Hjerte for Israel støtter Israel i disse grunnleggende forhold:

Jødene har en historisk, politisk og bibelsk rett til eget hjemland innenfor trygge og annerkjente grenser.

Jerusalem er den udelelige hovedstad i staten Israel. Israel har rett til å forsvare sitt landsterritorium

Vi vil støtte prosjekter hvor vi kan vise Jesu neste-kjærlighet enten det gjelder jøder eller arabere

Vi tror, med bakgrunn i Guds ord, at jødene har en særskilt plass i Guds frelsesplan og at vår frelser Jesus Kristus er jødenes MessiasMøter med Jon Erling Henriksen

Vår reisesekretær forteller fra arbeidet og preker tematisk om Israel 


Reiserute:

Uke 41

Torsdag 8. okt. kl 19:00  - Salen Langevåg

Lørdag 10. okt. kl 19:30  - Elim Eikenesvågen

Søndag 11. okt. kl 11:00  - Elim Eikenesvågen

Søndag 11. okt. kl 18:00  - Salen Langevåg


Uke 45 

Tirsdag 3. nov kl 18:00   - Filadelfia Stryn. Bibeltime

Onsdag 4. nov kl 19:00  - Samhald Austefjorden

Torsdag 5. nov kl 19:00  - Sion Åheim

Fredag 6. nov kl 19:30    - Sion Sandana

Lørdag 7. nov kl 15:00    - Førde Pinsemenighet, 

                                             musikkrommet Førdehuset

Søndag 8. nov kl 11:00   - Fildelfia Ulsteinvik

Søndag 8. nov kl 18:00  - Fildelfia Stryn Sangkveld: 

                                             "Fra min barndoms sangbok"

"Offer til Hjerte for Israel" i møtene


Det nye bestyrerparet på plass på Beit Betania

Det er gått seks måneder siden Ann-Helen, Morten Lindhjem og datteren Julianne måtte forlate Volontørhuset på Beit Betania på grunn av covid-19 pandemien. Den 21. september kunne Ailen og Frode Myrli Wisnæs, det nye bestyrerparet sette seg på flyet til Israel for å ta fatt på arbeidet. Det var mye å ta fatt i etter et halvt år uten aktivitet, vask av vinduer, klipping av hekk og flytting av møbler. Vi ønsker Ailen og Frode Guds rike velsignelse i arbeidet og beskyttelse.


Jon Erling Henriksen

Oppdatert 20.07.2020 kl 09:30

Se i begge mine hender har jeg tegnet deg (1 av 8)

8 små betraktninger over Israels historie fra Abraham til i dag
Opptak gjort 13.05.20 i pinsemenigheten ZION hvor Jon-Erling Henriksen er pastor. Det åttende og siste programmet kommer neste uke.

Link til program nr. 1 - Første periode
Sang av Jørgen Henriksen: Det er makt + Gud din skjønnhet

Link til program nr. 2 - Under det andre templets tid
Sang av Jørgen Henriksen: Herre ditt navn + Jeg kjenner en som kan

Link til program nr. 3 - Under fremmed styre
Sanger av Rett Kurs: Det var en tid for meg + Jeg vil prise Jesus

Link til program nr. 4 - Undertittel: Fram mot mandattiden
Monica & Halvard Roaldsnes: El shadai + Kadosj 

Link til program nr. 5 - Mandattiden
Sang av Jørgen Henriksen: Salige visshet/Vær frimodig sønn.

Link til program nr. 6 - Et selvstendig Israel 
Sang av Jørgen Henriksen: Kjenner du han som kan sette deg fri/Jesus er livet for meg.

Link til program nr. 7 - Fikentreet og andre trær
Sang av Rett Kurs: Hva vil det bli å se Jesus/Ja det er just hva himlen er for meg.

Link til program nr. 8: Israel - sentral i verdensbegivenhetene
Sang av Jørgen Henriksen: Et under på Golgata hendte/Han er min sang og min glede.


Årsmøte 2020 for Hjerte for Israel

Link til pinsebevegelsen sin hjemmesideSommestevnet 2020 Avlyst

Styret i Hjerte for Israel har møte den 17. april besluttet å avlyse sommerstevnet 11. - 14. juni 2020 grunnet korona-krisen. Bakgrunn er at regjeringen har besluttet at forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni.


Bladet Hjerte for Israel mars 2020

Mye har skjedd etter bladet gikk i trykken, volontører og bestyrerparet er sendt hjem, reisesekretær Jon Erling Henriksen er i permisjon, (les informasjon på facebook) og årsak til alt dette skyldes koronaviruset. Men likevel vil du finne mye spennende lesestoff i bladet Hjerte for Israel som utkom mars 2020. Dersom du ikke allerede mottar bladet ta kontakt.

Fra redaktøren - Jon Erling Henriksen
Redaktøren takker det norske kongehus og Hans Majestet Kronprins Harald som la ned krans under jubileet verdens femte Holocaustforum, 75 år etter frigjøringen av Auschwits. Les mer i bladet.

Shalom fra løfteslandet!
Ann Helen Lindhjem skriver om inntrykk og oppdatering fra arbeidet i Israel. Hun skriver at familien Lindhjem har det bra på alle måter, stortrives, travle hverdager og hjertene er fylt med takksigelse til Elohim. Les mer i bladet.

Livet i Israel som 15-åring - Julianne Lindhjem
Julianne, datter til bestyrerparet Lindhjem, skriver hvordan det er å gå på privatskole i Jerusalem og om fritiden sammen med venner. Les mer i bladet.

Når alle går etter sin egen klokke - Pastor Terje Berg
En svært aktuell artikkel om hvor forvirrende det kan være når menneskene rundt oss hver og en etter sin egen tid, uten å ense hverandre. Ingen var falsk og ingen sann, ingen for sakte, ingen for fort. Alle vendt innover mot sin egen mekanikk kan vi stole på hverandre? Les mer i bladet.

Poul i Israel - volontør Poul Christian Hansen
Les om Poul som skriver om hvordan tanken på å reise til Israel jobbet med han og etter hvert som tanken modnet tok steget ut og ble volontør.

Filadelefia Arendal sender sin omsorgsleder til omsorgsarbeid i Jerusalem - Monica
Monica forteller om arbeidet på Blomstein dagsenter, om aktiviteter som sang, allsang, trim og hobby som maling/fargelegging,sying, keramikk, nyhetsformidling, høytlesing, kakebaking og historie/geografitime. Om menneskene hun møtte, Hanukka feiring og mye mer. Les mer i bladet.

Hjerte for Israel - Jarle Sortland
Leder for Hjerte for Israel orienterer om endringer i Pinsemisjonen, om nye vedtekter og formalisering av arbeidet. Les mer i bladet.

Ann-Helen og Morten Lindhjem tilbake i Norge


Da har bestyrerparet vårt i Israel Ann-Helen og Morten Lindhjem, sammen med datteren Julianne også kommet seg hjem til Norge noen måneder tidligere enn tenkt og uten å få si ordentlig farvel til alle de har lært å kjenne og jobbet sammen med i Israel pga Koronaviruset. 

Tre års tjeneste for arbeidet vårt er over og mange volontører har i denne tiden fått oppleve deres varme og omsorg. 

Takk for deres tjeneste og Herren velsigne dere


Her kommer en liten hilsen fra reisesekretæren.....

Det er dramatiske tider nå. Men vi får feste lit til at "arbeidsgiveren" ordner tingene. Har ikke han sagt at Han som begynte skal også fullende???
Derfor kan vi være trygge.
Nå er det ikke bare folks helse korona'en griper inn i, men også folks økonomi.

Vi i "Hjerte for Israel" er så takknemlig for alle givere - det er det som bærer arbeidet. Spesielt under disse tider!!
Vi får ekstra uttellinger, og har allerede hatt det, -vi har jo kalt hjem alle volontørene (10stk). Dette medfører ekstra kostnader. Håper dere husker på arbeidet litt ekstra.
Ikke bare økonomisk, men også i dine bønner.

Kan du avse litt ekstra kan din gave sendes til 28014831977 eller via VIPPS #508516


Volontører må reise ut av Israel

Hjerte for Israel ber om ekstraordiner gave til pinsevennene sitt arbeid i Israel 

Styret i Hjerte for Israel har i telefon møte drøftet situasjonen for sine volontører i Israel. De Israelske myndigheter og sykehus der volontører arbeider har iverksatt strenge tiltak for å hindre spredning av koronasmitte og medfører blant annet at alle volontører må reise hjem tidligere enn planlagt.

Dette får alvorlige konsekvenser for Hjerte for Israel sin økonomi da det må kjøpes nye flybilletter til hver av volontørene. Styret vil derfor oppfordre sine givere og støttepartnere til å gi en ekstra gave til pinsevennene sitt arbeid i Israel for å møte den ekstraordinære situasjonen. 

Ekstraordinær gave kan betales til
Bank Knt. 2801 48 31977 eller via VIPPS #508516

På forhånd hjertelig takk

Styret for Hjerte for Israel


AVLYST
Inspirasjons samling for Hjerte for Israel våren 2020 

Styret for Hjerte for Israel har i telefonmøte i dag den 10.03. besluttet å avlyse inspirasjons samlingen den 18. april. Årsak er den siste utvikling av virus epidemien covid-19 og myndighetene sine skjerpede råd ved arrangement. 

PROGRAM OG PÅMELDING TIL ISRAELSTEVNET 11-14 JUNINy bankkonto

Hjerte for Israel har fått ny bankkonto. Det gamle konto nummeret er tatt bort og erstattet med konto nr. 2801 48 31977.

Lengst nede på siden finner du det nye konto nummeret og VIPPS nr.

14 januar 2020

ENDELIG

SÅ ER DEN NYE BILEN HER!!


VOLONTØR TJENESTEN:

Norske Pinsevenner har i en årrekke vært engasjert på sykehuset Eitanim som er et sykehus for psykisk syke. Sykehuset er eid og drevet av den Israelske stat og gir behandling til alle som trenger det av dem som bor i Jerusalem og byene rundt om i Judeas fjell. Vi hjelper sykehuset med å sende ned frivillige fra Norge som jobber med alt innen bygg, vedlikehold, hage arbeid og inne med pasienter på selve sykehusavdelingene. Vi har også frivillige som jobber ut fra sosialkontoret i kommunen Mevasseret Ziion. Der er vi engasjerte på dagsenter, i barnehager og går hjem og hjelper enkelpersoner og familier som er i en vanskelig livssituasjon. Det kan være både unge og eldre. Noen ganger leker vi med barn, der mor eller far i familien er syke. Arbeidet er allsidig og gjennom årenes løp har vi hatt mange norske frivillige som har gjort en formidabel innsats med å hjelpe og tjeneI

KANSKJE ER DET DIN TUR NÅ???


BANK KONTO 2801 48 31977

VIPPS #508516

ORGANISASJONS NR 923 954 937