Hjerte for Israel støtter Israel i disse grunnleggende forhold:

Jødene har en historisk, politisk og bibelsk rett til eget hjemland innenfor trygge og annerkjente grenser.

Jerusalem er den udelelige hovedstad i staten Israel. Israel har rett til å forsvare sitt landsterritorium

Vi vil støtte prosjekter hvor vi kan vise Jesu neste-kjærlighet enten det gjelder jøder eller arabere

Vi tror, med bakgrunn i Guds ord, at jødene har en særskilt plass i Guds frelsesplan og at vår frelser Jesus Kristus er jødenes MessiasVolontører på plass i Israel

Endelig har vi fått ned volontører skriver bestyrer Ailen Myrli Wisnes på FB. Etter lang tid uten volontører er nå Poul Christian Hansen og Mats Romsdal på plass og kan gå i gang med etterlengtet vedlikehold på anlegg og utstyr både på barnesykehuset, Eitanim og Kfar Shaul Jerusalem Mental Hospital. 

Det er et ubegrenset behov for lettere vedlikeholdsarbeid inne og ute på sykehusområdene. Dette består i maling inne og ute, rengjøring av fasader og anlegg, rydding og små utbedringsoppgaver. Videre er det store behov i utearealene som trenger stell. Alt fra beskjæring, gresstrimming, blomsterstell, planting, vanning, rydding og generelt hage/gartner arbeid.


Volontørhuset Beit Betania
Volontørhuset Beit Betania

Volontør i Israel? 

Hjerte for Israel søker deg som har lyst til å jobbe som frivillig i Israel. Arbeidssted vil være Jerusalem Mental Health Centre, avdeling Eitanim eller Kfar Shaul. 

Utreise i begynnelsen av januar 2022.

Du må kunne jobbe i 3 mnd. eller mer, og du vil få dekket flybilletter, kost, losji og også forsikring hvis du er under 70 år. (Er du over 70 år, så må du kjøpe din egen forsikring.)

På Eitanim får du jobbe med bygg og vedlikehold. Vi står ovenfor mye vedlikeholdsarbeid av bygningen vi har bygget de siste 15 årene. Vi trenger deg som kan en del om bygg og som også kan jobbe selvstendig med gitte arbeidsoppgaver. Det er også mulighet å få jobbe med hagearbeid i hagen på Eitanim.

På Kfar Shaul kan man jobbe inne på avdelingen med psykisk syke pasienter. Har du helsefaglig bakgrunn, så er det en fordel. Da hjelper man til med måltider og dusjing, 

Du kan lese mer om Hjerte for Israel, volontørarbeidet og de forskjellige arbeidsoppgavene her

 • Du må være over 18 år for å søke
 • Utreise i begynnelsen av januar 2022. (vi har felles utreise 3 ganger i året, i begynnelsen av september, januar og mars)
 • Må være fullvaksinert mot korona og ha gyldig dokumentasjon på det
 • Ha god helse og være i stand til å jobbe vanlig arbeidsuke. (8t dag/5 dager i uka)
 • Legeerklæring på engelsk
 • Passet må være gyldig i minst 18 mnd. fra søketidspunktet
 • Anbefaling fra menigheten din
 • Politiattest på engelsk

Søknadsfrist 1/11-2021 

Ta kontakt med oss i Volontørarbeidet om du har spørsmål og om du ønsker å få tilsendt søknadspapirer.

frivillig@hjerte-for-israel.no

Vær obs på at det kan komme endringer i reiseinformasjonen til Israel pga. Covid-19, og det da kan forekomme endringer i søknadsprosessen.


Bladet Hjerte For Israel september 2021

Oppdatert 1. oktober, se artikkel; Israel, USA og verden etter Trump og ISRAEL ER IKKE FORKASTET AV GUD lenger nede på siden

Bladet er i disse dager sendt ut til abonnenter og inneholder mye spennende stoff. Bladet har følgende artikler :

 • Herren blåste på Eitanim - En hilsen fra redaktøren Jon Erling Henriksen
 • POLITIBETJENTER FÅR ÆRESMEDALJE FOR DRISTIG OPPDRAG - THE TIMES OF ISRAEL v/Michael Bachner
 • SOMMERHILSEN FRA NORGE Av Ailen Myrli Wisnæs  
 • Israel, USA og verden etter Trump Av Jon Anders Bregård  
 • ISRAEL ER IKKE FORKASTET AV GUD Av pastor i Pinsebevegelsen, Terje Berg  
 • DEL 2 MENIGHETEN I JERUSALEM OG DENS HISTORIE Av Torolf Karlsen  
 • Tidslinjen fra Judas fangenskap i Babylon til staten Israels gjenopprettelse
 • Del2 Bibelens lære om treenigheten Av Gunnar Harkestad  
 • Shalom_hilsen fra leder Jarle Sortland
 • Historien og sannheten om Jesus Kristus - Bokomtale av Jon Einar Kvåle

I tiden fremover vil vi legge ut artiklene i tur og orden og først ut er "Herren blåste på Eitanim" av redaktøren Jon Erling Henriksen.

Her følger artikkelen om "POLITIBETJENTER FÅR ÆRESMEDALJE FOR DRISTIG OPPDRAG - THE TIMES OF ISRAEL v/Michael Bachner". Bildene er sladdet av hensyn til rettighets opphav. 
Link til Times og Israel.

Her følger artikkelen "Sommehilsen fra Norge". Ailen Myrli Wisnæs skriver om tiden hjemme i Norge i sommer, om møte med familien, om møte med søstre og brødre i Herren på sommerstevne og om ferien i Norge. 

Les artikkel Israel, USA og verden etter Trump, av Jon Anders Bregård.

Les artikkel ISRAEL ER IKKE FORKASTET AV GUD av pastor i Pinsebevegelsen, Terje Berg


Makor HaTikvah School takker for økonomisk hjelp

Oppdatert 22. september, se årsak til at Makor HaTikvah School  takker for økonomisk hjelp lenger ned i artikkelen.

Rektor Yoel Russu ved Makor HaTikvah School i Jerusalem takker for økonomisk hjelp.. Rektor sier hvilken velsignelse og svar på bønner og det hjelper nesten å lukke gapet. 

Mange nye barn og familier ble med på skolen i år, og det nye klasserommet for første klasse var klar til å ta imot små nye elever i tide. Bildene viser første skoledag, 1. september. 

Rektor sender de varmeste hilsener og takk til alle som er involvert i støtten til den messianske skolen i Jerusalem. Måtte Gud rikelig velsigne dere alle og deres familier. 

Bakgrunn for at Makor HaTikvah School takker for økonomisk hjelp er at  Hjerte For Israel  i LU-møte i Teams mandag 13. september 2021 besluttet å gi en gave på 30 000 shekel til skolen. 

Ansikt til personer på bildet er tilslørt av hensyn til personvern


Se artikkel og bilde i Norge i Dag

Avisen Norge i Dag har gjort avtale med fotografen om bruk av bildet og Hjerte For Israel kan vise til artikkel på link nedenfor.

Ariikkel i Norge i Dag


Les hva KARMEL ISRAEL-NYTT og FINNMARKSHILSEN skriver om brannen i Israel

Link til KARMEL ISRAEL-NYTT

Link til Finnmarkshilsen

Les artikkel i Times og Israel

Times of Israel beskriver den dramatiske evakueringen fra Eitanim. Flere av de ansatte ved sykehuset fryktet at de ville bli drept av de intense flammene.

Link til TIMES OF ISRAEL

Eitanim uberørt av skogbrannen

Av John Levi Weløy 18.08.2021 kl 19:42

Bildet vi har mottatt fra vår kontakt i Israel, David Batut, taler for seg selv. Jerusalem Senter for psykisk helse Eitanim Kfar Shaul var omringet av flammer, men på mirakuløs vis unngikk den flammens rov. 

Vi vet at mange av Israels venner ba inderlig til Gud om å bevare Eitanim mot den dramatiske skogbrannen og bildet viser svartbrent jord på alle kanter, men hele området som utgjør Eitanim er uberørt.  Tydeligere bønnesvar skal du lete lenge etter og vi takker Gud for et soleklart bønnesvar.

Eitanim ligger på toppen av en åsrygg og med min erfaring fra mange år i brann- og redningstjenesten vet at det er svært vanskelig å bekjempe en brann som klatrer opp over en åsside. Mange av de bygninger som Hjerte For Israel har ansvar for ligger i ytterkant av området, men er uskadet. Igjen: TAKK TIL GUD. 


Video klipp fra område nærheten av Eitanim

klikk på linken under

Skogbrann nær Eitanim, 

Oppdatert av John Levi Weløy 17.08.2021 kl 11:38

Jerusalem Post melder at skogbrannen har svidd av nærmere 20 kvadratkilometer land. Brannsjef Insp. -Gen. Dedi Simchi uttalte mandag kveld at brannen er på størrelse med brannen på Carmel i Nord Israel i 2010 som kostet 44 mennesker livet. Det er satt inn store ressurser i slokkingsarbeidet og det er anmodet om brannfly fra Hellas, Kypros, Italia, Frankrike og andre middelhavsland.

Oppdatert av John Levi Weløy 16.08.2021 kl 12:46

Det bekreftes av vår kontakt i Israel, David Batut at ingen hus på Eitanim er skadet av brannen, men mye røyklukt. Strømmen er ikke tilbake så pasienter er fremdeles ikke tilbake på sykehuset. Vi takker alle som var med å ba om Guds beskyttelse og takk til Gud som svarer på bønn.

Oppdatert 16.08.2021 kl 10:42

I følge Jerusalem Post, (JP) fortsetter brannmenn å kjempe mot flammer på fem steder i Jerusalem-området. Totalt har rundt 3100 beboere blitt evakuert fra sine hjem. Avisen melder også at miljø- og helsedepartementene har advart om høye nivåer av luftforurensninger i byene Mevaseret Zion, Shoresh, Shoeva og Neveh Ilan i Jerusalem-området. 

I følge JP nådde brannen utkanten av ‎‎Eitanim‎‎ Medical Center, et psykiatrisk anlegg i Jerusalem Hills, og alle pasientene ble evakuert på søndag og kunne returnere mandag morgen. To personer er ikke gjort rede for som følge av brannen. Enkelte ble behandlet etter å ha innhalert røyk, men er ikke innlagt på sykehus.

Israel venner og oppfordres til å be for den alvorlige situasjonen. 

Bygningene ved Eitanim er oppført i treverk og stod i fare for å bi antent. Eitanim er på toppen til venstre i bilde, så da ser en hvor dramatisk dette er. 


Israelstevne 2021 på nett

Grunnet Covid-19 var det heller ikke mulig dette året å arrangere et stevne slik en er vant med. I stedet har vi forberedt et stevne på internett og som programmet nedenfor viser, ligger tett opp til slik tidligere stevner er blitt gjennomført.

Program innslag, (video klipp) aktiveres ved å «klikke» på den aktuelle teksten og et nytt «vindu» vil åpne seg og vise videoopptaket på YouTube. For å se videoen på fullskjerm, klikk f på tastaturet. Når videoopptaket er ferdig lukkes «vinduet», gå deretter tilbake til programmet og aktivere neste post på programmet, (aktiveres ved å «klikke» på den aktuelle teksten i programmet)

OBS! Link til video klipp legges inn aktuell dato og tid.

Program 13. august kl 18:00

1   Velkommen/Informasjon ved leder Jarle Sortland

 Intervju med tidligere bestyrerpar 
     Ann-Helen Pettersen Lindhjem og Morten Lindhjem

6  Tale Gordon Tobiassen
    Tema: Israel et mektig tegn som viser oss Gud

Program 14. august kl 18:00

1   Velkommen/sang
     reisesekretær Jon-Erling Henriksen

2   Intervju med bestyrerparet 
     Ailen og Frode Myrli Wisnæs

3   Guidet tur i Israel
     med Ailen og Frode Myrli Wisnæs

5   Tale Gordon Tobiassen
     Tema: Hvorfor dette enorme hatet mot Israel og jødene

6   Samtale med vår kontakt
     David Batut i Israel og kona Estelle Batut


Israelstevne 2021 på nett

Av John Levi Weløy 06.07.2021 kl 22:16
Oppdatert 9. juli kl 09:00

Det digitale Israelstevne 13. og 14. august 2021 klokken 18 hver kveld nærmer seg og det arbeides med å få på plass nødvendige detaljer. De fleste video opptakene og redigering er nå på plass. Vi får hyggelige tilbakemeldinger fra menigheter som planlegger å samles til "Israel stevne" i egen forsamling og vil se programmene på storskjerm. Vi oppfordrer flere menigheter til å gjøre det samme og vi tror det vil være en fin anledning til igjen å samles på normalt vis nå som samfunnet åpner opp mer og mer etter pandemien.

Gordon Tobiassen hovedtaler

Gordon Tobiassen er godt kjent blant Hjerte for Israel sine venner og blir også i år hovedtaler på Israelstevne 2021 på nett.. Tema blir "Israel et mektig tegn som viser oss Gud" og "Hvorfor dette enorme hatet mot Israel og jødene".  Unni og Gordon Tobiassen bor for tiden i Grimstad, etter flere år i Fredrikstad hvor de var pastorpar i ni år. I dag er Gordon fulltids reiseforkynner for den tverrkirkelige bevegelsen: «Ordet og Israel». De har 46 år som forkynnere og pastor-folk bak seg. Gordon har i de fleste år vært sterkt opptatt av Israel og den profetiske siden i Guds ord. Han reiser over hele landet i dag med møter, bibeluker og seminarer på profetordet, Israel og endetiden. Unni og Gordon har mange turer bak seg som reiseledere til Israel.

Jon-Erling Henriksen

Jon-Erling er reisesekretær for Hjerte for Israel og redaktør for bladet Hjerte for Israel (tidl.Sjibbolet). Han vil i et video opptak holde en åpningshilsen fra Ester bok og vil synge for oss og spiller selv piano. 

Jarle Sortland

Jarle er leder for Hjerte for Israel og vil holde åpnings hilsen med informasjon om arbeidet, interjuv/samtale med Ann-Helen Pettersen og Morten Lindhjelm, tidligere bestyrerpar i Hjerte for Israel og avslutnings hilsen på årets stevne.

Alon Roth

Alon Roth er Israels ambassadør i Norge og fikk sine akkreditiver av Hans Majestet kong Harald på slottet den 25. oktober 2018. Hjerte for Israel er blitt lovet en video hilsen fra ambassadøren.

Ann-Helen Pettersen og Morten Lindhjelm 

Tidligere bestyrerpar Ann-Helen og Morten måtte i all hast reise fra Israel da pandemien brøt ut mars 2020. Du vil i video opptaket få høre Ann-Helen og Morten i samtale med Jarle Sortland fortelle om tiden i Israel.

Ailen og Frode Myrli Wisnæs

Vårt nye bestyrerpar Ailen og Frode har vært en periode i Israel og er for tiden hjemme i Norge, men skal ned igjen etter sommerferien. Vi planlegger et video opptak med Ailen og Frode der vi vil få høre de fortelle om sine opplevelser i Israel, en tid uten volontører, men med mye praktisk arbeid. Ailen og Frode har gjort et video opptak i Israel der de tar oss med i området der de bor og arbeider.

David og Estelle Batut

David Batut er Hjerte for Israel sin kontakt person oven for Israelske myndigheter. Ailen og Frode har gjort et video opptak hjemme hos ekteparet Batut der de forteller om hvor prekær situasjonen er uten volontører og der de oppfordrer volontører til å komme til Israel.

Anita Kristensen

Anita og video produsenten Vasvik Media har gitt Hjerte for Israel tillatelse til bruke hennes YouTube video og sangen "I skyggen av det kors der vil jeg stå". Videoen er opptak fra konsert i Kvinesdal under «Helt på jordet» ukene, 8. juni 2018. Anita synger variert musikk på engelsk og norsk, country gospel, blues og evangeliske sanger. Hennes ønske er å gi evangeliet gjennom sang.

Mikael Järlestrand

Mikael Järlestrand er godt kjent av Hjerte for Israel sine venner og har tidligere deltatt på tidligere Israel stevner. Mikael er godt kjent fra TV-serien "Minns du sången" og har utgitt en rekke plateinnspillinger. Mikael og video produsenten Vasvik Media har gitt Hjerte for Israel tillatelse til bruke hans YouTube video og sangen "Har du møtt en mann från Galile" . Opptaket fra SITC (SingingInTheCity) på Fredheim Arena på Sandnes, 3-5. feb. 2012

Adriána Bjørk

Adriána og video produsenten Vasvik Media har gitt Hjerte for Israel tillatelse til bruke hennes YouTube video og sangen "Til hvem skal vi gå" . Denne sangen ble skrevet i Beit Betania i den tiden hun og hennes mann Mats Johan Bjørk, som døde brått og uventet i januar 2021, bodde i Israel. Sangen er en personlig bønn, og en oppfordring til alle søkende. "Ingen kommer til Faderen uten gjennom Meg", sier Yeshua (Jesus Kristus).

VOLONTØR TJENESTEN:

Norske Pinsevenner har i en årrekke vært engasjert på sykehuset Eitanim som er et sykehus for psykisk syke. Sykehuset er eid og drevet av den Israelske stat og gir behandling til alle som trenger det av dem som bor i Jerusalem og byene rundt om i Judeas fjell. Vi hjelper sykehuset med å sende ned frivillige fra Norge som jobber med alt innen bygg, vedlikehold, hage arbeid og inne med pasienter på selve sykehusavdelingene. Vi har også frivillige som jobber ut fra sosialkontoret i kommunen Mevasseret Ziion. Der er vi engasjerte på dagsenter, i barnehager og går hjem og hjelper enkelpersoner og familier som er i en vanskelig livssituasjon. Det kan være både unge og eldre. Noen ganger leker vi med barn, der mor eller far i familien er syke. Arbeidet er allsidig og gjennom årenes løp har vi hatt mange norske frivillige som har gjort en formidabel innsats med å hjelpe og tjeneI

KANSKJE ER DET DIN TUR NÅ???


BANK KONTO 2801 48 31977

VIPPS #508516

ORGANISASJONS NR 923 954 937