Hjerte for Israel støtter Israel i disse grunnleggende forhold:

Jødene har en historisk, politisk og bibelsk rett til eget hjemland innenfor trygge og annerkjente grenser.

Jerusalem er den udelelige hovedstad i staten Israel. Israel har rett til å forsvare sitt landsterritorium

Vi vil støtte prosjekter hvor vi kan vise Jesu neste-kjærlighet enten det gjelder jøder eller arabere

Vi tror, med bakgrunn i Guds ord, at jødene har en særskilt plass i Guds frelsesplan og at vår frelser Jesus Kristus er jødenes MessiasJulehilsen fra vår reisesekretær og redaktør

Jon Erling Henriksen, reisesekretær og redaktør for Hjerte For Israel deler en julhilsen, synger og spiller piano.

Se videoen ved å klikke på linken nedenfor


Julehilsen fra leder

Jarle Sortland, leder for Hjerte For Israel sender sin julehilsen og takker alle som støtter arbeidet. Se videoen ved å klikke på lenken nedenfor.


Volontørene Poul Christian Hansen og Mats Romsdal i samtale med Anita Sølvi Breivik

Klikk på lenken under for å se videoen:


Imponerende innsats av våre volontører 

Etter et lite bildesøk på Beit Betania sin Facebook side kunne en raskt oppdage at våre volontører jobber utrettelig med ulike prosjekt. Vi ser tak blir løftet slik at ingen stanger hodet i taket når en går opp til kontoret på Kfar Sha'ul, krakker, bord, rekkverk, platting og gjerde i KALANITSTEET trengte sårt et strøk med beis og hagene trengte stell. Alle trærne har vokst over seg etter to år uten stell. Korona og rakettkrigen satte en stopper i budsjettet. En imponerende innsats av volontørene Poul Christian Hansen, Mats Romsdal, Natalie Nesgård Nepstad og Filip Nepstad, under ledelse av bestyrerparet Ailen og Frode Myrli Wisnæs. Vi sender en hjertelig takk for innsatsen og ønsker dere en god og velsignet adventstid og julehøytid.


Sommerstevne
16 til 19. juni 2022

Styret for Hjerte For Israel var samlet til møte på Teams mandag 22. november der blant annet Sommerstevnet 2022 sto på agendaen. Det ble bestemt at sommerstevnet skulle avholdes på Sagavoll Folkehøgskule 16 til 19. juni 2022. Det jobbes med program og påmeldings rutiner for stevnet og så snart dette foreligger vil det bli lagt ut på denne nettside.


Jarle Sortland i intervju med Norge Idag

For en tid tilbake ble leder for Hjerte For Israel, Jarle Sortland intervjuet av Anita Apeltun Sæle i Norge Idag. Du kan se hele intervjuet her på denne nettsiden. 

Klikk på linken under

Norge Idag intervju med Jarle Sortland


Volontør i Israel?

November 2021

Hjerte for Israel søker deg som har lyst til å jobbe som frivillig i Israel. Arbeidssted vil være Jerusalem Mental Health Centre, avdeling Eitanim eller Kfar Shaul.

Utreise i begynnelsen av mars 2022.

Du må kunne jobbe i 3 mnd, og du vil få dekket flybilletter, kost, losji og også forsikring hvis du er under 75 år. (Er du over 75 år, så må du kjøpe din egen forsikring.)

På Eitanim får du jobbe med bygg og vedlikehold. Vi står ovenfor mye vedlikeholdsarbeid av bygningen vi har bygget de siste 15 årene. Vi trenger deg som kan en del om bygg og som også kan jobbe selvstendig med gitte arbeidsoppgaver. Det er også mulighet å få jobbe med hagearbeid i hagen på Eitanim.

På Kfar Shaul kan man jobbe inne på avdelingen med psykisk syke pasienter. Har du helsefaglig bakgrunn, så er det en fordel. Da hjelper man til med måltider og dusjing.

Du kan lese mer om Hjerte for Israel, volontørarbeidet og de forskjellige arbeidsoppgavene her

 • Du må være over 18 år for å søke
 • Utreise i begynnelsen av mars 2022. (vi har felles utreise 3 ganger i året, i begynnelsen av september, januar og mars)
 • Må være fullvaksinert mot korona og ha gyldig dokumentasjon på det
 • Ha god helse og være i stand til å jobbe vanlig arbeidsuke. (8t dag/5 dager i uka)
 • Legeerklæring på engelsk
 • Passet må være gyldig i minst 18 mnd. fra søketidspunktet
 • Anbefaling fra menigheten din
 • Politiattest på engelsk

Søknadsfrist 1/1-2022

Ta kontakt med oss i Volontørarbeidet om du har spørsmål og om du ønsker å få tilsendt søknadspapirer.

frivillig@hjerte-for-israel.no

Vær obs på at det kan komme endringer i reiseinformasjonen til Israel pga. Covid-19, og det da kan forekomme endringer i søknadsprosessen.


Volontører på plass i Israel

September 2021


Endelig har vi fått ned volontører skriver bestyrer Ailen Myrli Wisnes på FB. Etter lang tid uten volontører er nå Poul Christian Hansen og Mats Romsdal på plass og kan gå i gang med etterlengtet vedlikehold på anlegg og utstyr både på barnesykehuset, Eitanim og Kfar Shaul Jerusalem Mental Hospital. 

Det er et ubegrenset behov for lettere vedlikeholdsarbeid inne og ute på sykehusområdene. Dette består i maling inne og ute, rengjøring av fasader og anlegg, rydding og små utbedringsoppgaver. Videre er det store behov i utearealene som trenger stell. Alt fra beskjæring, gresstrimming, blomsterstell, planting, vanning, rydding og generelt hage/gartner arbeid.


Bladet Hjerte For Israel september 2021

Oppdatert 1. oktober, se artikkel; Israel, USA og verden etter Trump og ISRAEL ER IKKE FORKASTET AV GUD lenger nede på siden

Bladet er i disse dager sendt ut til abonnenter og inneholder mye spennende stoff. Bladet har følgende artikler :

 • Herren blåste på Eitanim - En hilsen fra redaktøren Jon Erling Henriksen
 • POLITIBETJENTER FÅR ÆRESMEDALJE FOR DRISTIG OPPDRAG - THE TIMES OF ISRAEL v/Michael Bachner
 • SOMMERHILSEN FRA NORGE Av Ailen Myrli Wisnæs  
 • Israel, USA og verden etter Trump Av Jon Anders Bregård  
 • ISRAEL ER IKKE FORKASTET AV GUD Av pastor i Pinsebevegelsen, Terje Berg  
 • DEL 2 MENIGHETEN I JERUSALEM OG DENS HISTORIE Av Torolf Karlsen  
 • Tidslinjen fra Judas fangenskap i Babylon til staten Israels gjenopprettelse
 • Del2 Bibelens lære om treenigheten Av Gunnar Harkestad  
 • Shalom_hilsen fra leder Jarle Sortland
 • Historien og sannheten om Jesus Kristus - Bokomtale av Jon Einar Kvåle

I tiden fremover vil vi legge ut artiklene i tur og orden og først ut er "Herren blåste på Eitanim" av redaktøren Jon Erling Henriksen.

Her følger artikkelen om "POLITIBETJENTER FÅR ÆRESMEDALJE FOR DRISTIG OPPDRAG - THE TIMES OF ISRAEL v/Michael Bachner". Bildene er sladdet av hensyn til rettighets opphav. 
Link til Times og Israel.

Her følger artikkelen "Sommehilsen fra Norge". Ailen Myrli Wisnæs skriver om tiden hjemme i Norge i sommer, om møte med familien, om møte med søstre og brødre i Herren på sommerstevne og om ferien i Norge. 

Les artikkel Israel, USA og verden etter Trump, av Jon Anders Bregård.

Les artikkel ISRAEL ER IKKE FORKASTET AV GUD av pastor i Pinsebevegelsen, Terje Berg


Makor HaTikvah School takker for økonomisk hjelp

Oppdatert 22. september, se årsak til at Makor HaTikvah School  takker for økonomisk hjelp lenger ned i artikkelen.

Rektor Yoel Russu ved Makor HaTikvah School i Jerusalem takker for økonomisk hjelp.. Rektor sier hvilken velsignelse og svar på bønner og det hjelper nesten å lukke gapet. 

Mange nye barn og familier ble med på skolen i år, og det nye klasserommet for første klasse var klar til å ta imot små nye elever i tide. Bildene viser første skoledag, 1. september. 

Rektor sender de varmeste hilsener og takk til alle som er involvert i støtten til den messianske skolen i Jerusalem. Måtte Gud rikelig velsigne dere alle og deres familier. 

Bakgrunn for at Makor HaTikvah School takker for økonomisk hjelp er at  Hjerte For Israel  i LU-møte i Teams mandag 13. september 2021 besluttet å gi en gave på 30 000 shekel til skolen. 

Ansikt til personer på bildet er tilslørt av hensyn til personvern


Eitanim uberørt av skogbrannen

Se artikkel og bilde i Norge i Dag

Avisen Norge i Dag har gjort avtale med fotografen om bruk av bildet og Hjerte For Israel kan vise til artikkel på link nedenfor.

Ariikkel i Norge i Dag


Les hva KARMEL ISRAEL-NYTT og FINNMARKSHILSEN skriver om brannen i Israel

Link til KARMEL ISRAEL-NYTT

Link til Finnmarkshilsen

Les artikkel i Times og Israel

Times of Israel beskriver den dramatiske evakueringen fra Eitanim. Flere av de ansatte ved sykehuset fryktet at de ville bli drept av de intense flammene.

Link til TIMES OF ISRAEL

Av John Levi Weløy 18.08.2021 kl 19:42

Bildet vi har mottatt fra vår kontakt i Israel, David Batut, taler for seg selv. Jerusalem Senter for psykisk helse Eitanim Kfar Shaul var omringet av flammer, men på mirakuløs vis unngikk den flammens rov. 

Vi vet at mange av Israels venner ba inderlig til Gud om å bevare Eitanim mot den dramatiske skogbrannen og bildet viser svartbrent jord på alle kanter, men hele området som utgjør Eitanim er uberørt.  Tydeligere bønnesvar skal du lete lenge etter og vi takker Gud for et soleklart bønnesvar.

Eitanim ligger på toppen av en åsrygg og med min erfaring fra mange år i brann- og redningstjenesten vet at det er svært vanskelig å bekjempe en brann som klatrer opp over en åsside. Mange av de bygninger som Hjerte For Israel har ansvar for ligger i ytterkant av området, men er uskadet. Igjen: TAKK TIL GUD. 


Video klipp fra område nærheten av Eitanim

klikk på linken under

Skogbrann nær Eitanim, 

Oppdatert av John Levi Weløy 17.08.2021 kl 11:38

Jerusalem Post melder at skogbrannen har svidd av nærmere 20 kvadratkilometer land. Brannsjef Insp. -Gen. Dedi Simchi uttalte mandag kveld at brannen er på størrelse med brannen på Carmel i Nord Israel i 2010 som kostet 44 mennesker livet. Det er satt inn store ressurser i slokkingsarbeidet og det er anmodet om brannfly fra Hellas, Kypros, Italia, Frankrike og andre middelhavsland.

Oppdatert av John Levi Weløy 16.08.2021 kl 12:46

Det bekreftes av vår kontakt i Israel, David Batut at ingen hus på Eitanim er skadet av brannen, men mye røyklukt. Strømmen er ikke tilbake så pasienter er fremdeles ikke tilbake på sykehuset. Vi takker alle som var med å ba om Guds beskyttelse og takk til Gud som svarer på bønn.

Oppdatert 16.08.2021 kl 10:42

I følge Jerusalem Post, (JP) fortsetter brannmenn å kjempe mot flammer på fem steder i Jerusalem-området. Totalt har rundt 3100 beboere blitt evakuert fra sine hjem. Avisen melder også at miljø- og helsedepartementene har advart om høye nivåer av luftforurensninger i byene Mevaseret Zion, Shoresh, Shoeva og Neveh Ilan i Jerusalem-området. 

I følge JP nådde brannen utkanten av ‎‎Eitanim‎‎ Medical Center, et psykiatrisk anlegg i Jerusalem Hills, og alle pasientene ble evakuert på søndag og kunne returnere mandag morgen. To personer er ikke gjort rede for som følge av brannen. Enkelte ble behandlet etter å ha innhalert røyk, men er ikke innlagt på sykehus.

Israel venner og oppfordres til å be for den alvorlige situasjonen. 

Bygningene ved Eitanim er oppført i treverk og stod i fare for å bi antent. Eitanim er på toppen til venstre i bilde, så da ser en hvor dramatisk dette er. 


Israelstevne 2021 på nett

Grunnet Covid-19 var det heller ikke mulig dette året å arrangere et stevne slik en er vant med. I stedet har vi forberedt et stevne på internett og som programmet nedenfor viser, ligger tett opp til slik tidligere stevner er blitt gjennomført.

Program innslag, (video klipp) aktiveres ved å «klikke» på den aktuelle teksten og et nytt «vindu» vil åpne seg og vise videoopptaket på YouTube. For å se videoen på fullskjerm, klikk f på tastaturet. Når videoopptaket er ferdig lukkes «vinduet», gå deretter tilbake til programmet og aktivere neste post på programmet, (aktiveres ved å «klikke» på den aktuelle teksten i programmet)

OBS! Link til video klipp legges inn aktuell dato og tid.

Program 13. august kl 18:00

1   Velkommen/Informasjon ved leder Jarle Sortland

 Intervju med tidligere bestyrerpar 
     Ann-Helen Pettersen Lindhjem og Morten Lindhjem

6  Tale Gordon Tobiassen
    Tema: Israel et mektig tegn som viser oss Gud

Program 14. august kl 18:00

1   Velkommen/sang
     reisesekretær Jon-Erling Henriksen

2   Intervju med bestyrerparet 
     Ailen og Frode Myrli Wisnæs

3   Guidet tur i Israel
     med Ailen og Frode Myrli Wisnæs

5   Tale Gordon Tobiassen
     Tema: Hvorfor dette enorme hatet mot Israel og jødene

6   Samtale med vår kontakt
     David Batut i Israel og kona Estelle Batut

VOLONTØR TJENESTEN:

Norske Pinsevenner har i en årrekke vært engasjert på sykehuset Eitanim som er et sykehus for psykisk syke. Sykehuset er eid og drevet av den Israelske stat og gir behandling til alle som trenger det av dem som bor i Jerusalem og byene rundt om i Judeas fjell. Vi hjelper sykehuset med å sende ned frivillige fra Norge som jobber med alt innen bygg, vedlikehold, hage arbeid og inne med pasienter på selve sykehusavdelingene. Vi har også frivillige som jobber ut fra sosialkontoret i kommunen Mevasseret Ziion. Der er vi engasjerte på dagsenter, i barnehager og går hjem og hjelper enkelpersoner og familier som er i en vanskelig livssituasjon. Det kan være både unge og eldre. Noen ganger leker vi med barn, der mor eller far i familien er syke. Arbeidet er allsidig og gjennom årenes løp har vi hatt mange norske frivillige som har gjort en formidabel innsats med å hjelpe og tjeneI

KANSKJE ER DET DIN TUR NÅ???


BANK KONTO 2801 48 31977

VIPPS #508516

ORGANISASJONS NR 923 954 937