Bestyrerparet blir i Israel

Israel har opplevd sitt mest dramatiske døgn på 50 år. Ja, jeg ser ikke bort fra at vi kan si siden opprettelsen av staten Israel. Jeg sitter ikke med den siste oppdateringen, men vi vet at over 1200 sivile israelere ble drept på en dag. Vi må nok tilbake til Holocaust og Nazistenes herjinger for å finne det samme antall drepte.

Jeg skal ikke bruke tid på å beskrive grusomhetene som har rammet Israel, for det har media klart å beskrive i all sin grusomhet.

HJERTE FOR ISRAEL – Pinsebevegelsens Arbeid i Israel, har som formål å støtte nasjonen Israel og jødene gjennom samarbeid med offentlige eller private organisasjoner. Vi har opprettet en stiftelse i Israel som heter NACHAMO AMI på hebraisk, og som betyr TRØST MITT FOLK. Det er gjennom denne stiftelsen at våre folk jobber i, i Israel. Vi hadde ved krigens utbrudd fem volontører, fem bibelskole elever og to faste representanter. Alle med samme mål om å hjelpe og trøste.

Det å sitte trygt her hjemme i Norge, og føle på ansvaret for våre frivillige sin sikkerhet, er ikke en god følelse. Det er derfor veldig godt og gledelig å vite at alle våre frivillige er kommet trygt hjem til Norge. Takk til Internasjonale Kristne Ambassade som fikk bibelskole elevene hjem, og takk til UD som satte opp fly slik at våre volontører også kom hjem. Tusen takk til alle dere her hjemme som ber for arbeidet vårt og Israel i denne tiden.

Frode og Ailen Myrli Wisnæs, som er våre faste representanter i Israel, kjenner på en veldig fred over å fortsette sitt kall på tross av krigen som nå pågår i landet. De kjenner i dypet av sitt hjerte at Gud har plassert dem i landet for å være med å trøste Herrens folk.

Vår innsats i Israel endres under krigen, hjelp oss å hjelpe!

Hjerte for Israel hadde et kort styremøte onsdag 11/10, der vi gikk igjennom siste dagers hendelser. Vi er et samlet styre som støtter Frode og Ailen sin beslutning om å fortsette arbeidet i Israel. Selve arbeidet vil nok få en litt annen form med tanke på den nøden som nå er blitt en realitet. Ved å være til stede kan vi trøste og være med å lindre i den grusomme situasjonen som Israel er i nå. Onsdag ettermiddag fikk vi forespørsel via sykehuset om vi kan forberede husene vi disponerer, for å gi husrom til IDF sine soldater. Vi ser også for oss å stille huset vårt Beit Betania til disposisjon for Israelske flyktninger. Til mennesker som har mistet hjemmene sine nå under krigen. Jeg tror Gud har planer for HJERTE FOR ISRAEL i Israel, i denne tiden nå. Vi kommer til å få ekstra utgifter for å kunne hjelpe slik vi ønsker. Ønsker dere å bidra til dette viktige arbeidet som ligger foran oss, så gi en gave. på:

VIPPS #508516 eller kontonummer 28014831977

Merk gaven med "terroroffer"

Hilsen Jarle Sortland, leder Hjerte for Israel


Bilder fra leilighetene de skal få disponere hos oss: