Stor-Israel

- slik profetene snakket om det

(Hva skjedde med de 10 tapte stammene)

av Harald Christiansen

Alle Israels Sønner (stammer) er innbefattet i Israel. Jakob hadde 12 sønner - som ble de 12 stammene. Mange som er opptatt av Israel, tenker kun på jødefolket, som betyr ca. 25 % av Stor-Israel. Jødene har sitt opphav fra tre av disse stammene, nemlig Juda, Benjamin og delvis Levi. Det er selvfølgelig viktig å være oppmerksom på jødene som bor i Israel, og de jødene som fortsatt bor rundt i verden. Mange av disse gjør alyia og kommer hjem til Israels land. Vi ser at det profetiske ord går i oppfyllelse - i vår tid. Jødefolket kommer hjem igjen til fedrenes hjemland, gitt av Gud Herren selv, ifølge Guds Ord.

Men profetene stopper ikke med Jødene. Jødefolket er kun 25 % av hele Israelfamilien. Det er enda ca. 75 % av Israelfamilien som aldri kom tilbake. De er helt glemt og borte av historien. Disse som ikke kalles jøder, men israelitter. (etter sin stamfar Jakob, som skiftet navn til Israel.) Disse stammene er: Ruben, Simeon, Issakar, Dan, Aser, Gad, Naftali, Sebulon, Efraim og Manasse. Disse som er nøye beskrevet i Kongebøkene og Krønikebøkene. Også profetene taler om to hus: Israels hus - kontra Judas hus. Riktig- nok har israelittene (Efraim) mistet sin identitet. De ble som hedninger. Så det er vanskelig å finne disse røttene. Det er rundt 2700 år siden de ble fordrevet ut av Israel i nord.

Profetien fra Moses

Allerede i 5. Mosebok kap. 28 og 29 taler profeten Moses om de velsignelser som skal følge de som holder Guds bud og gjør Guds vilje - eller det motsatte som kalles forbannelser som skal følge de som ikke følger Guds bud og vilje av Israels folk, som forkaster Herren, deres fedres Gud. Og velger avgudene. Det vil bli et stort Gudsfravær.

Dessverre skjedde det tragiske at Israels storfamilie med alle stammene vendte seg bort fra Israels Gud. Det ble et faktum! Profetien til Moses gikk i oppfyllelse. De valgte seg avguder og vek bort fra Herren, Israels Gud. Konsekvensene ble at Israel ble hærtatt av fremmede makter (Assyria), som fordrev Israelsfolket bort fra Israels land. Gud Herren drev dem bort og innledet en straffeperiode borte fra Guds velsignelser. Denne forbannelsen skjedde med alle Israels 12 stammers etterkommere. Fordelt på Israels hus og Judas hus. Men allikevel på forskjellig vis og årstall for det nordre og søndre kongerike av Israel.

Israels hus kalt Efraim (Slekts-linjen)

Israels hus (10 stammer) og Judas hus (3 stammer) var to helt adskilte riker. Det ble delt i Kong Rehabeams tid. (Salomos sønn). I det nordre riket av Israel levde Israelsfolket i sine byer før fordrivelsen. Samaria var hovedstaden, og bl.a. var den onde Jeroboam konge der i mange år. Israels hus i nord, med de 10 stammene kaltes Efraim. Fordi han og hans stamme ble gitt førstefødselsretten. Den gamle Jakob (Israel) velsignet Josefs sønn Efraim som deres leder for alle de 10 stammene. Og velsignelsen fortsetter å gjelde. Dette lederskapet er ikke bare historie. I vår tid har det fortsatt sin gyldighet ifølge profetene. I denne slekts-linjen er det ingen jøder, kun israelitter.

Judas hus - Kongeslekten (den åndelige linjen)

I Judas hus, som er helt adskilt fra Israels hus, finner vi jødefolket, som i vår tid er både ortodokse og sekulære jøder (vanlige). Troende og vantroende hva Toraen angår. Dette var kongeslekten i Israel fra gammelt av. Helt fra Kong Saul og Kong Davids dager. De som innbefattes i Judas hus er stammene: Juda, og Benjamin og Levi, prestestammen. (2.Krøn.11,1.og

12. - og Esras bok 1,5.)

Fordrivelsen

Fordrivelsen av disse to, Israels og Judas husene ut av Israels land, som Gud hadde ført dem inn i 700 år tidligere ved Josva, skjedde ikke samtidig. Det var ca. 135 år mellom disse to fordrivelsene.

FØRST DET NORDRE ISRAELSRIKET:

Israels hus i Nordriket ble fordrevet ut i løpet av 4 år fra år 722 til år 718 f.Kr. De 10 stammene ble hærtatt av den assyriske hær ved Kong Salmanassar og Sankerib. (2. Kongebok 17,5-6 + 23-24 og 18,9-12.)

Dette riket, Assyria, finnes ikke i dag. Men den gang var det et sterkt rike som viste muskler og var et stort verdensrike før det Babylonske riket beseiret det etter en del år. Det spesielle var at folkeforflytningen fra Nord-Israel til flere byer i Assyria ble igjen byttet ut med andre hærtatte folkeslag som assyrerne igjen drev inn i Israels land. Og inn i bl.a. Samaria by. Disse var ikke fra Israels 12 stammer overhodet. Disse bosatte seg i Samaria og rundt i Israels land. Men igjen, de hadde ikke en dråpe blod av Jakob i sine årer. De ble kalt samaritanere, men ble aldri godtatt som Jakobs etterkommere av de ekte jødene. Striden er der ennå i dag.

SÅ DET SØNDRE ISRAELSRIKET:

Når verdensmakten ble overtatt av Babylon, ble også Judas hus fordrevet ut av Israels land og den hellige byen Jerusalem. Dette skjedde ca. 135 år senere. Iverksatt av Kong Nebukanesar på Daniels tid. Dette skjedde i år 586, da de inntok og ødela Jerusalem og drepte mange jøder. Frafallet fra Herren, Israels Gud var et faktum også her.

Judas hus ble altså fordrevet til Babel, som Bibelen taler klart om. Men etter 70 år kom mange av jødene tilbake igjen. Ikke på langt nær alle. Kun ca. 50.000. Derav ca.30.000 menn og ca.12.000 kvinner og 7.337 tjenestefolk. Disse var av de fordrevne av Judas hus som kom tilbake fra Babel. (Esras bok 2,1-2 + 64-65.)

Kong Kyros som var Perser (Iran) kom på tronen. Perserriket klarte å beseire det Babylonske riket. Han var utsett av Gud. (Jesaja 44,28 og 45,1 og videre Esras bok 1,1-3.) Han skulle åpne veien for alle jøder som ville vende tilbake til Sion for å bygge opp igjen templet. Dette tempel nr. to kaltes først Serubabels Tempel og var et enklere tempel. Senere ble det kalt Herodes Tempel. Han bygde det ut til et storslått tempel. Men hele tiden var tempeltjenesten i gang, og ofringene fortsatte slik Moses hadde gitt bud om.

På Jesu tid var dette templet i aktivitet. Men Jesu disipler hadde et spørsmål til Jesus når han profeterte om Israels framtid. Spørsmålet lå hele tiden i deres underbevissthet. Gjenreiser du på den tid riket for Israel? Riket for Judas hus var allerede delvis gjenreist. Men riket for Israel i nord var borte. Fra ca. 700 år f.Kr. Og frem til i dag.

Men ja, riket for Nord-Israel var og ble borte. Riket i nord som profetene kalte Efraim. Dette folket var på vandring langt vekk. Har da Gud forkastet sitt folk, spør Paulus. Han sier tydelig og klart: Langt derifra! Gud har planer!

Men hva med Nord-Israel. Hvor er disse?

Når verdensmakten ble overtatt av Babylon, ble også Judas hus fordrevet ut av Israels land og den hellige byen Jerusalem. Dette skjedde ca. 135 år senere. Iverksatt av Kong Nebukanesar på Daniels tid. Dette skjedde i år 586, da de inntok og ødela Jerusalem og drepte mange jøder. Frafallet fra Herren, Israels Gud var et faktum også her.

Judas hus ble altså fordrevet til Babel, som Bibelen taler klart om. Men etter 70 år kom mange av jødene tilbake igjen. Ikke på langt nær alle. Kun ca. 50.000. Derav ca.30.000 menn og ca.12.000 kvinner og 7.337 tjenestefolk. Disse var av de fordrevne av Judas hus som kom tilbake fra Babel. (Esras bok 2,1-2 + 64-65.)

Kong Kyros som var Perser (Iran) kom på tronen. Perserriket klarte å beseire det Babylonske riket. Han var utsett av Gud. (Jesaja 44,28 og 45,1 og videre Esras bok 1,1-3.) Han skulle åpne veien for alle jøder som ville vende tilbake til Sion for å bygge opp igjen templet. Dette tempel nr. to kaltes først Serubabels Tempel og var et enklere tempel. Senere ble det kalt Herodes Tempel. Han bygde det ut til et storslått tempel. Men hele tiden var tempeltjenesten i gang, og ofringene fortsatte slik Moses hadde gitt bud om.

På Jesu tid var dette templet i aktivitet. Men Jesu disipler hadde et spørsmål til Jesus når han profeterte om Israels framtid. Spørsmålet lå hele tiden i deres underbevissthet. Gjenreiser du på den tid riket for Israel? Riket for Judas hus var allerede delvis gjenreist. Men riket for Israel i nord var borte. Fra ca. 700 år f.Kr. Og frem til i dag.

Men ja, riket for Nord-Israel var og ble borte. Riket i nord som profetene kalte Efraim. Dette folket var på vandring langt vekk. Har da Gud forkastet sitt folk, spør Paulus. Han sier tydelig og klart: Langt derifra! Gud har planer!

Men hva med Nord-Israel. Hvor er disse? 75 % av Guds eiendomsfolk og Jakobs etterkommere som var lovet velsignelsen til evig tid?

De 10 stammene som utgjør ca. 75 % av Israelsfolket, mistet noe vesentlig. Nemlig sin identitet (på grunn av avgudsdyrkelsen). De forflyttet seg, sier profetene til de fjerne kyster, mot nord og mot vest. Her må vi granske hva profetene sier om disse. Det er som et slør har ligget over vårt ansikt så vi ikke har sett eller forstått disse profetier. Det står skrevet at også disse (75 % av Israel) skal Herren Gud overvåke. Han har en stor plan med dette folket. Gjennom 2700 år siden fordrivelsen fra Nord-Israel forstår vi at dette folket

75 % av Guds eiendomsfolk og Jakobs etterkommere som var lovet velsignelsen til evig tid?

De 10 stammene som utgjør ca. 75 % av Israelsfolket, mistet noe vesentlig. Nemlig sin identitet (på grunn av avgudsdyrkelsen). De forflyttet seg, sier profetene til de fjerne kyster, mot nord og mot vest. Her må vi granske hva profetene sier om disse. Det er som et slør har ligget over vårt ansikt så vi ikke har sett eller forstått disse profetier. Det står skrevet at også disse (75 % av Israel) skal Herren Gud overvåke. Han har en stor plan med dette folket. Gjennom 2700 år siden fordrivelsen fra Nord-Israel forstår vi at dette folket

har «ynglet» og formert seg til mange millioner. Ja til mange folkeslag er de blitt. De burde jo ikke være helt usynlige for vårt øye i dag - disse som Gud talte til Abraham om: Som stjernene på Himmelen og sanden på havets bredd, og som støvet på jorden, slik mengde skal din ætt bli. Gud sa at Abraham skulle være far til mange folkeslag. Disse kan umulig være usynlige i vår tid? Tiden er nå inne for at vi skal få fjernet sløret fra våre øyne.

Det er blitt forsket i mange år for å finne etterkommerne og linjene etter de 10 stammene, og vi har en anelse om at vi selv kan være en del av dem.


En rest av Israel. Les Jes.10,20-22 og Rom 9.27.

Hva mener profeten? Hvordan tolke det? Vi har lest at en rest av Israel skal bli frelst. Dette har en dypere mening, hvor tanken om Jakobs trengsel (7 år) - og den Store trengsel (siste 3 1/2 år av de 7 år) har et spesielt budskap til alle folkeslag. Dette er en trengselstid for hele verden, som Bibelen mener er den prøvelsens time som skal komme over hele verden. Dette har jeg aldri hørt forkynt. Nesten ingen berører dette forferdelige budskap. Tolkningen er at to tredjedeler av menneskeheten vil omkomme ved død. Den siste tredjedel skal overleve og vil utgjøre en rest av Israel (Åpenbaringen 9, 15 og 18).

Denne rest skal også kalles tilbake til Israel som en rest av de fordrevne etterkommere av Nord-Israel (Efraim) for 2700 år siden. Når profeten Jeremia kommer til pottemakerens hus, hvor karet gikk i stykker, gjaldt det virkelig Israels hus (Efraim). Men han gjorde det om igjen til et annet kar. Det er det Israels Gud vil gjøre med Israels hus.
Også Jesu lignelse om den fortapte sønn, tror jeg har en dypere mening. Kan dette være den fortapte Efraim - som vendte hjem til sin far etter lang tid? Den hjemmeværende sønn av Juda liker det nok ikke, men de vil snart forenes som ett folk, for Jesus Messias vil komme, og fred på jord blir et faktum. Etterkommerne av det nordre Israel vil også som en rest bli drevet hjem til Israels land igjen. Utrolig nok! Det sier profetene, og vi tror det vil skje !

Å følge Jesus Kjernen er uansett de gjenfødte og hellige sjeler som Gud kaller sine barn og arvinger til Himlenes rike. Disse som er opprykket og ble frelst fra Guds vrede. Disse kalles Jesu Kristi Brud. Det innbefatter alle forløste og gjenfødte sjeler gjennom alle tider.
Disse er med i den første oppstandelse, og skal alltid være med Herren Jesus. Slik at disse også kommer tilbake sammen med Jesus ned på Oljeberget. Disse som er gjenfødt til et levende håp. Og de er mange, disse som har tatt imot Jesus og følger Lammet hvor det går. Dette er den Himmelske Kongens ankomst, som skal regjere fra Jerusalem med jernstav, som det står skrevet. Lov skal utgå derfra. Det blir fred i 1000 år.