Hjerte for Israel støtter Israel i disse grunnleggende forhold:

Jødene har en historisk, politisk og bibelsk rett til eget hjemland innenfor trygge og annerkjente grenser.

Jerusalem er den udelelige hovedstad i staten Israel. Israel har rett til å forsvare sitt landsterritorium

Vi vil støtte prosjekter hvor vi kan vise Jesu neste-kjærlighet enten det gjelder jøder eller arabere

Vi tror, med bakgrunn i Guds ord, at jødene har en særskilt plass i Guds frelsesplan og at vår frelser Jesus Kristus er jødenes Messias


Godt Nytt År!

Se hilsen fra lederen for Hjerte for Israel, Jarle Sortland.


Kjære venner av Hjerte For Israel! God Jul!

Jul i Jerusalem.

Julen er ikke synlig her! Ingen julesanger i butikkene, ikke julepynt i vinduer og ingen reklame i posten om gode julegavetips.
Da står vi igjen med hva julen egentlig betyr for oss, for vi blir ikke påmint om den. Alle ytre ting er tatt bort.Julen betyr at Jesus ble født!
Gleden er påtagelig i våre hjerter over at vår rednings mann kom til jorden! Gud hadde planlagt dette fra tidenes morgen og en spesiell dag i historien skjedde dette. Jesus, født av en jomfru, svøpt i en krybbe og besøkt av vismenn er noe vi sannelig tror på!

Så fantastisk å kjenne på troen på ordet! Ordet om juleevangeliet!

Det er ikke bare en koselig fortelling for oss, nei det er ord inspirert av Den Hellige Ånd!

Og så takknemlig for at denne troen er født i ens indre. En plattform så stødig å stå på, en plattform så stødig å leve livet sitt ut ifra og en plattform så stødig å planlegge fremtiden på!


Jesus lever, HALLELUJA!

Hilsen Ailen og Frode Myrli Wisnæs


Skattefrie gaver  

Hjerte for Israel er godkjent av skatteetaten som en organisasjon det kan kreves fradrag for gaver til etter skatteloven.
I år skal vi rapportere inn "selv", siden vi har fått eget organisasjonsnummer. Vi takker så hjertelig for alle gavene som er gitt!

Dermed er vi også pliktige til å sende årsoppgave dere. Fint om dere kunne sende oss mailadressen deres (evt. telefonnummeret), så sparer vi portoen.

Send gjerne mailadressen på mail til kasserer@hjerte-for-israel.no 

Har du ikke mailadresse, så er det fint om dere kan sende oss mobiltelefonnummeret.

Hilsen
Elsa Jorid Haugen 


Ønsker du å motta bladet "Hjerte for Israel" ? Ta kontakt med Evelyn Frøyshov. Mail adresse: abonnement@hjerte-for-israel.no

Bladet er gratis.

Bladet Hjerte for Israel

Desember utgaven av bladet er nå distribuert til abonnenter og inneholder spennende artikler som  kan anbefales. 

Høvdingen over "luftens makter"

Vår redaktør og reisesekretær har skrevet denne artikkelen om maktkamp og miljøpartiene som bekrefter bibelens budskap. Bør absolutt leses.

"Nå må dere holde dere klare til å reise, for nå kommer det til å gå fort"

 Denne artikkelen må bare leses og må nærmest betegnes som et drama og hvordan Gud på mirakuløst vis la forholdene til rette slik at Ailen og Jarle Myrli Wisnes, vårt nye bestyrerpar kom seg til Israel.

Kåre Arne Warud

Les minneord  om Kåre Arne Warud, en sann Israelvenn og mange år i tjeneste for Hjerte for Israel, (tidligere NPAI).

Kvifor kom Jesus til jorda?

Jon Einar Kvåle skriver om årsak til at Jesus kom til jorden, om hva som lå bak og hva en ville fram til med det som skjedde.

Jesu komme og tiden etter, (Del 1)

Artikkelen tar for seg et høyaktuelt tema, om Jesu komme, om opprykkelsen og når Jesus stiger ned på Oljeberget. Hva med de som står tilbake, er alt håp ute? Bør leses!

Død over Israel

Denne artikkelen av Jon Anders Bregård må bare leses. Overskriften kan synes merkelig når en ser at Israel i disse dager inngår fredsavtaler med en rekke arabiske land. Vil dette kunne fortsette? Bregård er i tvil om det. og skriver at i stedenfor å bli anerkjent som urbefolkning blir jødene fremstilt som "okkupanter" og "kolonister". 

Startet bønnegruppe for 60 år siden!

Les denne gripende beretningen skrevet av Evelyn Frøyshov om trofasthet og om å følge sitt kall.

Shalom til dere alle

Jarle Sortland, leder for Hjerte for Israel, oppsummerer året 2020 og oppfordret oss alle til å være med å støtte arbeidet i Israel.


Ailen og Frode Myrli Wisnæs.
Ailen og Frode Myrli Wisnæs.

Her kommer en liten hilsen fra det nye Bestyrerparet vårt i Israel, Ailen og Frode Wisnæs!

De forteller om hvordan det var å komme til et Israel som var i lock down pga. Kovid 19 og et hus som hadde stått tomt i mange måneder.
I løpet av de neste ukene kommer det en ny utgave av bladet vårt HJERTE FOR ISRAEL. Der kan du leser mer om livet til Ailen og Frode i Israel. Har du ikke bladet og ønsker å få det gratis tilsendt i posten, så send en mail til abonnement@hjerte-for-israel.no


Det nye bestyrerparet på plass på Beit Betania

Det er gått seks måneder siden Ann-Helen, Morten Lindhjem og datteren Julianne måtte forlate Volontørhuset på Beit Betania på grunn av covid-19 pandemien. Den 21. september kunne Ailen og Frode Myrli Wisnæs, det nye bestyrerparet sette seg på flyet til Israel for å ta fatt på arbeidet. Det var mye å ta fatt i etter et halvt år uten aktivitet, vask av vinduer, klipping av hekk og flytting av møbler. Vi ønsker Ailen og Frode Guds rike velsignelse i arbeidet og beskyttelse.


Jon Erling Henriksen

Oppdatert 20.07.2020 kl 09:30

Se i begge mine hender har jeg tegnet deg (1 av 8)

8 små betraktninger over Israels historie fra Abraham til i dag
Opptak gjort 13.05.20 i pinsemenigheten ZION hvor Jon-Erling Henriksen er pastor. Det åttende og siste programmet kommer neste uke.

Link til program nr. 1 - Første periode
Sang av Jørgen Henriksen: Det er makt + Gud din skjønnhet

Link til program nr. 2 - Under det andre templets tid
Sang av Jørgen Henriksen: Herre ditt navn + Jeg kjenner en som kan

Link til program nr. 3 - Under fremmed styre
Sanger av Rett Kurs: Det var en tid for meg + Jeg vil prise Jesus

Link til program nr. 4 - Undertittel: Fram mot mandattiden
Monica & Halvard Roaldsnes: El shadai + Kadosj 

Link til program nr. 5 - Mandattiden
Sang av Jørgen Henriksen: Salige visshet/Vær frimodig sønn.

Link til program nr. 6 - Et selvstendig Israel 
Sang av Jørgen Henriksen: Kjenner du han som kan sette deg fri/Jesus er livet for meg.

Link til program nr. 7 - Fikentreet og andre trær
Sang av Rett Kurs: Hva vil det bli å se Jesus/Ja det er just hva himlen er for meg.

Link til program nr. 8: Israel - sentral i verdensbegivenhetene
Sang av Jørgen Henriksen: Et under på Golgata hendte/Han er min sang og min glede.


Ny bankkonto

Hjerte for Israel har fått ny bankkonto. Det gamle konto nummeret er tatt bort og erstattet med konto nr. 2801 48 31977.

Lengst nede på siden finner du det nye konto nummeret og VIPPS nr.

VOLONTØR TJENESTEN:

Norske Pinsevenner har i en årrekke vært engasjert på sykehuset Eitanim som er et sykehus for psykisk syke. Sykehuset er eid og drevet av den Israelske stat og gir behandling til alle som trenger det av dem som bor i Jerusalem og byene rundt om i Judeas fjell. Vi hjelper sykehuset med å sende ned frivillige fra Norge som jobber med alt innen bygg, vedlikehold, hage arbeid og inne med pasienter på selve sykehusavdelingene. Vi har også frivillige som jobber ut fra sosialkontoret i kommunen Mevasseret Ziion. Der er vi engasjerte på dagsenter, i barnehager og går hjem og hjelper enkelpersoner og familier som er i en vanskelig livssituasjon. Det kan være både unge og eldre. Noen ganger leker vi med barn, der mor eller far i familien er syke. Arbeidet er allsidig og gjennom årenes løp har vi hatt mange norske frivillige som har gjort en formidabel innsats med å hjelpe og tjeneI

KANSKJE ER DET DIN TUR NÅ???


BANK KONTO 2801 48 31977

VIPPS #508516

ORGANISASJONS NR 923 954 937