volontørarbei

HVORDAN VI HJELPER

Aktuelle prosjekter
 

Mitt ønske med å være volontør i Israel, var å trøste det jødiske folket. Jeg ønsket å formidle nestekjærlighet gjennom praktisk handling i en verden hvor mange hater dem. Det er et faktum at Guds frelse til menneskene kommer fra jødene (Joh.4, 22). Gud utvalgte seg dette folket og åpenbarte sin plan og vilje for dem gjennom sine tjenere,...HVA NÅ?

Støtt saken vår