STYRET

Styret til Hjerte for Israel består av representanter fra 9 menigheter i Pinsebevegelsen i Norge.

Følgende menigheter er representert i Hjerte for Israel:


Evangeliesalen-Berøa, Oslo
Postboks 179 Sentrum
0102 Oslo
Tlf. 222 03 355
E-post: menigheten@evangeliesalen-beroa.no
Web: www.evangeliesalen-beroa.no

Pinsekirken Tabernaklet, Skien
Fredrik Stangs gate 12
3717 Skien
Tlf. 355 20 146
E-post: post@tabernaklet.no
Web: www.tabernaklet.no

Pinsemenigheten Tabernaklet, Haugesund,
Postboks 367,
5501 Haugesund.
Tlf. 527 24 380
E-post: post@pmth.no
Web: www.pmth.no

Pinsemenigheten Zion Bryne (ny 2021)
Adresse: Meierigata 24
4340 BRYNE
Postboks 118
4349 BRYNE
E-post: post@zionbryne.no

Betania, Haukanes
c/o Anne Lise Kvåle
Otterå 50, 5396 Vestre Vinnesvåg
Tlf: 550 850 663
E-post: alkvale@outlook.comFiladelfia, Hamar

Grønnegata 33,
2317 Hamar.
Tlf. 625 40 490
E-post: post@filadelfia-hamar.no
Web: www.filadelfia-hamar.no

Filadelfia, Hamar

Pinsekirka Elim, Eikenosvåg

Eikenosvegen 10
6013 Ålesund
Tlf. 952 84 547
E-post: haugen.harry@gmail.com
Web: www.pinsekirka-elim.no

Pinsekirken Betania Notodden (ny 2021)
Hydrosgt. 9
3674 NOTODDEN
Tlf. 350 11 838
E-post: post@betanianotodden.no
Web. www.betanianotodden.no

Pinsemenigheten Betania, Mosterhamn
Mosterhamn
5540 Mosterhamn
Tlf. 938 54 085 (Jarle Sortland)
E-post: jarle.sortland0@gmail.com