Hjerte for Israel støtter Israel i disse grunnleggende forhold 

 

Israel har en historisk, politisk og bibelsk rett til eget hjemland innenfor trygge og anerkjente grenser.  

Jerusalem er den udelelige hovedstad i staten Israel.  

Israel har rett til å forsvare sitt lands territorium.

Hjerte for Israel vil støtte prosjekt hvor vi kan vise Jesu nestekjærlighet enten det gjelder jøder eller arabere.  


ISRAEL SEPTEMBER 2018 - JUNI 2019
VOLONTØR GRETE RØSHOLT ANDERSEN

Reiste ut til Israel i januar 2019 og jobbet som frivillig i 3 mnd for Sosialkontoret i Mevasseret Ziion. Hun gikk hjem og hjalp til hos familier som trengte en ekstra hand i hverdagen.

VOLONTØR TJENESTEN:

Norske Pinsevenner har i en årrekke vært engasjert på sykehuset Eitanim som er et sykehus for psykisk syke. Sykehuset er eid og drevet av den Israelske stat og gir behandling til alle som trenger det av dem som bor i Jerusalem og byene rundt om i Judeas fjell. Vi hjelper sykehuset med å sende ned frivillige fra Norge som jobber med alt innen bygg, vedlikehold, hage arbeid og inne med pasienter på selve sykehusavdelingene. Vi har også frivillige som jobber ut fra sosialkontoret i kommunen Mevasseret Ziion. Der er vi engasjerte på dagsenter, i barnehager og går hjem og hjelper enkelpersoner og familier som er i en vanskelig livssituasjon. Det kan være både unge og eldre. Noen ganger leker vi med barn, der mor eller far i familien er syke. Arbeidet er allsidig og gjennom årenes løp har vi hatt mange norske frivillige som har gjort en formidabel innsats med å hjelpe og tjene!

KANSKJE ER DET DIN TUR NÅ?

BANK KONTO 0534 52 11529

VIPPS 508516