Tale av reisesekretær Jon Erling Henriksen

5. mars 2023 Betania Haukanes, Austevoll


HAR ISRAEL RETT TIL Å EKSISTERE, RETT TIL SITT LAND?

Reisesekretær Jon Erling Henriksen besøkte Betania Haukanes i Austevoll
5. mars 2023. Vi fikk lytte til en grundig utleggelse og dokumentasjon på staten Israel sin rett til å eksistere og leve i landet. Det ble laget en video av talen til Jon Erling og vi oppfordrer alle til å se opptaket.