av JON BRAMMER

2. og 3. september var Jon Erling Henriksen og Jon Brammer invitert til Israels venner i Sverige, for det de kalte for kickoff.

Etter et flott møte i Evangeliesalen-Berøa 1. september, reiste to forventningsfulle karer i retning av Malmø. Vi hadde fått invitasjonen for en stund siden, og hadde fått tilsagn om å få bo natten over i en leilighet midt i Malmø.
Leiligheten lå i samme bokompleks som Lil og Dan Johansson. GPS er en fin innretning, så utpå søndagskvelden fikk vi kontakt med Dan. Kveldsmat, et koselig og kjært møte på kvelden, toppet dagen. Det er alltid en fryd og være med Lil og Dan. Etter kveldsmaten og innflytting i vårt krypinn tok vi en liten tur ut i gatene omkring. Det var et fint gammelt område i Malmø.

Neste dag, etter frokost hos Lil og Dan, var det omvisning i menigheten "Porten mot Europa". Det var et tidligere messeområde, hvor de hadde bygget om store deler av de store messehallene. Tre skoler og mange andre aktiviteter hadde de leid ut til. Menighetssalen hadde plass til ca. 800 besøkende. Kafe i tilknytning til fasilitetene var der også, og det lå flott til.

Deretter gikk turen til Israels venners kickoff. De hadde leid seg inn på Höllviken kurs og konferansesenter, like sør for Malmø.
I to dager var vi samlet. Det var en givende opplevelse. Vi fikk mange gode ideer som var matnyttig for oss fra Norge. Deres konferanse er større enn vår og det var da interessant å høre hvordan de løste de forskjellige utfordringer som vi også møter.

Viktig var det å få høre hvordan de møter ungdommer og morgendagens utfordringer i samfunnet. De hadde ansatt flere personer som kun jobber med utforming av nettsider, brosjyrer og litteratur. De har startet flere grupper rundt om i Sverige, hvor de underviser ledere som de støtter i arbeidet med etableringen.

De som vi, har utfordringer med et negativt mediabilde som demoniserer Israel. Vi fikk se hvordan de planmessig tilnærmer seg nyhetsopplesere og nøkkeljournalister med dokumentasjon på hvor feil de fremstiller nyheter fra Israel.

Vi fikk også ha et innsalg om arbeidet vi har i Norge. En historisk utvikling i vårt samarbeid siden 1946-47. Med en Israel konferanse i Berøa, Oslo og veien videre frem til hva vi er i dag. Vi har nok hatt ca. 500 volontører i Israel siden høsten 1996. Det er imponerende, og vennene våre satte også pris på hva vi fortalte.

Herren er god. Alt arbeid er jo i Herrens hender og vi er takknemlig for hva brødre og søstre utretter.

Vi ønsker å be for Israels venner i Sverige.

De trenger forbønn og det gjør vi også i Hjerte for Israel i Norge.

J.B.