Avtale med Bibelskolen i Filadelfia Kristiansand


Hjerte For Israel har i 2022 signert en samarbeidsavtale med Bibelskolen i Filadelfia Kristiansand (MBS AS og LEV Bibelskole). Det er Jarle Sortland, leder for Hjerte For Israel som forteller dette og sier at dette er en fantastisk mulighet til å nå ut til de unge med vårt arbeid. Avtalen kom i stand i sommeren 2022.

Avtalen går ut på:

  • Gi elevene på bibelskolen en forståelse for hvordan "Hjerte For Israel" jobber i Israel.
  • Skape engasjement for Israel og det jødiske folk blant elevene.
  • Gi elevene en opplevelse av Israel som media ikke kan gi.
  • Spre informasjon om "Hjerte For Israels" arbeid hjemme i Norge blant den yngre generasjon.

Det hele startet etter at om lag 70 elever fra bibelskolen besøkte bestyrerparet Wisnæs på Bet Betania og ble imponert over arbeidet og ønsket et samarbeid. Styret for Hjerte For Israel behandlet denne saken i styremøte 9. juni 2022 og gikk inn for samarbeid med skolen.

Avtalen beskriver også hva Hjerte For Israel kan tilby og hva Bibelskolen/elevene skal ha ansvar for. Avtalen er signert av Hjerte For Israel ved Jarle Sortland og Jan Frithjof B. Gundersen fra Bibelskolen i Filadelfia.

Fra venstre: Wiggo Skagestad, Frode Wisnæs, Ailen Wisnæs, Monica Valvik, Jarle Sortland og Jan Fritjof Gundersen
Fra venstre: Wiggo Skagestad, Frode Wisnæs, Ailen Wisnæs, Monica Valvik, Jarle Sortland og Jan Fritjof Gundersen

FØRSTE GRUPPE, HØSTEN 2022

Elever fra Bibelskolen Filadelfia i Kristiansand har hatt sin praksisperiode på Jerusalem Mental Health Center, Eitanim.

Bestyrerparet Ailen og Frode Myrli Wisnæs skriver på FB siden at det har vært en stor glede og ære og ha elevene her hos oss denne måneden. Deres helhjertetde arbeidsinnsats med stor glede har ikke gått upåaktet hen.

Arbeid som elevene har tatt del i har vært et stort løft i hagen, lysthus er beiset. Benker, utemøbler, boss kasser, ballbinge, gjerde rundt terapi dyrehagen, huset i terapi dyrehagen er også beiset . Det er gjort forefallende arbeid og vært med å få tak over inngangspartiet til vaktboden på Barnesykehuset, og innsats på hagen på EITANIM voksenavdeling og EITANIM barneavdelingen.Se bibelskoleelevene 22/23 egne opplevelser i denne videoen: