Hjerte for Israel støtter Israel i disse grunnleggende forhold 

 

Israel har en historisk, politisk og bibelsk rett til eget hjemland innenfor trygge og anerkjente grenser.  

Jerusalem er den udelelige hovedstad i staten Israel.  

Israel har rett til å forsvare sitt lands territorium.

Hjerte for Israel vil støtte prosjekt hvor vi kan vise Jesu nestekjærlighet enten det gjelder jøder eller arabere.  

SHALOM!                                                                          Oktober 2019

Det er stort å kunne være her i Guds land sammen med hans utvalgte folk. Vi beundrer hans utvalgte by Jerusalem hver dag.
Her er vi i sentrum av det Gud taler om i bibelen. Det er stort å få være med å velsigne dette landet og dette spesielle folket.
Vi får møte nye mennesker som kommer og velsigner arbeidet NPAI, nå Hjerte for Israel, med praktisk hjelp og tilstedeværelse over måneder.

Denne høsten er vi tilsammen 9 Volentører på post.
3 sosialvolontører ved kommunen i barnehager og på dagsenter for eldre.
3 volontører på avdeling ved sykehuset Kfar Shaul,
3 volontører ved bygg/vedlikehold ved sykehuset Eitanim.

Ann Helen jobber mye med å kommunisere oppdrag og holde tette bånd til lederne på sosial kontoret. Hun er selv ute på oppdrag for sosialtjenesten og besøker familier som trenger hjelp.

Morten jobber på sykehuset Eitanim. Sammen med volontører driver de å bygger nytt, vedlikeholder bygninger og masse vedlikehold i utearealene.

Julianne trives veldig godt, takk Gud. Hun har mange jødiske venner og snakker nå en del hebraisk. Hun er ei god jente med hjertet på rett plass. Hun går på en jødisk messiansk privatskole i Jerusalem og har der fått mange flotte troende venner.

Takk for all forbønn, støtte og hjelp fra dere hjemme i Norge. Vi merker at dette Viktige Arbeidet bæres på vinger av bønner og varme hjerter❤️

Hilsen fra Bestyrerparet i Israel,  Ann Helen og Morten Lindhjem

Volontør enda en gang


Etter en fantastisk tid som volontør vinteren 2018, fikk jeg på nytt lov å komme ned igjen 1. februar i år, denne gang for hele tre måneder. Vi var fire stykker på samme fly nedover, og som alltid møtte Ann-Helen og Morten oss med åpne armer på flyplassen, og kjørte oss dit vi skulle bo. Når en kommer frem, er det jo alltid en tanke som melder seg. Hvordan blir dette i så lang tid når en fort får savn etter ektefelle og barnebarn? Tanken går ofte hjemover, men tiden går fort i et godt miljø, og nesten daglig kontakt med de hjemme hjelper på. Og jeg stortrivdes!

Bladet "HJERTE FOR ISRAEL"

Bladet vårt, HJERTE FOR ISRAEL kommer ut 4 ganger i året og er gratis å få tilsendt. Har du det ikke allerede og ønsker å få det, kan du sende en mail med navn og adresse til :ISRAEL HØSTEN 2018 OG VÅREN 2019

Tusen takk til alle som var med å gjorde en innsats for arbeidet i Israel! For en sesong det har vært med mange volontører! Bestyrerparet Ann Helen og Morten Lindhjem har stått i bresjen for arbeidet og volontørene. Høsten 2018 var det 4 volontører og på vår halvåret 2019 var det 16 volontører!
I løpet av perioden var det også 10 frivillige som var og hjalp til over kortere tid, et par dager eller over noen uker. Takk til alle dere som har vært med å be for arbeidet og som har støttet oss okonomisk. For en velsignelse dere alle er!

VOLONTØR GRETE RØSHOLT ANDERSEN

Reiste ut til Israel i januar 2019 og jobbet som frivillig i 3 mnd for Sosialkontoret i Mevasseret Ziion. Hun gikk hjem og hjalp til hos familier som trengte en ekstra hand i hverdagen.

VOLONTØR TJENESTEN:

Norske Pinsevenner har i en årrekke vært engasjert på sykehuset Eitanim som er et sykehus for psykisk syke. Sykehuset er eid og drevet av den Israelske stat og gir behandling til alle som trenger det av dem som bor i Jerusalem og byene rundt om i Judeas fjell. Vi hjelper sykehuset med å sende ned frivillige fra Norge som jobber med alt innen bygg, vedlikehold, hage arbeid og inne med pasienter på selve sykehusavdelingene. Vi har også frivillige som jobber ut fra sosialkontoret i kommunen Mevasseret Ziion. Der er vi engasjerte på dagsenter, i barnehager og går hjem og hjelper enkelpersoner og familier som er i en vanskelig livssituasjon. Det kan være både unge og eldre. Noen ganger leker vi med barn, der mor eller far i familien er syke. Arbeidet er allsidig og gjennom årenes løp har vi hatt mange norske frivillige som har gjort en formidabel innsats med å hjelpe og tjene!

KANSKJE ER DET DIN TUR NÅ?

BANK KONTO 0534 52 11529

VIPPS 508516