BLI VOLONTØR!


Vi tar imot nye volontører i Israel

Hjerte for Israel søker deg som har lyst til å jobbe som frivillig i Israel. Vi har i utgangspunktet felles utreise 3 ganger i året, i januar, mars og september. Det er også mulig å være kortidsvolontør, så ta kontakt så finner vi en løsning ang. tidspunkt.

Har du tenkt på å bo og gjøre en innsats som frivillig i Israel? Da gir vi deg muligheten til at drøm og tanke blir virkelig! HJERTE FOR ISRAEL har i mange år hatt volontører i Jerusalem, og disse engasjerte frivillige har gjort en formidabel innsats for å hjelpe jøder til et bedre liv. Nå kan det bli din tur!

Vi trenger deg som kan en av disse tingen: snekre, male, mure, jobbe i hage eller jobbe med mennesker.

For å kunne delta i det frivillige arbeidet i Israel må følgene vilkår være på plass:

  • Du må være over 18 år for å søke
  • Vi har felles utreise 3 ganger i året, i begynnelsen av september, januar og mars
  • Ha god helse og være i stand til å jobbe vanlig arbeidsuke. (8t dag/5 dager i uka)
  • Legeerklæring på engelsk
  • Passet må være gyldig i minst 6 mnd. etter hjemkomst
  • Anbefaling fra menigheten din
  • Politiattest på engelsk

Her finner du søknadsskjema som du kan laste ned, fylle ut og send oss på mail. Du vil da få tilsendt visumsøknadspapirer og mere informasjon. Mailen sendes til: frivillig@hjerte-for-israel-no

Ta kontakt med oss i Volontørarbeidet om du har spørsmål og ønsker å få tilsendt mere informasjon.

frivillig@hjerte-for-israel.no


Livet som volontør:

ARBEIDSOPPGAVER

Her kommer en oversikt for å synliggjøre noen av hovedoppgavene som volontører kan gjøre. Det forventes ikke at man må kunne gjøre alt innenfor stillingene som er nevnt, men man kan fint finne noe som passer hver enkelt.

JERUSALEM MENTAL HOSPITAL:

Eitanim og Kfar Shaul Jerusalem Mental Hospital har flere avdelinger i Jerusalem området. Dette er institusjonsområder som består av områder med mange små bygg. Nesten som små lukkede landsbyer. Pr dato foregår det meste av arbeidet ved 3 anlegg som heter EITANIM øvre, EITANIM nedre (barneavdeling) og Kfar Shaul. Volontørene som jobber på Eitanim fraktes fra Kfar Shaul hver dag med egen bil.

BYGNINGSARBEIDER -Eitanim: Vi har alltid større og mindre byggeprosjekter som vi trenger håndverkere til. Vi tar imot alle som er profesjonelle og/eller hobby håndverkere. Typisk arbeid er: Snekring, muring, forskaling, flislegging, maling etc. Dette passer best for de med håndverkererfaring og de med praktisk sans. Rørarbeid og elektrisk tar de israelske seg av.

VEDLIKEHOLDS ARBEIDER - UTEAREALER og/ eller BYGNINGER - Eitanim:

Det er et ubegrenset behov for lettere vedlikeholdsarbeid inne og ute på sykehusområdene. Dette består i maling inne og ute, rengjøring av fasader og anlegg, rydding og små utbedringsoppgaver. Videre er det store behov i utearealene som trenger stell. Alt fra beskjæring, gresstrimming, blomsterstell, planting, vanning, rydding og generelt hage/gartner arbeid. Passer for både menn og kvinner med og uten fagkompetanse. Bra med interesse for arbeidet. Sykehusets egne gartnere vil veilede arbeidet på utearealene.

ELDREOMSORG - Kfar Shaul: På samme område som volontørene bor, Kfar Shaul, er det et stort senter for eldre med psykiske lidelser. Her hjelper man til med enklere oppgaver som inngår i et sykehjem/eldresenter. Vask og stell, hjelpe med bespisning, sosialt samvær, ta pasienter med på aktiviteter, gå tur med pasienter, etc etc. Passer for både menn og kvinner med og uten fagkompetanse. Bra med interesse for arbeidet.

Benk til barneavdelingen er under produksjon:)
Benk til barneavdelingen er under produksjon:)
Benken er ferdig! Fornøyd bestyrer, Frode Wisnæs
Benken er ferdig! Fornøyd bestyrer, Frode Wisnæs
Pårørende senter, bygget av volontører og med innsamlede midler fra flotte givere i Norge
Pårørende senter, bygget av volontører og med innsamlede midler fra flotte givere i Norge
Fra innsiden av pårørende senteret
Fra innsiden av pårørende senteret

NER YAAKOV - ARBEID BLANT HOLOCAUSTOVERLEVENDE:

Vi har fått en ny og spennende utfordring. Vi har inngått et samarbeid med en liten organisasjon som heter Ner Yaakov. Den er bygget opp og drevet av en tysk dame som heter Inge Bush. Ner Yaakov driver et fantastisk arbeid blant Holocaustoverlevende. Inge, som startet denne organisasjonen for 35 år siden, har viet hele sitt voksne liv i tjeneste for Herren. I bunnen ligger et stort ønske om å kunne gjøre noe godt for dette folket som hennes land og folk har vært så grusomme mot.

Inge Buhs sammen med ei av damene som har fått hjelp
Inge Buhs sammen med ei av damene som har fått hjelp

Arbeidet til Ner Yaakov har også frivillige/volontører som sin grunnpilar, og ved hjelp av volontører har organisasjonen hjulpet mange med praktiske ting i deres hjem. Alt fra vasking, handling, følge til lege eller sykehus har stått på agendaen.

Vi trenger 1 volontør som kan tenke seg å hjelpe til i dette arbeidet. Det er ønskelig med 3 mnd. eller lengre opphold. For at det skal fungere best mulig, så må du som kommer snakke enten tysk, jiddisk eller russisk.

Bosted vil være i Beit Betania, og du vil være under samme retningslinjer som alle våre volontører, og vårt bestyrerpar har ansvaret for deg. Inge vil være din arbeidsleder og den du forholder deg til i det daglige.

Arbeidstiden er 35 timer i uka og er i Jerusalem. I hovedsak er det arbeid på dagtid, men noen ganger kan det være samlinger på ettermiddag/kveld eller turer. Da er du med og hjelper du til med deres behov. Når det skjer, så vil du få fri andre dager. Du vil dra hjem til de eldre for å hjelpe til med husarbeid og handling. Du kan også få i oppgave å være ledsager til lege og sykehus. Inge vil være med deg første gang du reiser hjem til noen.

Vi i Hjerte for Israel er veldig takknemlig for å få mulighet til å hjelpe disse som har opplevd så mye vondt. Det er ikke så mange Holocaustoverlevende igjen i verden og det er et stort privilegium å få hjelpe og tjene dem i hverdagen deres.

Ønsker du å lese mer om Ner Yaakov, så trykk på linken nedenfor. (Nettsiden er på engelsk)

BESTYRERPARET: Ailen og Frode Myrli Wisnæs er deres kontaktpersoner i Israel. De har ansvaret for den daglige driften av arbeidet. De møter dere på flyplassen og hjelper dere med å komme i orden og i gang med arbeidet.

Bestyrerparet vårt, Ailen og Frode Myrli Wisnæs
Bestyrerparet vårt, Ailen og Frode Myrli Wisnæs

LENGDE PÅ OPPHOLDET: Normalt er det ønskelig med minimum 3 mnd opphold og maks 9 mnd.HJERTE FOR ISRAEL dekker reise, kost og losji, samt nødvendige forsikringer (ikke forsikring etter fylt 75 år). Lommepenger må en holde selv. Vi har volontører i Israel fra september til juni. Vi prøver å ha felles utreise i begynnelsen av september, i begynnelsen av januar og i begynnelsen av mars. Vi må ha alle søknadspapirene klare minst 2 mnd før utreise. Søknadsprosessen må starte noen uker tidligere. Det er også mulig å komme som korttidsvolontør, men da må en koste flybillett og forsikring selv.

JOBB - ikke FERIE: Det er viktig at volontørene som kommer er innforstått med at man kommer for å tjene. Man kommer for å gjøre en jobb og ikke være på ferie. Samtidig har man fritid hvor man kan få nyte landet. Ta en ettermiddagstur i Jerusalems gater, besøke en menighet eller ta en tur på kafè.

HELSE/ALDER/FORSIKRING: Det er viktig med god helse, da en jobber en vanlig arbeidsuke. I perioder er det også en ekstrabelastning å jobbe i varmen. Man må være over 18 år for å søke. Hvis du må til lege mens du er volontør må du selv betale for legebesøket og medisiner slik som i Norge. I utlandet er det vanligvis høyere priser enn hos fastlegen i Norge. Sykehusinnleggelse blir dekket av forsikringen, men da mot en egenandel.

ARBEIDSTID: Arbeidstiden reguleres ihht det som er vanlig for den plassen man jobber. Normalt er det vanlige arbeidsdager med fri hver kveld. Videre er det vanlig uke med 5 virkedager og 2 helgedager med fri (fredag og lørdag). I Israel er søndag vanlig arbeidsdag. Jobber en for Ner Yaakov, kan det bli jobb en helg av og til, men da får en fri noen andre dager. Man har ellers fri på offentlige israelske høytidsdager (Hvilket det i perioder er mange av og en følger praksisen på stedet en arbeider.) Av kristne høytider, så har en fri julaften, 1.juledag, langfredag og 1.påskedag. Det innrømmes i tillegg en ekstra valgfri fridag pr. mnd, som avtales i god tid med det stedet man jobber og med bestyrerparet i HJERTE FOR ISRAEL. Volontøren skal si ifra til bestyrerparet hvor de reiser i landet, da det har med sikkerhet å gjøre. Bestyrerparet har ansvar for volontørene, og i gitt situasjon må vi vite hvor volontørene er slik at vi kan gjøre rede for dem.


Tidligere bestyrer Morten Lindhjem, forteller på en av volontørturene
Tidligere bestyrer Morten Lindhjem, forteller på en av volontørturene

TURER I LANDET:

På fridager 0g i helger er det anledning til å reise rundt i landet. Så bruk muligheten du har til å reise og bli kjent med landet og folket. I løpet av oppholdet vil bestyrerparet invitere dere med på turer. Det kan være en tur til stranden, dagstur rundt Jerusalem eller en overnattingstur et sted i landet. Dersom det blir overnatting, må deltagerne selv bekoste dette. Det samme gjelder inngangspenger til severdigheter, middag på kvelden og km. godtgjørelse. Vi prøver å gjøre det så rimelig som mulig.  Vi tar med mat hjemmefra til noen av måltidene. I løpet av et 3 måneders opphold vil det bli lagt inn en overnattingstur. Dette er dessverre ikke mulig å få til ved korttidsopphold.


BOLIG og MAT: HJERTE FOR ISRAEL disponerer 3 boliger.

I Mevaseret Ziyyon bor bestyrerparet på Beit Betania som eies av HJERTE FOR ISRAEL.  Volontører som jobber for Ner Yaakov og dagsenteret for eldre, vil bo her. De som jobber for Ner Yaakov får 700 nis. i mnd.  til å handle sin egen mat og lage den, samt busskort. 

De som jobber ved Jerusalem Mental Hospital, (som består av sykehusene Eitanim og Kfar Shaul) bor fordelt på to egne hus inne på sykehusområdet på Kfar Shaul som er i Jerusalem. Dette er hus som kun disponeres av HJERTE FOR ISRAEL. Alle som jobber her eller på Eitanim, spiser middag i sykehusets kantine. De vil få utdelt brødmat av sykehuset for å lage sin egen frokost og kveldsmat.

Beit Betania
Beit Betania
Dekket og klart til volontører som kommer på sabbatsmåltid hos bestyrerparet
Dekket og klart til volontører som kommer på sabbatsmåltid hos bestyrerparet
Beit Betania
Beit Betania

Høres noe av dette spennende og interessant ut? Kjenner du en lengsel etter å tjene det jødiske folket med praktisk arbeid og nestekjærlighet?

TA  DET FØRSTE STEGET - KONTAKT!

Kontakt for frivillige:

frivillig@hjerte-for-israel.no

Magne Haugen, Tlf: 906 01 464 - svarer på spørsmål om arbeidet og søknadsprosess

Ninni Dorthea Åsheim, Tlf :917 61 730 - svarer på spørsmål om arbeidet og søknadsprosess

Truls Jacobsen, Tlf: 415 13 847 - bestiller flybilletter og forsikring

De vurderer søknader og er behjelpelig med å gi mer informasjon og svare på spørsmål.

Vi håper å høre fra deg!




Volontørene jobber iherdig på prosjekt ved Eitanim og barnesykehuset. Det lages tak over inngangspartiet ved vaktboden på barnesykehuset og det klippes, lukes, hakkes og sopes ved mentalsykehuset Eitanim. Godt jobba.


BANK KONTO 2801 48 31977

VIPPS #508516

ORGANISASJONS NR 923 954 937