Takk for at du støtter Hjerte For Israel, Pinsebevegelsens arbeid i Israel

BANKKONTO 2801 48 31977

VIPPS #508516

ORGANISASJONSNR 923 954 937VI TRENGER DEG!

Kan du komme å hjelpe oss?

Vi ønsker veldig gjerne å få tak i noen menn og kvinner som har lyst å jobbe som volontør noen uker, med bygningsarbeid. Har du 2-4 uker ledig?

Vi skal legge nye tak på noen av de gamle bygningene på Kfar Shaul, som er en del av det psykiatriske sykehuset Jerusalem Mental Health Centre.   

Bygningen er gamle, og på vinteren så lekker regnet inn på både hos pasientene og på kontorene. Så å pusse opp inne har ikke så mye for seg, når takene lekker og det blir like ille hver vinter...

Vi skal også male tak og vegger inne i Beit Betania, og legge parkett.

Du får gratis kost og losji av oss, men må betale flybillett og forsikring selv. Vi kan være behjelpelig med bestilling av flybilletter for deg.

Les mer om volontørarbeidet herVolontørtjeneste

Kom til Israel!

Ta kontakt ved å skrive en mail til: frivillig@hjerte-for-israel.no
VISUMSITUASJONEN HAR VÆRT VANSKELIG LENGE


Det er avisen Dagen som skriver dette i dagens nettutgave, (link til artikkelen)

 Jarle Sortland, leder Hjerte For Israel sier følgende "Dette har ikke skjedd plutselig. Vi har strevd med det i år etter år, sier Jarle Sortland, leder for Hjerte for Israel".

Sortland orienterer kort om Hjerte For Israel sitt arbeid i Israel, om formålet med arbeidet og om den israelske stiftelsen Nachamo Ami (Trøst mitt folk) som ble opprettet av Norske Pinsevenners Arbeid i Israel i 2003. 

Avisen skriver om vanskelighetene flere kristne organisasjoner møter når det søkes om visum til Israel. 


FRA VOLONTØR I ISRAEL TIL VOLONTØR I NORGE

Iselin og Truls Jacobsen møtte hverandre som volontører på Kfar Shaul og Eitanim!

Les mer her:


VI TROR

Hilsen fra bestyrerparet vårt, Ailen og Frode Myrli Wisnæs

Dette volontør året har vært veldig annerledes enn de andre årene vi har hatt her nede. Vi har hatt mange volontører på kort tid og flere volontører på lang tid. Vi har måttet reise hjem til Norge en måned og vi har prøvd oss i en bransje vi ikke kjente noe til: Shipping. Vi har hatt mange overnattings gjester og mye besøk. Vi har opplevd motstand og gjennombrudd, vi har grått av fortvilelse og grått i takknemlighet. Vi har blitt presset til å vite hva som bor i våre hjerter: «Vi tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».


VOLONTØR I ISRAEL FRA JANUAR 2024?

Hjerte for Israel søker deg som har lyst til å jobbe som frivillig i Israel. Arbeidssteder vil være Jerusalem Mental Health Centre, avdeling Eitanim eller Kfar Shaul, eller Ner Yaakov med arbeid i blandt Holocaustoverlevende.

Utreise i begynnelsen av januar 2024.
Søknadsfrist 1. november 2023.

Du må kunne jobbe i 3 mnd, og du vil få dekket flybilletter, kost, losji og også forsikring hvis du er under 75 år. (Er du over 75 år, så må du kjøpe din egen forsikring.)

På Eitanim får du jobbe med bygg og vedlikehold. Vi står ovenfor mye vedlikeholdsarbeid av bygningen vi har bygget de siste 15 årene. Vi trenger deg som kan en del om bygg og som også kan jobbe selvstendig med gitte arbeidsoppgaver. Det er også mulighet å få jobbe med hagearbeid i hagen på Eitanim.

Se mer informasjon og vilkår her:

VI HAR HATT STEVNE!!!

Ønsker du å se fra stevnet, så ligger det taler og sanger her: Israelstevnet 2023


FØLG MED OSS :

PÅ INSTAGRAM:

PÅ FACEBOOK:

OG I BLADET VÅRT: