46

Det bekreftes av vår kontakt i Israel, David Batut at ingen hus på Eitanim er skadet av brannen, men mye røyklukt. Strømmen er ikke tilbake så pasienter er fremdeles ikke tilbake på sykehuset. Vi takker alle som var med å ba om Guds beskyttelse og takk til Gud som svarer på bønn.

Oppdatert 16.08.2021 kl 10:42

I følge Jerusalem Post, (JP) fortsetter brannmenn å kjempe mot flammer på fem steder i Jerusalem-området. Totalt har rundt 3100 beboere blitt evakuert fra sine hjem. Avisen melder også at miljø- og helsedepartementene har advart om høye nivåer av luftforurensninger i byene Mevaseret Zion, Shoresh, Shoeva og Neveh Ilan i Jerusalem-området. 

I følge JP nådde brannen utkanten av ‎‎Eitanim‎‎ Medical Center, et psykiatrisk anlegg i Jerusalem Hills, og alle pasientene ble evakuert på søndag og kunne returnere mandag morgen. To personer er ikke gjort rede for som følge av brannen. Enkelte ble behandlet etter å ha innhalert røyk, men er ikke innlagt på sykehus.

Israel venner og oppfordres til å be for den alvorlige situasjonen. 

Bygningene ved Eitanim er oppført i treverk og stod i fare for å bi antent. Eitanim er på toppen til venstre i bilde, så da ser en hvor dramatisk dette er. 

Video klipp fra område nærheten av Eitanim

klikk på linken under

Israelstevne 2021 på nett

Grunnet Covid-19 var det heller ikke mulig dette året å arrangere et stevne slik en er vant med. I stedet har vi forberedt et stevne på internett og som programmet nedenfor viser, ligger tett opp til slik tidligere stevner er blitt gjennomført.

Program innslag, (video klipp) aktiveres ved å «klikke» på den aktuelle teksten og et nytt «vindu» vil åpne seg og vise videoopptaket på YouTube. For å se videoen på fullskjerm, klikk f på tastaturet. Når videoopptaket er ferdig lukkes «vinduet», gå deretter tilbake til programmet og aktivere neste post på programmet, (aktiveres ved å «klikke» på den aktuelle teksten i programmet)

OBS! Link til video klipp legges inn aktuell dato og tid.

Program 13. august kl 18:00

1   Velkommen/Informasjon ved leder Jarle Sortland

 Intervju med tidligere bestyrerpar 
     Ann-Helen Pettersen Lindhjem og Morten Lindhjem

6  Tale Gordon Tobiassen
    Tema: Israel et mektig tegn som viser oss Gud

Program 14. august kl 18:00

1   Velkommen/sang
     reisesekretær Jon-Erling Henriksen

2   Intervju med bestyrerparet 
     Ailen og Frode Myrli Wisnæs

3   Guidet tur i Israel
     med Ailen og Frode Myrli Wisnæs

5   Tale Gordon Tobiassen
     Tema: Hvorfor dette enorme hatet mot Israel og jødene

6   Samtale med vår kontakt
     David Batut i Israel og kona Estelle Batut


Åpning av nytt venterom til Sykehuset Eitanim

( Januar 2021 )

.

9 januar 2021 ble det første nybygg prosjektet fra bestyrerparet vårt i Israel, Ailen og Frode Myrli Wisnæs overlevert til Sykehuset Eitanim.

Sykehusdirektøren kom og holdt tale og klippet snoren!

Det var tidligere bestyrer Morten Lindhjem som startet prosjektet før de måtte reise hjem til Norge. Venterommet er bygget med midler som dere kjære givere i Norge har gitt til arbeidet vårt!

Tusen takk!!

Her forteller Ailen og Frode hva som er årsaken til at venterommet ble bygget:

Bakgrunnen for at vi bygget ett venterom var at legekontoret ikke hadde venterom.

Alle som blir innlagt på sykehuset må innom dette legekontoret på en eller annen måte.

Der er forskjellig årsaker til at mennesker blir innlagt:

 • de som skjønner de må inn for hjelp og ikke angrer sin beslutning når de kommer til legen.
 • familien skjønner at de må ta grep og bringer familie medlemmet inn til sykehuset. Her kan det bli litt styr.
 • frivillig rus pasienter som er på avrusning.
 • de som blir dømt av rettsvesenet.

Sykehuset får ganske mange pasienter inn som er dømt av rettsvesenet til å være her. Såkalt tvangsinnleggelser. Politiet kommer med disse pasientene. De protesterer ofte høylytt kommer i både håndjern og fotlenker. Disse pasientene er ofte krevende.

Dette er hva dette legekontoret må ta seg av daglig.

Hele tiden vi jobbet med venterommet så vi hvor mange utagerende pasienter som kom, nesten daglig kom det politibiler med pasienter. Ikke lett for leger og sykepleiere å jobbe under slike forhold, så et venterom underletter i allefall litt i en meget krevende hverdag.

På Eitanim er gleden stor for gaven fra Hjerte for Israel.

Mats Johan Bjørk døde brått

( Januar 2021 )

Det er med stor sorg at vi må meddele dere at Mats Johan Bjørk døde brått og uventet mandag 18.01.2021. Mats Johan var sammen med sin kone Adriana vårt bestyrerpar i Israel i 3 år. Våre tanker går til Adriana og den nærmeste familie.

Programleder Shaun Henrik Matheson i NRK P13 anmeldes til politiet for brudd på Straffeloven

( Februar 2021 )

Med Israel for fred (MIFF) anmelder Shaun Henrik Matheson til politiet for hans antisemittiske tirade på radio tirsdag 2. februar. Bak anmeldelsen står også Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (norsk avdeling), Den Norske Israelsmisjonen, Ordet og Israel, Hjerte for Israel - Pinsebevegelsens arbeid i Israel, Norge-Israel Foreningene, Venner av Israel i Norsk Arbeiderbevegelse og JNF-KKL Jødisk Nasjonalfond Norge.

Les anmeldelsen på MIFF sin hjemmeside. Link til MIFF

Avisen Dagen skriver "Dehumaniserende antisemittisme fra NRK"

Over 300 har klaget på innslaget fra NRK P13

Det er på tide å avvikle NRK, sier stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen

VOLONTØRTJENESTEN

( Mars 2021)

Hjerte for Israel har over mange år bygget opp sitt arbeid i Israel rundt volontørtjenesten. Vi er avhengig av å få dyktige volontører som vi kan sende ut, men korona pandemien har satt en brems på vår aktivitet. Vi jobber aktivt med å få starte opp igjen vår volontørtjeneste. Et av de hinder vi møter på er krav om vaksine. Israel ønsker ikke å ta i mot volontører som ikke er vaksinert mot korona. Et annet hinder er reiseforsikring.

Det som er positivt er at Israel har tilbudt alle volontører som allerede oppholder seg i landet gratis vaksine. Vi jobber nå med muligheten å få sende ned volontører som ikke er vaksinert i Norge, men vil få den i Israel når de kommer inn der. Om vi lykkes med dette er vanskelig å si, men vi prøver. Med en slik ordning vil også reiseforsikringen være på plass.

Det som også er nytt i forbindelse med å sende ut volontører er at volontør visum skal utstedes av den Israelske ambassade i Oslo. Dermed vil vi sende alle søknadspapirer som vi får fra dere, til ambassaden og passene deres vil bli stemplet der før avreise. Dette er nødvendigvis ikke vanskeligere en før, men det er nye rutiner som lett kan føre med seg litt annen saksgang. Om ting vil gå raskere eller om det vil ta mer tid er vanskelig å si.

Om du som leser dette ønsker å bli volontør så ta kontakt så ser vi sammen på mulighetene til å få dette til.

Vi ønsker alle å være med og velsigne Israel!

Shalom fra Jarle Sortland, leder Hjerte for Israel

Ny utgave av bladet Hjerte for Israel

( Mars 2021 )

Bladet for Hjertet for Israel har nå blitt sendt ut til abonnenter. Mye bra lesestoff og nedenfor kan du se et lite utdrag fra bladet. Dersom du ikke har mottatt bladet kan du tegne abonnement helt gratis.


Så har det skjedd igjen

Redaktøren, Jon Erling Henriksen gjør seg noen betraktninger om president Trump, ikke alt er like greit men likevel ting andre ikke har maktet. Les om profetier, noen går i oppfyllese andre ikke. Vi oppfordres til å prøve budskapene etter "helligdommens vekt" og holde fast på det gode.

Helt ærlig.

Vårt nye bestyrerpar er kommet på plass i Israel og har allerede gjort seg bemerket for sitt arbeid. Les hva Ailen Myrli Wisnæs hadde forestilt seg av arbeid og forventninger, om arbeidet og møte med folket i Israel.

Jesu komme og tiden etter

Finn A. Austdal følger opp med del 2 Daniel sin profeti om de 70 årsuker. Les om hva som skal skje "midt i uken", om perioder på 3,5 år og hva som skjer etter trengsel tiden.

Jesu velsignende hender - vår mulighet

Uverdig, men likevel verdig. Udyktig, men likevel dyktig. Les hva Øyvind Gaarder Andersen skriver om virkningen av Jesu velsignende hender.

Shalom kjære venner.

Leder for Hjerte for Israel skriver om åndsmakten bak fiendskapen mot Israel både i vår tid og i historier fortalt i bibelen. Vi ønsker å velsigne og støtte Israel og mange med oss, kan vi lese og ser muligheten til å sende flere volontører til Israel.

Oppdatering volontørarbeidet

( April 2020 )

Leder for Hjerte for Israel, Jarle Sortland har hatt videomøte med Vois (ansvarlig for volontørprogrammet til den Israelske stat) sin representant i Tel Aviv. Det er fremdeles full stopp på nye volontører inn til Israel, men de jobber aktivt med å få til noe. Der er mange volontør organisasjoner i Israel som venter på å få volontører igjen.

Etter påske skal de i Israel jobbe videre med følgende spørsmål:
1. Skal Israel kreve at alle som kommer må være vaksinert?
2. Vil Israel kunne tilby vaksine til dem som ikke har og hvor lang karantene tid vil dette medføre?
3. Vil Israel akseptere alle typer vaksine, eller bare noen?


Basert på denne informasjonen og alle disse usikkerhetene anser Hjerte for Israel at vi bare må vente med å sende ut volontører i nærmeste framtid.

Vi håper og ber om at vi får sende dere som ønsker det, ut i arbeid til høsten!

Påskehelsing fra Jarle Sortland
Leder Hjerte for Israel

( April 2021)


Se og hør Jarle Sortland sin påskehilsen der han blant annet trekker paralleller mellom den jødiske og kristne påskefeiring

Trykk på link for å høre påskehelsing.

Klager politiets henleggelse til statsadvokaten

April 2021

Det ble i dag den 7. april besluttet å klage politiets henleggelse av anmeldelsen i saken mot programleder Matheson i NRK P3 til statsadvokaten i Oslo. Bak klagen står Med Israel for fred (MIFF) sammen med en rekke organisasjoner deriblant Hjerte for Israel.
I klagen fremgår det blant annet at denne saken er mer alvorlig enn tilsvarende saker der gjerningsmann er blitt dømt i og med uttalelsen er framsatt i NRK. Det blir også vist til en rekke saker der det er tatt ut tiltale mot gjerningsperson.

Følgende organisasjoner stiller seg bak klagen:

 • Med Israel for fred (MIFF)
 • Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem, norsk avdeling
 • Ordet og Israel
 • Norge-Israel Foreningene
 • Den Norske Israelsmisjonen
 • Hjerte for Israel - Pinsebevegelsens arbeid i Israel
 • Venner av Israel i Norsk Arbeiderbevegelse
 • JNF-KKL, Jødisk Nasjonalfond Norge
 • Stiftelsen Human Rights Ser

Sommerstevne 2021 avlyst

April 2021

Landsutvalget har besluttet å avlyse sommerstevnet på Sagavoll i Gvarv. Årsak er i år som i fjor koronaviruset og de nasjonale anbefalinger og regler som regjeringen har bestemt.

I stedet arbeides det med alternative tiltak som for eksempel digitale løsninger på vår nettside og facebook side. Det kan være seg produksjon av videoer der Guds ord forkynnes, intervju med personer som har gjort tjeneste i Israel eller sang og musikk innslag.

Viser til bibeltimene "Se i begge mine hender har jeg tegnet deg" med vår reisesekretær Jan Erling Henriksen juli 2020. Disse er fremdeles tilgjengelig lenger nede på siden.

Volontør tjenesten i Israel

April 2021


For de som følger vårt bestyrerpar Ailen og Frode Myrli Wisnæs på Facebook siden Beit Betania vil oppdage at det til tross for korona, jobbes aktivt og mye skjer i Pinsevennenes arbeid i Israel. Vi har kopiert noen av deres bilder og videoklipp fra facebook siden og laget en kort video som viser arbeidet med å flytte huset ved den gamle dyrehagen til den nye dyrehagen ved barnesykehuset.

Klikk på linken nedenfor for å se video

Bombeangrep mot Jerusalem

Mai 2021

Frode Wisnæs på videochatt 10 mai
Frode Wisnæs på videochatt 10 mai

Flere medier melder om rakettangrep mot Jerusalem og Israel har svart på angrepet. Styret i Landsutvalget var samlet til styremøte i kveld og fikk på slutten av møtet høre bestyreparet Ailen og Frode Wisnæs fortelle hvordan de opplevde angrepet.

Ansvarlig for nettsiden tok kontakt med Frode Wisnæs i kveld og spurte hvordan de opplevde angrepet og om de er i sikkerhet. Frode forteller at de var i gang med noe arbeid i dyrehagen da angrepet startet, men hadde ingen steder å søke dekning. De hørte og kjente lufttrykket av eksplosjonene, tre eller fire smell og kjente lufttrykket. Det var fortalt at et hus hadde fått blåst inn noen vinduer, men ellers var det ingen skade på bygninger der de var. Frode forteller at nedslaget kunne være ca 500 - 600 meter unna der de befant seg, men de kunne ikke merke frykt blant folket rundt dem.

Videre arbeid i dyrehagen vil bli vurdert i morgen og vil vise nødvendig forsiktighet.

Siste nytt fra Mevasseret Ziyyon

Mai 2021

Ailen Myrlid Wisnæs melder idag 11 mai, at rektor på skolen vil gi dem nøkkel slik at de kan komme seg i sikkerhet dersom de jobber etter kl 1600, noe de ofte gjør. Ailen melder også at de er koblet opp på IDF sin Telegram plattform, slik at de kan følge bedre med selv.

Mange israelere visste om rakettangrepet klokken 18.00 i går fordi myndighetene hadde gått ut med dette. Gaza hadde lovet ild klokken 18.00 om Israel ikke gjorde som de sa.

Det slo ned i dalen foran hovedinngangen til barnesykehuset. Og de kjente godt av luft trykket og et stort smell. Så faller det en rakett ned bak barnesykehuset, i den Kibutzen som er der og en litt lenger bort og en i Mevaseret vest. Helt uvirkelig å stå midt i et rakettangrep.

Klikk på linken under for å se og høre Frode Myrli Wisnæs informerte om situasjonen i Mevaseret Ziyyon

Frode Myrli Wisnæs oppdaterer situasjonen i Mevaseret Ziyyon

Avisen Norge Idag intervjuer bestyrerparet Ailen og Frode Myrli Wisnæs

Mai 2021

Se intervjuet med Ailen og Frode her

Israelstevne 2021 på nett

Av John Levi Weløy 14.05.2021 kl 11:15

Som tidligere opplyst er sommerstevnet på Gvarv avlyst, (se informasjon lenger nede på siden). En redaksjons gruppe på fire personer er opprettet for å utarbeide et program til Israelstevne 2021 på nett.

Gruppen ser for seg et digitalt program som ligger tett opp til det som en etter hvert er blitt vant til på tidligere stevner.

Dato for Israelstevnet 2010 er satt til 13. og 14. august. Programmet vil bli lagt ut på denne siden når den er klar, og kan aktiveres ved å klikke på de ulike programinnslag den aktuelle dato og klokkeslett.

Situasjonsrapport fra Mevaseret Ziyyon lørdag 15.mai

Av John Levi Weløy 14.05.2021 kl 15:10

Frode Myrli Wisnæs gir situasjonsrapport fra Mevaseret Ziyyon lørdag 15.mai.

Klikk på linken under.

Bladet Hjerte For Israel juni 2021

Av John Levi Weløy 09.06..2021 kl 11:45

Alle dem som abonnerer på bladet Hjerte For Israel kan i disse dager glede seg over mye godt lesestoff. Dersom du ikke har mottatt bladet kan du tegne abonnement helt gratis,


Fra redaktøren

Vår reisesekretær og redaktør for bladet Hjerte For Israel, Jon Erling Henriksen skriver om tilstanden med vannmagasinene i Israel og hvilke konsekvenser dette får for landbruk. Jon Erling skriver videre om kvinnen ved brønnen som undrer seg over Jesu ord om det levende vann.

En hyllest!

Ailen Myrli Wisnæs som sammen med sin ektemann Frode Myrli Wisnæs er bestyrpar i Israel, skriver om tur til Eilat og om hvor gått det er med et avbrekk i jobben. Hun skriver om samtalen med sjefen for elektrikerne som skulle sjekke arbeidet som var utført av sine arbeidere, men som undret seg over hvorfor bestyrerparet var i Israel og jobbet. Svaret som Frode ga til mannen og hvordan han reagerte kan du lese i bladet.


Menigheten i Jerusalem og den historie Del 1

Les første del av Torolf Karlsen sin artikkel 0m verden første menighet som ble født i Jerusalem på pinsedagen om lag 32 år etter Kristus.

Bibelens lære om treenigheten Del 1

Gunnar Harkestad tar oss inn i temaet hva bibelen lærer oss om treenigheten. I mange år har det vært strid og uenighet om dette temaet og begrunnelsen har for noen vært at ordet treenighet ikke står i bibelen.

Intervju med tidligere volontører Poul Hansen og Mats Romsdal

For en tid tilbake var Poul Hansen og Romsdal volontører i Israel og forteller om sine opplevelser. De forteller om en fantastisk atmosfære og hvor godt det var å være der.

Torolf Karlsen 1942 - 2021

Les hva Rolf Svellingen skriver om Torolf Karlsen, tidligere redaktør for Hjerte For Israel, (tidligere Sjibbolet) som gikk bort 8. april i år. Torolf Karlsen har sammen med sin hustru Inger hatt et langt oppdrag i misjonens tjeneste og har vært forstander for flere menigheter på Vestlandet. Han var også medarbeider og redaktør i bladet Sjibbolet, (nå: bladet Hjerte For Israel) fra 2008 til 2015.

Hilsen fra Leder for Hjerte For Israel

Jarle Sortland, leder Hjerte for Israel skriver i sin hilsen om Israel som nok en gang er i nyhetene. Denne gang kan en faktisk lese positive nyheter fra Israel, om landet som er kommet lengst i vaksinering. Om land som anerkjenner Israel og inngår avtaler. Sortland nevner også Norge som takket nei til samarbeid og om Danmarks positive holdninger til Israel og viser til den tyske okkupasjonen av Norge og Danmark der det norske politi, i motsetning til Danmark, arresterte og sendte jøder i Norge til utryddelse leirer.

Les bladet Hjerte For Israel på nett. Last opp juni 2021 utgaven nedenfor

Her kan du se Isrealstevnet som vi hadde på nett :

Israelstevne 2021 på nett

Juli 2021

Av John Levi Weløy 06.07.2021 kl 22:16
Oppdatert 9. juli kl 09:00

Det digitale Israelstevne 13. og 14. august 2021 klokken 18 hver kveld nærmer seg og det arbeides med å få på plass nødvendige detaljer. De fleste video opptakene og redigering er nå på plass. Vi får hyggelige tilbakemeldinger fra menigheter som planlegger å samles til "Israel stevne" i egen forsamling og vil se programmene på storskjerm. Vi oppfordrer flere menigheter til å gjøre det samme og vi tror det vil være en fin anledning til igjen å samles på normalt vis nå som samfunnet åpner opp mer og mer etter pandemien.

Gordon Tobiassen hovedtaler

Gordon Tobiassen er godt kjent blant Hjerte for Israel sine venner og blir også i år hovedtaler på Israelstevne 2021 på nett.. Tema blir "Israel et mektig tegn som viser oss Gud" og "Hvorfor dette enorme hatet mot Israel og jødene". Unni og Gordon Tobiassen bor for tiden i Grimstad, etter flere år i Fredrikstad hvor de var pastorpar i ni år. I dag er Gordon fulltids reiseforkynner for den tverrkirkelige bevegelsen: «Ordet og Israel». De har 46 år som forkynnere og pastor-folk bak seg. Gordon har i de fleste år vært sterkt opptatt av Israel og den profetiske siden i Guds ord. Han reiser over hele landet i dag med møter, bibeluker og seminarer på profetordet, Israel og endetiden. Unni og Gordon har mange turer bak seg som reiseledere til Israel.

Jon-Erling Henriksen

Jon-Erling er reisesekretær for Hjerte for Israel og redaktør for bladet Hjerte for Israel (tidl.Sjibbolet). Han vil i et video opptak holde en åpningshilsen fra Ester bok og vil synge for oss og spiller selv piano.

Jarle Sortland

Jarle er leder for Hjerte for Israel og vil holde åpnings hilsen med informasjon om arbeidet, interjuv/samtale med Ann-Helen Pettersen og Morten Lindhjelm, tidligere bestyrerpar i Hjerte for Israel og avslutnings hilsen på årets stevne.

Alon Roth

Alon Roth er Israels ambassadør i Norge og fikk sine akkreditiver av Hans Majestet kong Harald på slottet den 25. oktober 2018. Hjerte for Israel er blitt lovet en video hilsen fra ambassadøren.

Ann-Helen Pettersen og Morten Lindhjelm

Tidligere bestyrerpar Ann-Helen og Morten måtte i all hast reise fra Israel da pandemien brøt ut mars 2020. Du vil i video opptaket få høre Ann-Helen og Morten i samtale med Jarle Sortland fortelle om tiden i Israel.

Skogbrann nær Eitanim

August 2021

Oppdatert av John Levi Weløy 17.08.2021 kl 11:38

Jerusalem Post melder at skogbrannen har svidd av nærmere 20 kvadratkilometer land. Brannsjef Insp. -Gen. Dedi Simchi uttalte mandag kveld at brannen er på størrelse med brannen på Carmel i Nord Israel i 2010 som kostet 44 mennesker livet. Det er satt inn store ressurser i slokkingsarbeidet og det er anmodet om brannfly fra Hellas, Kypros, Italia, Frankrike og andre middelhavsland.

Oppdatert av John Levi Weløy 16.08.2021 kl 12:46

Det bekreftes av vår kontakt i Israel, David Batut at ingen hus på Eitanim er skadet av brannen, men mye røyklukt. Strømmen er ikke tilbake så pasienter er fremdeles ikke tilbake på sykehuset. Vi takker alle som var med å ba om Guds beskyttelse og takk til Gud som svarer på bønn.

Oppdatert 16.08.2021 kl 10:42

I følge Jerusalem Post, (JP) fortsetter brannmenn å kjempe mot flammer på fem steder i Jerusalem-området. Totalt har rundt 3100 beboere blitt evakuert fra sine hjem. Avisen melder også at miljø- og helsedepartementene har advart om høye nivåer av luftforurensninger i byene Mevaseret Zion, Shoresh, Shoeva og Neveh Ilan i Jerusalem-området.

I følge JP nådde brannen utkanten av ‎‎Eitanim‎‎ Medical Center, et psykiatrisk anlegg i Jerusalem Hills, og alle pasientene ble evakuert på søndag og kunne returnere mandag morgen. To personer er ikke gjort rede for som følge av brannen. Enkelte ble behandlet etter å ha innhalert røyk, men er ikke innlagt på sykehus.

Israel venner og oppfordres til å be for den alvorlige situasjonen.

Bygningene ved Eitanim er oppført i treverk og stod i fare for å bi antent. Eitanim er på toppen til venstre i bilde, så da ser en hvor dramatisk dette er.

Les mer på Jerusalem Post:

https://www.jpost.com/breaking-news/fire-breaks-out-near-beit-meir-676774

Eitanim uberørt av skogbrannen

August 2021

Se artikkel og bilde i Norge i Dag

Norge i Dag har gjort avtale med fotografen om bruk av bildet og Hjerte For Israel kan vise til artikkel på link nedenfor.

Ariikkel i Norge i Dag

Les hva KARMEL ISRAEL-NYTT og FINNMARKSHILSEN skriver om brannen i Israel

Link til KARMEL ISRAEL-NYTT

Les artikkel i Times of Israel

Times of Israel beskriver den dramatiske evakueringen fra Eitanim. Flere av de ansatte ved sykehuset fryktet at de ville bli drept av de intense flammene.

Link til TIMES OF ISRAEL

Av John Levi Weløy 18.08.2021 kl 19:42

Bildet vi har mottatt fra vår kontakt i Israel, David Batut, taler for seg selv. Jerusalem Senter for psykisk helse Eitanim Kfar Shaul var omringet av flammer, men på mirakuløs vis unngikk den flammens rov.

Vi vet at mange av Israels venner ba inderlig til Gud om å bevare Eitanim mot den dramatiske skogbrannen og bildet viser svartbrent jord på alle kanter, men hele området som utgjør Eitanim er uberørt. Tydeligere bønnesvar skal du lete lenge etter og vi takker Gud for et soleklart bønnesvar.

Eitanim ligger på toppen av en åsrygg og med min erfaring fra mange år i brann- og redningstjenesten vet at det er svært vanskelig å bekjempe en brann som klatrer opp over en åsside. Mange av de bygninger som Hjerte For Israel har ansvar for ligger i ytterkant av området, men er uskadet. Igjen: TAKK TIL GUD.


Makor HaTikvah School takker for økonomisk hjelp

September 2021

Oppdatert 22. september, se årsak til at Makor HaTikvah School takker for økonomisk hjelp lenger ned i artikkelen.

Rektor Yoel Russu ved Makor HaTikvah School i Jerusalem takker for økonomisk hjelp.. Rektor sier hvilken velsignelse og svar på bønner og det hjelper nesten å lukke gapet.

Mange nye barn og familier ble med på skolen i år, og det nye klasserommet for første klasse var klar til å ta imot små nye elever i tide. Bildene viser første skoledag, 1. september.

Rektor sender de varmeste hilsener og takk til alle som er involvert i støtten til den messianske skolen i Jerusalem. Måtte Gud rikelig velsigne dere alle og deres familier.

Bakgrunn for at Makor HaTikvah School takker for økonomisk hjelp er at Hjerte For Israel i LU-møte i Teams mandag 13. september 2021 besluttet å gi en gave på 30 000 shekel til skolen.


Julehilsen fra leder

Desember 2021

Jarle Sortland, leder for Hjerte For Israel sender sin julehilsen og takker alle som støtter arbeidet. Se videoen ved å klikke på lenken nedenfor.Julehilsen fra vår reisesekretær og redaktør

Desember 2021

Jon Erling Henriksen, reisesekretær og redaktør for Hjerte For Israel deler en julhilsen, synger og spiller piano.

Se videoen ved å klikke på linken nedenfor