Fra lederen av Hjerte For Israel 2022


Innlegg i avisen Dagen/Korsetsseier

Fredag 30. september 2022 hadde Jarle Sortland, leder for  Hjerte For Israel et innlegg i avisen Dagen/Korsetsseier. Les innlegget nedenfor.

Neste generasjon

Inntil 12 elever får muligheten til å jobbe som frivillig i Israel.

Israels venner blir ofte assosiert med folk som er kommet opp i en alder der håret skifter farge. Vi ser det når vi samles til stevne eller møter rundt om i landet. Det er også yngre iblant oss, men vi ønsker at de skal bli flere. Hva kan vi gjøre for å få neste generasjon til å engasjere seg i temaet Israel og det jødiske folk?

Intet hinder. 

Nå er det sikkert mange som tenker, hva er det som er så viktig med Israel og det jødiske folk? Skal vi ikke bruke tiden på å nå våre naboer, slekt og venner der vi bor med det kristne budskap? Til det vil jeg si; selvfølgelig skal vi det. Det er i høyeste grad vår viktigste oppgave som kristne å fortelle andre om Jesus og det han har gjort for oss. Men det å ha en relasjon til og et fokus på Israel er ikke et hinder for oss i så måte.

Profetordets klokke. 

En av de tingene som er flott med å følge med på hva som skjer i og rundt Israel, er at det gir oss en stor tro på Bibelens troverdighet. Bibelen er full av profetier om Israel, og vi ser at mye av det går i oppfyllelse i rett foran øynene på oss.

Dette skaper engasjement og gjør at mange får opp øynene for Israel og deres plass i historien og for det som videre skal skje. Israel er profetordets klokke og derfor er det viktig at både unge og gamle følger med på hva som skjer i Israel.

Unge volontører

Det er derfor en glede for meg å kunne fortelle at Hjerte for Israel har inngått et samarbeid med bibelskolen til Filadelfia, Kristiansand. Avtalen innebærer at inntil 12 elever skal få muligheten til å jobbe som frivillig i vårt arbeid i Israel. Dette gir oss en fantastisk mulighet å nå den yngre generasjon med informasjon om Israel og det jødiske folk.

Jeg fikk personlig gleden av å stå foran 22 elever og fortelle om arbeidet til Hjerte for Israel. Det var flott å merke den gode responsen og den interessen som ungdommene viste.

Vi håper at dette samarbeidet kan føre til at flere unge får lyst til å være med å velsigne Israel og få del i den gleden som dette er.