Vi er velsignet!

Av Iselin Jacobsen

Det er fremdeles en vanskelig tid for Israel. Kampene på Gaza er pågående og vi vet ikke når denne krigen vil ende.

Men det vi vet, er at Gud ønsker å trøste sitt folk!

Bestyrerparet vårt, Ailen og Frode Myrli Wisnæs, har vært våre representanter i Israel gjennom hele denne krigen og det er vi så takknemlig for!

Dette har vært viktig, for å vise mennesker i Israel at vi fortsatt er der, når alt ser som mørkest ut og for å kunne fortsette det arbeidet vi er satt til. Og være til trøst!

I midten av januar åpnet det seg på nytt muligheten til å kunne sende ned volontører til Israel. Vi er nå så velsignet med 5 volontører som er i sving med praktisk og sosialt arbeid. Noen er der for noen uker og andre skal være der i 3 mnd. Dette er volontører som alle har vært og jobbet hos oss tidligere. De er godt kjent med Israel og med arbeidet vårt

Vi oppfordrer dere til å være med å be for dem og bestyrerparet vårt.

Be om:

- beskyttelse fra angrep og skader.

- at de er fylt av Den Hellige Ånd og går i Hans gjerninger.

- at de kjenner Guds fred.

- for familiemedlemmene som er hjemme her i Norge, at de skal kjenne fred fra Jesus når deres kjære er volontører.

Jonatan Myrli Wisnæs primer taket.
Jonatan Myrli Wisnæs primer taket.
Jostein Holberg
Jostein Holberg
Eli Amalie, Ailen, Jostein og Jonatan gjør seg klare til å jobbe i høyden.
Eli Amalie, Ailen, Jostein og Jonatan gjør seg klare til å jobbe i høyden.
Eli Amalie Roska
Eli Amalie Roska
Truls Jacobsen og Karstein Sele
Truls Jacobsen og Karstein Sele
Karstein tetter taket før regnet kommer.
Karstein tetter taket før regnet kommer.
Eli Amalie beiser takbord.
Eli Amalie beiser takbord.