Hjerte for Israel støtter Israel i disse grunnleggende forhold 

 

Israel har en historisk, politisk og bibelsk rett til eget hjemland innenfor trygge og anerkjente grenser.  

Jerusalem er den udelelige hovedstad i staten Israel.  

Israel har rett til å forsvare sitt lands territorium.

Hjerte for Israel vil støtte prosjekt hvor vi kan vise Jesu nestekjærlighet enten det gjelder jøder eller arabere.  

BESTYRERPARET ANN-HELEN OG MORTEN LINDHJEM, VOLONTØRENE OG DAVID BATUT HAR VÆRT PÅ TUR NORD I ISRAEL NÅ I SLUTTEN AV NOVEMBER. HER FÅR VI SE HVA DE OPPLEVDE. MANGE FLOTTE BILDER FRA LANDET VI ER SÅ GLAD I!

VI SØKER NYTT BESTYRERPAR FRA AUGUST 2020

SØKNADSFRIST MEDIO DESEMBER

Hjerte for Israel organiserer norske pinsevenners arbeid i Israel. Vi ønsker å velsigne det jødiske folk gjennom våre handlinger, og samarbeider med de psykiatriske sykehusene Eitanim og Kfar Shaul. Her hjelper vi til med alt fra vedlikehold, nybygg, hagearbeid til pasientpleie. Vi samarbeider også med sosialkontoret i kommunen Mevaseret Ziyyon hvor våre frivillige jobber blant barn, gamle og syke. Bestyrerparet skal lede og delta i dette store arbeidet. En sentral oppgave blir å være ett trygt kontaktpunkt for de frivillige i Israel.

KVALIFIKASJONER
• Behersker engelsk skriftlig og muntlig
• Liker utfordringer, for de er det mange av
• Har hjerte for å arbeide blant det jødiske folk i Israel og være innstilt på at vi er der for å tjene dem
• Kan utføre praktisk arbeid, samt kan lede de frivillige i arbeidet de blir satt til

• Bør være knyttet til en pinsemenighet i Norge

VI TILBYR
• Tre års engasjement med to måneder fri på sommeren

• Lønn og betingelser etter Norsk Pinsemisjon sine satser

• Fri disponering av bolig med flott utsikt til Jerusalem

• Disponering av bil i arbeidstiden

• Fantastiske opplevelser gjennom skiftende årstider

Kontakt leder Jarle Sortland for mer informasjon. Telefon: 46944311 • E-post: jarle.sortland0@gmail.com

VI SØKER VOLONTØRER FRA JANAUAR 2020!

Vi søker volontører til å jobbe på Eitanim og inne på sykehusavdeling på Kfar Shaul fra januar 2020. I sosialarbeidet er det fullt nå i vårhalvåret. Ønsker du deg dit, så kan du søke om å få plass fra høsten 2020. Les mer om volontørarbeidet og ta kontakt!

Månen, mennesket og universet

VET DU AT VI OGSÅ ER PÅ FACEBOOK?

Et Europa tomt for jøder? Les hva Redaktør Jon Erling Henriksen  fra bladet vårt Hjerte for Israel sier om det.

Hilsen fra Bestyrerparet vårt i Israel, Morten og Ann-Helen Lindhjem
Hilsen fra Bestyrerparet vårt i Israel, Morten og Ann-Helen Lindhjem

Bladet vårt, HJERTE FOR ISRAEL kommer ut 4 ganger i året og er gratis å få tilsendt. Har du det ikke allerede og ønsker å få det, kan du sende en mail med navn og adresse til :

menigheten@evangeliesalen-beroa.no

VOLONTØR TJENESTEN:

Norske Pinsevenner har i en årrekke vært engasjert på sykehuset Eitanim som er et sykehus for psykisk syke. Sykehuset er eid og drevet av den Israelske stat og gir behandling til alle som trenger det av dem som bor i Jerusalem og byene rundt om i Judeas fjell. Vi hjelper sykehuset med å sende ned frivillige fra Norge som jobber med alt innen bygg, vedlikehold, hage arbeid og inne med pasienter på selve sykehusavdelingene. Vi har også frivillige som jobber ut fra sosialkontoret i kommunen Mevasseret Ziion. Der er vi engasjerte på dagsenter, i barnehager og går hjem og hjelper enkelpersoner og familier som er i en vanskelig livssituasjon. Det kan være både unge og eldre. Noen ganger leker vi med barn, der mor eller far i familien er syke. Arbeidet er allsidig og gjennom årenes løp har vi hatt mange norske frivillige som har gjort en formidabel innsats med å hjelpe og tjeneI

KANSKJE ER DET DIN TUR NÅ???

BANK KONTO 0534 52 11529

VIPPS 508516