Volontør-tur november 2019

Bestyrerparet Ann-Helen og Morten Lindhjem, volontørene, Estelle og David Batut dro på en 3-dagers tur nord i Israel. Her kommer mange flotte bilder fra stedene de besøkte.

Volontørtur dag 1:

Kjørete gjennom Jordandalen og stoppet ved døpested ved Jeriko

Kapernaum og båttur på Genesaretsjøen

Volentørtur dag 3:

* Mount of Beatitudes. Saligprisningens Berg
* Ein Keshatot, en nesten 2000 år gammel jødisk ruinlandsby på Golan høyden
* Gamla, et natur reservat og gammel jødisk landsby
* Mount Bental
Utsiktspunkt mot Syria og Libanon
* Valley of Tears
Minnesmerke om slaget på Golanhøyden under Yom Kippur krigen
* Peace Balcony utsiktspunkt over hele Genesaretsjøen