BLI VOLONTØR!


Volontør i Israel våren 2023?

Volontører jobber med betongarbeid
Volontører jobber med betongarbeid

Hjerte for Israel søker deg som har lyst til å jobbe som frivillig i Israel. Arbeidssteder vil være Jerusalem Mental Health Centre, avdeling Eitanim eller Kfar Shaul, eller Ner Yaakov med arbeid i blandt Holocaustoverlevende.

Utreise i begynnelsen av januar 2023
Søknadsfrist 15. oktober 2022

Du må kunne jobbe i 3 mnd, og du vil få dekket flybilletter, kost, losji og også forsikring hvis du er under 75 år. (Er du over 75 år, så må du kjøpe din egen forsikring.)

På Eitanim får du jobbe med bygg og vedlikehold. Vi står ovenfor mye vedlikeholdsarbeid av bygningen vi har bygget de siste 15 årene. Vi trenger deg som kan en del om bygg og som også kan jobbe selvstendig med gitte arbeidsoppgaver. Det er også mulighet å få jobbe med hagearbeid i hagen på Eitanim.

Et omlag 20 års tilbakeblikk, Anita Sølvi fikk gleden av ¨å jobbe sammen med Inge og Holocoast overlevende Sachar, Alexsander og Michael,
Et omlag 20 års tilbakeblikk, Anita Sølvi fikk gleden av ¨å jobbe sammen med Inge og Holocoast overlevende Sachar, Alexsander og Michael,

På Kfar Shaul kan man jobbe inne på avdelingen med psykisk syke pasienter. Har du helsefaglig bakgrunn, så er det en fordel. Da hjelper man til med måltider og dusjing, og får dem i aktivitet.

Hos Ner Yaakov jobber en med Holocaustoverlevende. Går hjem til dem og helper til med husarbeid, handling og stell. Her må en kunne snakke enten tysk, jiddisk eller russisk. (Du kan lese mer om arbeidet hos Ner Yaakov lenger ned på siden)

For å kunne delta i volontørarbeid i Israel må følgene vilkår være på plass:

  • Du må være over 18 år for å søke
  • Utreise i begynnelsen av september 2022. (vi har felles utreise 3 ganger i året, i begynnelsen av september, januar og mars)
  • Ha god helse og være i stand til å jobbe vanlig arbeidsuke. (8t dag/5 dager i uka)
  • Legeerklæring på engelsk
  • Passet må være gyldig i minst 6 mnd. etter hjemkomst
  • Anbefaling fra menigheten din
  • Politiattest på engelsk

Søknadsfrist 15/10-2022

Ta kontakt med oss i Volontørarbeidet om du har spørsmål og om du ønsker å få tilsendt søknadspapirer.

frivillig@hjerte-for-israel.no

Vær obs på at det kan komme endringer i reiseinformasjonen til Israel pga. Covid-19, og det da kan forekomme endringer i søknadsprosessen.


Her kan du leser mere om arbeidet vårt!

Har du tenkt på å bo og gjøre en innsats som frivillig i Israel? Da gir vi deg muligheten til at drøm og tanke blir virkelig! HJERTE FOR ISRAEL (Pinsebevegelsens arbeid i Israel) har i mange år hatt volontører til sitt arbeid i Israel, og disse engasjerte frivillige har gjort en formidabel innsats for å hjelpe jøder til et bedre liv. Nå kan det bli din tur!

LENGDE PÅ OPPHOLDET: Normalt er det ønskelig med minimum 3 mnd opphold og maks 9 mnd. HJERTE FOR ISRAEL dekker reise, kost og losji, samt nødvendige forsikringer (ikke forsikring etter fylt 75 år). Lommepenger må en holde selv. Vi har volontører i Israel fra september til juni. Vi prøver å ha felles utreise i begynnelsen av september, i begynnelsen av januar og i begynnelsen av mars. Vi må ha alle søknadspapirene klare minst 2 mnd før utreise. Søknadsprosessen må starte noen uker tidligere.

BESTYRERPARET: Ailen og Frode Myrli Wisnæs er deres kontaktpersoner i Israel. De har ansvaret for den daglige driften av arbeidet. De møter dere på flyplassen og hjelper dere med å komme i orden og i gang med arbeidet.

Ailen og Frode Myrli Wisnæs
Ailen og Frode Myrli Wisnæs

JOBB - ikke FERIE: Det er viktig at volontørene som kommer er innforstått med at man kommer for å tjene. Man kommer for å gjøre en jobb og ikke være på ferie. Samtidig har man fritid hvor man kan få nyte landet. Ta en ettermiddagstur i Jerusalems gater, besøke en menighet eller ta en tur på kafè.

ARBEIDSTID: Arbeidstiden reguleres ihht det som er vanlig for den plassen man jobber. Normalt er det vanlige arbeidsdager med fri hver kveld. Videre er det vanlig uke med 5 virkedager og 2 helgedager med fri (fredag og lørdag). I Israel er søndag vanlig arbeidsdag. Jobber en for Ner Yaakov, kan det bli jobb en helg av og til, men da får en fri noen andre dager. Man har ellers fri på offentlige israelske høytidsdager (Hvilket det i perioder er mange av og en følger praksisen på stedet en arbeider.) Av kristne høytider, så har en fri julaften, 1.juledag, langfredag og 1.påskedag. Det innrømmes i tillegg en ekstra valgfri fridag pr. mnd, som avtales i god tid med det stedet man jobber og bestyrerparet i HJERTE FOR ISRAEL. Volontøren skal si ifra til bestyrerparet hvor de reiser i landet, da det har med sikkerhet å gjøre. Bestyrerparet har ansvar for volontørene, og i gitt situasjon må vi vite hvor volontørene er slik at vi kan gjøre rede for dem.

HELSE/ALDER/FORSIKRING: Det er viktig med god helse, da en jobber en vanlig arbeidsuke. I perioder er det også en ekstrabelastning å jobbe i varmen. Man må være over 18 år for å søke. Man må også være fullvaksinert mot korona og ha gyldig dokumentasjon på dette.     

Hvis du må til lege mens du er volontør må du selv betale for legebesøket og medisiner slik som i Norge. I utlandet er det vanligvis høyere priser enn hos fastlegen i Norge. Sykehusinnleggelse blir dekket av forsikringen, men da mot en egenandel. 

TURER I LANDET: På fridager er det anledning til å reise rundt i landet. I løpet av oppholdet blir det arrangert turer for de frivillige. Dersom det blir overnatting, må deltagerne selv bekoste dette. Det samme gjelder inngangspenger til severdigheter og mat som kjøpes. Vi prøver å gjøre det så rimelig som mulig. Tar med mat hjemmefra og deler på bensinpengene. 

BOLIG og MAT: HJERTE FOR ISRAEL disponerer 3 boliger. I Mevasseret Ziiyon bor bestyrerparet på Beit Betania som eies av HJERTE FOR ISRAEL. Hvis vi har volontører i Sosialarbeidet vil de bo her. De får penger til å handle sin egen mat og lage den.

De som jobber ved Jerusalem Mental Hospital, (som består av sykehusene Eitanim og Kfar Shaul) bor fordelt på to egne hus inne på sykehusområdet på Kfar Shaul som er i Jerusalem. Dette er hus som kun disponeres av HJERTE FOR ISRAEL. Alle som jobber her eller på Eitanim, spiser i sykehusets kantine. De vil også får utdelt litt brødmat av sykehuset for å lage sin egen kveldsmat.

De som jobber for Ner Yaakov vil bo i huset som de disponerer i bydelen Pisgat Zeev i Jerusalem. De vil få utbetalt 1000 nis til mat og også få månedskort til bussene.

Beit Betania
Beit Betania
Dekket og klart til volontører som kommer på sabbatsmåltid hos bestyrerparet
Dekket og klart til volontører som kommer på sabbatsmåltid hos bestyrerparet
Beit Betania
Beit Betania

ARBEIDSOPPGAVER

Her kommer en oversikt for å synliggjøre noen av hovedoppgavene som volontører kan gjøre. Det forventes ikke at man må kunne gjøre alt innenfor stillingene som er nevnt, men man kan fint finne noe som passer hver enkelt.

JERUSALEM MENTAL HOSPITAL: Eitanim og Kfar Shaul Jerusalem Mental Hospital har flere avdelinger i Jerusalem området. Dette er institusjonsområder som består av områder med mange små bygg. Nesten som små lukkede landsbyer. Pr dato foregår det meste av arbeidet ved 3 anlegg som heter EITANIM øvre, EITANIM nedre (barneavdeling) og Kfar Shaul.  Volontørene som jobber på Eitanim fraktes fra Kfar Shaul hver dag med egen bil.

BYGNINGSARBEIDER -Eitanim:  Vi har alltid større og mindre byggeprosjekter som vi trenger håndverkere til. Vi tar imot alle som er profesjonelle og/eller hobby håndverkere. Typisk arbeid er: Snekring, muring, forskaling, flislegging, maling etc. Dette passer best for de med håndverkererfaring og de med praktisk sans. Rørarbeid og elektrisk tar de israelske seg av.

VEDLIKEHOLDS ARBEIDER - UTEAREALER og/ eller BYGNINGER - Eitanim:

Det er et ubegrenset behov for lettere vedlikeholdsarbeid inne og ute på sykehusområdene. Dette består i maling inne og ute, rengjøring av fasader og anlegg, rydding og små utbedringsoppgaver. Videre er det store behov i utearealene som trenger stell. Alt fra beskjæring, gresstrimming, blomsterstell, planting, vanning, rydding og generelt hage/gartner arbeid. Passer for både menn og kvinner med og uten fagkompetanse. Bra med interesse for arbeidet. Sykehusets egne gartnere vil veilede arbeidet på utearealene. 

ELDREOMSORG - Kfar Shaul: På samme område som volontørene bor, Kfar Shaul, er det et stort senter for eldre med psykiske lidelser. Her hjelper man til med enklere oppgaver som inngår i et sykehjem/eldresenter. Vask og stell, hjelpe med bespisning, sosialt samvær, ta pasienter med på aktiviteter, gå tur med pasienter, etc etc. Passer for både menn og kvinner med og uten fagkompetanse. Bra med interesse for arbeidet.

Pårørendesenter på Eitanim
Pårørendesenter på Eitanim
Overrekkelse av pårørendesenteret til Eitanim
Overrekkelse av pårørendesenteret til Eitanim
Volontører i sving med beising
Volontører i sving med beising

NER YAAKOV - ARBEID BLANT HOLOCAUSTOVERLEVENDE

Vi har fått en ny og spennende utfordring. Vi har inngått et samarbeid med en liten organisasjon som heter Ner Yaakov. Den er bygget opp og drevet av en tysk dame som heter Inge Bush. Ner Yaakov driver et fantastisk arbeid blant Holocaustoverlevende som bor i Israel. Inge, som startet denne organisasjonen for 35 år siden, har viet hele sitt voksne liv i tjeneste for Herren. I bunnen ligger et stort ønske om å kunne gjøre noe godt for dette folket som hennes land og folk har vært så grusomme mot.

Arbeidet til Ner Yaakov har også frivillige/volontører som sin grunnpilar, og ved hjelp av volontører har organisasjonen hjulpet mange med praktiske ting i deres hjem. Alt fra vasking, handling, følge til lege eller sykehus har stått på agendaen. Organisasjonen har et hus som er et samlingspunkt for de overlevende og hvor de kan feire Herrens høytider sammen. Huset blir også brukt til å gi Holocaustoverlevende en liten feriehelg i Jerusalem. Flere av de Holocaustoverlevende som bor rundt om i Israel har aldri besøkt Jerusalem, selv om de har bodd i landet i flere tiår. Så det å få komme til Jerusalem og Ner Yaakov for å slappe av noen dager gjør underverk for mange.

Vi trenger 2 volontører som kan tenke seg å hjelpe til i dette arbeidet. Det er ønskelig med 3 mnd. eller lengre opphold. For at det skal fungere best mulig, så må du som kommer snakke enten tysk, jiddisk eller russisk.

Bosted vil være i huset som Ner Yaakov disponerer, men du vil være en del av Hjerte for Israel sin volontørgruppe når det kommer til sammenkomster og turer i Israel. Du vil også være under samme retningslinjer som alle våre volontører, og vårt bestyrerpar har ansvaret for deg. Inge vil være din arbeidsleder og den du forholder deg til i ditt daglige arbeid.

Arbeidstiden er 35 timer i uka og er i Jerusalem. I hovedsak er det arbeid på dagtid, men noen helger vil det være besøk av Holocaustoverlevende i huset og da hjelper du til med deres behov og utflukter i Jerusalem. Når det skjer, så vil du få fri andre dager. Du vil dra hjem til de eldre for å hjelpe til med husarbeid og handling. Du kan også få i oppgave å være ledsager til lege og sykehus. Inge vil være med dere første gang dere reiser hjem til noen.

Vi i Hjerte for Israel er veldig takknemlig for å få mulighet til å hjelpe disse som har opplevd så mye vondt. Det er ikke så mange Holocaustoverlevende igjen i verden og det er et stort privilegium å få hjelpe og tjene dem i hverdagen deres.

Ta kontakt med oss om du kjenner i hjertet ditt at dette er for deg!

Link til NER YAAKOV sin nettside


Fra dagsenteret
Fra dagsenteret
Volontør som får en god klem:)
Volontør som får en god klem:)


Høres noe av dette spennende og interessant ut, og du kjenner en lengsel etter å tjene det jødiske folket med praktisk arbeid og nestekjærlighet! TA KONTAKT!

Kontakt for frivillige:

frivillig@hjerte-for-israel.no


Magne Haugen, Tlf: 906 01 464 - svarer på spørsmål om arbeidet og søknadsprosess

Ninni Dorthea Åsheim, Tlf :917 61 730 - svarer på spørsmål om arbeidet og søknadsprosess

Anita Sølvi Breivik, Tlf: 476 63 291 - bestiller flybilletter og forsikring


De vurderer søknader og er behjelpelig med å gi mer informasjon og svare på spørsmål. Har du bestemt deg eller ønsker mer informasjon. Skriv en mail med noen ord om deg selv. Hva du kan bidra med og hva du ønsker, vil du få tilsendt mer informasjon og søknadspapirer.

Vi håper å høre fra deg!


BANK KONTO 2801 48 31977

VIPPS #508516

ORGANISASJONS NR 923 954 937