Hjerte for Israel

Jarle Sortland


Nå har vi lagt sommeren bak oss, og en ny høst står for døren, med spennende utfordringer og nye muligheter. Vi startet sommeren med et flott Israelsstevne på Gvarv også i år. Vi hadde mange sterke og fine møter, og det er alltid kjekt å møte gamle og nye Israels-venner. For min del er dette en plass hvor jeg treffer igjen mange av dem som var volontører i løpet av de årene vi fikk være i Israel og tjene landet gjennom det kallet Gud hadde gi oss. Jeg er veldig takknemlig til Gud for at vårt arbeid for Israel og det jødiske folk holder frem på samme måte og i samme ånd som tidligere. Jeg tror vårt arbeid er viktigere enn noen gang. Det er trist å se på at antisemittismen vokser i Europa og i vårt eget land. Vårt nye navn «Hjerte for Israel» har slått godt an, og er en viktig motpol til det økende jødehatet som vi ser vokser frem. Tenk at vi er en stor flokk med mennesker som kan si at vi har Israel i våre hjerter. Det virker på våre jødiske venner.

I styret for Hjerte for Israel jobber vi med nye vedtekter for vårt arbeid. Saken er at Pinsemisjonen, som vi ligger under, har flere ganger endret på sin organisering. Det har ført til at vi i vårt arbeid ikke har hatt helt klare retningslinjer for hvordan vi skal være organisert. Vi ønsker at alt vi gjør, skal være åpent og forutsigbart. Og i den forbindelse jobber vi nå med nye vedtekter som vi skal styre dette viktige arbeidet etter. Vær med å be om at vi får visdom til å forme dem, slik at vårt arbeid kan bli sikret for årene som kommer.


Som formann i dette arbeidet tenker jeg det er rett å si noen ord om økonomien i det vi driver med. Vi har ligget etter budsjett helt frem til august, men da vi fikk regnskapet for årets 7 første måneder, ser vi at vi nå ligger Kr 102 626 foran det som vi har budsjettert med. Dette er veldig gode nyheter, og vi trenger det sårt. Vi takker dere alle som er med å gir til denne viktige sak. Vi har store løpende kostnader, og derfor er det godt å ha litt å gå på. Vi har ingen kassakreditt, så det er trygt og godt å ha litt ekstra i kassen. Det gir oss også større handlingsrom når vi bevilger penger til gode formål på Eitanim eller i sosialarbeidet vårt nede i Israel.

I skrivende stunder holder Morten, Ann Helen og Julianne på å pakke for å reise ut til et nytt år i Israel. Tiden går fort, og våre venner reiser nå ut for tredje og siste år. Som avtalt skulle de ta på seg oppgaven å lede dette vårt store arbeid i tre år, en oppgave de har klart godt. Det er mange volontører som har nytt godt av deres gjestfrihet, og de har vært med på å gjøre tiden i Israel flott for dem.

Et år går fort, og vi som sitter i styret for Hjerte for Israel, må tenke på hvem Gud ønsker skal overta stafettpinnen etter Morten og Ann Helen. Vi tror det er viktig å be Gud kalle folk til tjeneste. Jesus sa selv at vi skulle be høstens Herre om å drive arbeidere ut til sin høst. Det er en vanskelig sak å finne de rette til en slik oppgave, vær med å be over dette. Skulle du som leser dette, kjenne på et kall til en slik oppgave, eller du kjenner noen som du tror kunne passe til en slik oppgave, ikke nøl med å ta kontakt med noen av oss i styret. Vi har hatt norske medarbeidere i dette arbeidet helt siden 1946. Jeg er derfor trygg på at vi lykkes med å finne nye folk som vil reise ned å tjene Israel og dets folk gjennom det arbeidet som vi driver der nede.

Vil takke dere alle som støtter vårt arbeid gjennom bønn, tjenester eller gaver. Vi trenger dere alle.

Må Gud velsigne dere alle!