Hjerte for Israel støtter Israel i disse grunnleggende forhold:

Jødene har en historisk, politisk og bibelsk rett til eget hjemland innenfor trygge og annerkjente grenser.

Jerusalem er den udelelige hovedstad i staten Israel. Israel har rett til å forsvare sitt landsterritorium

Vi vil støtte prosjekter hvor vi kan vise Jesu neste-kjærlighet enten det gjelder jøder eller arabere

Vi tror, med bakgrunn i Guds ord, at jødene har en særskilt plass i Guds frelsesplan og at vår frelser Jesus Kristus er jødenes MessiasKlager politiets henleggelse til statsadvokaten 

Det ble i dag den 7. april besluttet å klage politiets henleggelse av anmeldelsen i saken mot programleder Matheson i NRK P3 til statsadvokaten i Oslo. Bak klagen står Med Israel for fred (MIFF) sammen med en rekke organisasjoner deriblant Hjerte for Israel.
I klagen fremgår det blant annet at denne saken er mer alvorlig enn tilsvarende saker der gjerningsmann er blitt dømt i og med uttalelsen er framsatt i NRK. Det blir også vist til en rekke saker der det er tatt ut tiltale mot gjerningsperson. 

Følgende organisasjoner stiller seg bak klagen:

 • Med Israel for fred (MIFF)
 • Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem, norsk avdeling
 • Ordet og Israel
 • Norge-Israel Foreningene
 • Den Norske Israelsmisjonen
 • Hjerte for Israel - Pinsebevegelsens arbeid i Israel
 • Venner av Israel i Norsk Arbeiderbevegelse
 • JNF-KKL, Jødisk Nasjonalfond Norge
 • Stiftelsen Human Rights Service

Påskehelsing fra Jarle Sortland
Leder Hjerte for Israel

Se og hør Jarle Sortland sin påskehilsen der han blant annet trekker paralleller mellom den jødiske og kristne påskefeiring

Link til påskehelsing. 


Oppdatering volontørarbeidet

Leder for Hjerte for Israel, Jarle Sortland har hatt videomøte med Vois (ansvarlig for volontørprogrammet til den Israelske stat) sin representant i Tel Aviv. Det er fremdeles full stopp på nye volontører inn til Israel, men de jobber aktivt med å få til noe. Der er mange volontør organisasjoner i Israel som venter på å få volontører igjen.

Etter påske skal de i Israel jobbe videre med følgende spørsmål:
1. Skal Israel kreve at alle som kommer må være vaksinert?
2. Vil Israel kunne tilby vaksine til dem som ikke har og hvor lang karantene tid vil dette medføre?
3. Vil Israel akseptere alle typer vaksine, eller bare noen?


Basert på denne informasjonen og alle disse usikkerhetene anser Hjerte for Israel at vi bare må vente med å sende ut volontører i nærmeste framtid.

Vi håper og ber om at vi får sende dere som ønsker det, ut i arbeid til høsten!  


Ny utgave av bladet Hjerte for Israel

Bladet for Hjertet for Israel har nå blitt sendt til ut til abonenter. Mye bra lesestoff og nedenfor kan du se et lite utdrag fra bladet. Dersom du ikke har mottatt bladet kan du tegne abonnement helt gratis, (klikk link til abonnement@hjerte-for-israel.no )

Så har det skjedd igjen

Redaktøren, Jon Erling Henriksen gjør seg noen betraktninger om president Trump, ikke alt er like greit men likevel ting andre ikke har maktet. Les om profetier, noen går i oppfyllese andre ikke. Vi oppfordres til å prøve budskapene etter "helligdommens vekt" og holde fast på det gode.

Helt ærlig.

Vårt nye bestyrerpar er kommet på plass i Israel og har allerede gjort seg bemerket for sitt arbeid. Les hva Ailen Myrli Wisnæs hadde forestilt seg av arbeid og forventninger, om arbeidet og møte med folket i Israel.

Jesu komme og tiden etter

Finn A. Austdal følger opp med del 2 Daniel sin profeti om de 70 årsuker. Les om hva som skal skje "midt i uken", om perioder på 3,5 år og hva som skjer etter trengsel tiden.

Jesu velsignende hender - vår mulighet

Uverdig, men likevel verdig. Udyktig, men likevel dyktig. Les hva Øyvind Gaarder Andersen skriver om virkningen av Jesu velsignende hender.

Shalom kjære venner.

Leder for Hjerte for Israel skriver om åndsmakten bak fiendskapen mot Israel både i vår tid og i historier fortalt i bibelen. Vi ønsker å velsigne og støtte Israel og mange med oss, kan vi lese og ser muligheten til å sende flere volontører til Israel.


VOLONTØRTJENESTEN 

Hjerte for Israel har over mange år bygget opp sitt arbeid i Israel rundt volontørtjenesten. Vi er avhengig av å få dyktige volontører som vi kan sende ut, men korona pandemien har satt en brems på vår aktivitet. Vi jobber aktivt med å få starte opp igjen vår volontørtjeneste. Et av de hinder vi møter på er krav om vaksine. Israel ønsker ikke å ta i mot volontører som ikke er vaksinert mot korona. Et annet hinder er reiseforsikring.

Det som er positivt er at Israel har tilbudt alle volontører som allerede oppholder seg i landet gratis vaksine. Vi jobber nå med muligheten å få sende ned volontører som ikke er vaksinert i Norge, men vil få den i Israel når de kommer inn der. Om vi lykkes med dette er vanskelig å si, men vi prøver. Med en slik ordning vil også reiseforsikringen være på plass.

Det som også er nytt i forbindelse med å sende ut volontører er at volontør visum skal utstedes av den Israelske ambassade i Oslo. Dermed vil vi sende alle søknadspapirer som vi får fra dere, til ambassaden og passene deres vil bli stemplet der før avreise. Dette er nødvendigvis ikke vanskeligere en før, men det er nye rutiner som lett kan føre med seg litt annen saksgang. Om ting vil gå raskere eller om det vil ta mer tid er vanskelig å si.

Om du som leser dette ønsker å bli volontør så ta kontakt så ser vi sammen på mulighetene til å få dette til.

Vi ønsker alle å være med og velsigne Israel!

Shalom fra Jarle Sortland, leder Hjerte for IsraelProgramleder Shaun Henrik Matheson i NRK P13 anmeldes til politiet for brudd på Straffeloven

Med Israel for fred (MIFF) anmelder Shaun Henrik Matheson til politiet for hans antisemittiske tirade på radio tirsdag 2. februar. Bak anmeldelsen står også Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (norsk avdeling), Den Norske Israelsmisjonen, Ordet og Israel, Hjerte for Israel - Pinsebevegelsens arbeid i Israel, Norge-Israel Foreningene, Venner av Israel i Norsk Arbeiderbevegelse og JNF-KKL Jødisk Nasjonalfond Norge. 

Les anmeldelsen på MIFF sin hjemmeside.  Link til MIFF

Avisen Dagen skriver "Dehumaniserende antisemittisme fra NRK"

Over 300 har klaget på innslaget fra NRK P13

Det er på tide å avvikle NRK, sier stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (Frp) til VGÅpning av nytt venterom til Sykehuset Eitanim

9 januar 2021 ble det første nybygg prosjektet fra bestyrerparet vårt i Israel, Ailen og Frode Myrli Wisnæs overlevert til Sykehuset Eitanim.

Sykehusdirektøren kom og holdt tale og klippet snoren!

Det var tidligere bestyrer Morten Lindhjem som startet prosjektet før de måtte reise hjem til Norge. Venterommet er bygget med midler som dere kjære givere i Norge har gitt til arbeidet vårt!

Tusen takk!!

Her forteller Ailen og Frode hva som er årsaken til at venterommet ble bygget:

Bakgrunnen for at vi bygget ett venterom var at legekontoret ikke hadde venterom.

Alle som blir innlagt på sykehuset må innom dette legekontoret på en eller annen måte.

Der er forskjellig årsaker til at mennesker blir innlagt:

 • de som skjønner de må inn for hjelp og ikke angrer sin beslutning når de kommer til legen.
 • familien skjønner at de må ta grep og bringer familie medlemmet inn til sykehuset. Her kan det bli litt styr.
 • frivillig rus pasienter som er på avrusning.
 • de som blir dømt av rettsvesenet.

Sykehuset får ganske mange pasienter inn som er dømt av rettsvesenet til å være her. Såkalt tvangsinnleggelser. Politiet kommer med disse pasientene. De protesterer ofte høylytt kommer i både håndjern og fotlenker. Disse pasientene er ofte krevende.

Dette er hva dette legekontoret må ta seg av daglig.

Hele tiden vi jobbet med venterommet så vi hvor mange utagerende pasienter som kom, nesten daglig kom det politibiler med pasienter. Ikke lett for leger og sykepleiere å jobbe under slike forhold, så et venterom underletter i allefall litt i en meget krevende hverdag.

På Eitanim er gleden stor for gaven fra Hjerte for Israel.


Mats Johan Bjørk døde brått

Det er med stor sorg at vi må meddele dere at Mats Johan Bjørk døde brått og uventet mandag 18.01.2021. Mats Johan var sammen med sin kone Adriana vårt bestyrerpar i Israel i 3 år. Våre tanker går til Adriana og den nærmeste familie. 


Jon Erling Henriksen

Oppdatert 20.07.2020 kl 09:30

Se i begge mine hender har jeg tegnet deg (1 av 8)

8 små betraktninger over Israels historie fra Abraham til i dag
Opptak gjort 13.05.20 i pinsemenigheten ZION hvor Jon-Erling Henriksen er pastor. Det åttende og siste programmet kommer neste uke.

Link til program nr. 1 - Første periode
Sang av Jørgen Henriksen: Det er makt + Gud din skjønnhet

Link til program nr. 2 - Under det andre templets tid
Sang av Jørgen Henriksen: Herre ditt navn + Jeg kjenner en som kan

Link til program nr. 3 - Under fremmed styre
Sanger av Rett Kurs: Det var en tid for meg + Jeg vil prise Jesus

Link til program nr. 4 - Undertittel: Fram mot mandattiden
Monica & Halvard Roaldsnes: El shadai + Kadosj 

Link til program nr. 5 - Mandattiden
Sang av Jørgen Henriksen: Salige visshet/Vær frimodig sønn.

Link til program nr. 6 - Et selvstendig Israel 
Sang av Jørgen Henriksen: Kjenner du han som kan sette deg fri/Jesus er livet for meg.

Link til program nr. 7 - Fikentreet og andre trær
Sang av Rett Kurs: Hva vil det bli å se Jesus/Ja det er just hva himlen er for meg.

Link til program nr. 8: Israel - sentral i verdensbegivenhetene
Sang av Jørgen Henriksen: Et under på Golgata hendte/Han er min sang og min glede.


Ny bankkonto

Hjerte for Israel har fått ny bankkonto. Det gamle konto nummeret er fremdeles i bruk for dem som bruker det. 

Nytt konto nr. 2801 48 31977.

Lengst nede på siden finner du det nye konto nummeret og VIPPS nr.


VOLONTØR TJENESTEN:

Norske Pinsevenner har i en årrekke vært engasjert på sykehuset Eitanim som er et sykehus for psykisk syke. Sykehuset er eid og drevet av den Israelske stat og gir behandling til alle som trenger det av dem som bor i Jerusalem og byene rundt om i Judeas fjell. Vi hjelper sykehuset med å sende ned frivillige fra Norge som jobber med alt innen bygg, vedlikehold, hage arbeid og inne med pasienter på selve sykehusavdelingene. Vi har også frivillige som jobber ut fra sosialkontoret i kommunen Mevasseret Ziion. Der er vi engasjerte på dagsenter, i barnehager og går hjem og hjelper enkelpersoner og familier som er i en vanskelig livssituasjon. Det kan være både unge og eldre. Noen ganger leker vi med barn, der mor eller far i familien er syke. Arbeidet er allsidig og gjennom årenes løp har vi hatt mange norske frivillige som har gjort en formidabel innsats med å hjelpe og tjeneI

KANSKJE ER DET DIN TUR NÅ???


BANK KONTO 2801 48 31977

VIPPS #508516

ORGANISASJONS NR 923 954 937